VEX370H

Tekniska data

Tekniska data, VEX370H

Aggregatdata:
Min. luftflöde 400 l/s
Max. luftflöde 2 475 l/s
Upptagen effekt 9,5 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE∼50 Hz
Max. fasström 17,5 A (strömförbrukning är ej sinusformad)

Omgivande temperatur (under drift)

Vid temperaturer under -25˚C (och vid montering utomhus) är rekommendationen att använda en termostatstyrd värmare i automatikboxen.

-30°C....+50°C 
Vikt:
Vikt driftklart aggregat 1018 kg
Aggregatets vikt för transport

Värmeväxlaresektion
Fläktsektion (2 st.)
HCW-I värmebatteri (integrerad)
Sockel

430 kg
220 kg
58 kg
90 kg 
Vikt för övriga delar av transporten Fläkt (Motorsektion), 2 st.
Luckor, fläktsektion, 2 st.
 40 kg
19 kg
SPLIT 1: Vikt av växlarsektionens delar  Skåp, 2 st.
Luckor, växlaresektion, 2 st.
Värmevekslare, 6 st.
Trapetsformade plator, 2 st.
 125 kg
15 kg
19 kg
18 kg

Data for motor og motorstyring (MC)
Motortyp EC-motor
Motorklass
i enlighet med IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spänningsingång 3 x 400 V
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering Steglös genom motorstyrning (MC)
Styrsignal med automatik Modbus
Styrsignal med annan automatik 0 - 10 V DC
Mediatemperatur (luft) -40°C....+40°C

 

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 60,4 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 66,6N
Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning (VSD)
Upptagen effekt 4,619 kW
Luftflöde 7186 m3/h
Totaltryck 1396 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 2913 

 

 Förutsättningar:
– Densitet = 1,2 kg/m3
– Tryckförhållande < 1,11
– Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)

Tekniska data, Integrerat vattenvärmebatteri HCW-I

Data  
Provningstryck  3000 kPa
Maximalt arbetstryck  1600 kPa
Antal rader med rör  3 st.
Antal kretsar  15 st.
Frontyta (H x B) 700 x 1175 mm
Anslutningsdimension  DN32 (1¼ tum)
Lamellavstånd  2,3 mm
Vikt (utan vätska) 58 kg
Vatteninnehåll 11,8 l
Stutsdimension 600 x 1200 mm 


Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad, VEX370H

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data och därför rekommenderar vi att det alltid görs en beräkning på projektet med hjälp av vårt beräkningsprogram EXselectPRO.


Kurvan är vägledande och vi rekommenderar att det görs en beräkning med beräkningsprogrammet EXselectPRO för det enskilda projektet.

stiplet streg
Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft  = 0,8
fed streg Verkningsgrad utan kondensering enligt EN308:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Måttritningar

Måttritningar, VEX370H

VEX370H – Left

 

1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

 
Alla mått anges i mm.

1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup
2) Lämna minst 200 mm fri höjd över aggregatet för service

 

 

VEX370H – Right

 

1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

Alla mått anges i mm.

1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup
2) Lämna minst 200 mm fri höjd över aggregatet för service

Kondensavlopp

Kondensavloppet (DN32) leds ut från VEX-aggregatet på framsidan. EXHAUSTO erbjuder ett komplett vattenlås och värmekablar för avloppet som tillbehör. (Avloppsrör för kondensvatten levereras inte av EXHAUSTO).


SPLIT version

SPLIT version, VEX370H

VEX370 levereras sektionsuppdelad som teckningen nedan visar:

 

RD13536 VEX370 Split 1 Exp

Om VEX370 ska transporteras in genom passager som är för smala för aggregatets sektioner är det möjligt att beställa VEX370 i en av de två split-versionerna.

SPLIT 1

Vid SPLIT 1-utförandet levereras fläktsektionerna redo för drift, medan värmeväxlarsektionen levereras ofogad och kan på plats delas upp i två sektioner så att alla fyra sektionerna kan transporteras in genom en dörröppning på 90 x 200 cm.

RD13537

 

SPLIT 2

Om det finns behov för transport genom mindre öppningar är det möjligt att beställa VEX370 i SPLIT 2-utförande, där hela aggregatet levereras utan fogar och kan separeras helt för transport in och montering på plats av certifierad personal.

 

Vid val av split 2-lösningen kan aggregatet delas så att samtliga delar kan transporteras in genom dörröppningar på 500 x 1300 mm.

VEX370 Split 2


Kyl- och värmebatterier

Kyl- och värmebatterier, VEX370H 

Följande kyl- och värmebatterier passar till VEX370H

Typ modell
HE elvärmebatteri  Inte standardvara, kan levereras vid förfrågan.
HW vattenvärmebatteri HW060x120
CW kylbatteri (vatten)  CW060x120I
CW080x120U
DX kyl-/värmebatteri DX080x120U

Samla allt om produktserien VEX370H

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här