VEX350H

Tekniska data

Tekniska data, VEX350H

Aggregatdata:
Min. luftflöde 190 l/s
Max. luftflöde 1 060 l/s
Upptagen effekt 2,9 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE∼50 Hz
Max. fasström 11,2 A (strömförbrukning tas från två faser och är ej sinusformad)
Max nollström         15 A (dimensionerande ström) 
 
Vikt driftklart aggregat 635 kg
Aggregatets vikt för transport 260 kg värmeväxlarsektion
150 kg fläktsektion (2 st.)
  75 kg sockel

Omgivande temperatur (under drift)

Vid temperaturer under -25˚C (och vid montering utomhus) är rekommendationen att använda en termostatstyrd värmare i automatikboxen.

-30 °C – +50 °C 
  
Data för motor och motorstyrning (MC)
Motortyp EC-motor
Motorklass
i enlighet med IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spänningsingång 1 x 230 V
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering: Steglös genom motorstyrning (MC)
Styrsignal med automatik Modbus
Styrsignal med annan automatik 0 – 10 V DC
Mediatemperatur (luft) -40 °C – +40°C

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 60,0 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 74,4N

 

Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning (VSD)
Upptagen effekt 1,253 kW
Luftflöde 3279 m3/h
Totaltryck 826 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 2902 

 

Förutsättningar:

– Densitet = 1,2 kg/m3
– Tryckförhållande < 1,11
– Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)

Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad, VEX350H

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data och därför rekommenderar vi att det alltid görs en beräkning på projektet med hjälp av vårt beräkningsprogram EXselectPRO.

VEX350 temperaturvirkningsgrad
Kurvan är vägledande och vi rekommenderar att det görs en beräkning med beräkningsprogrammet EXselectPRO för det enskilda projektet.

stiplet streg
Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft  = 0,8
fed streg Verkningsgrad utan kondensering enligt EN308:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Måttritningar

Måttritningar, VEX350H

VEX350H – Left

 

VEX350L målskitse

1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

 

Alla mått anges i mm.

1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup
2) Lämna minst 200 mm fri höjd över aggregatet för service

Vid intransport av värmeväxlarsektionen kan luckorna demonteras, så att den kan transporteras igenom en öppning på 900 x 2 000 mm.


 

VEX350H – Right

 

VEX350R målskitse 

1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

Alla mått anges i mm.

1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup
2) Lämna minst 200 mm fri höjd över aggregatet för service

Vid intransport av värmeväxlarsektionen kan luckorna demonteras, så att den kan transporteras igenom en öppning på 900 x 2 000 mm.

 

Utomhusutförande med tak

Vid uppställning utomhus ska aggregatet göras fast i byggnaden i de anvisade punkterna, vilket framgår av handboken.

 

VEX350H split tegning

 

Kondensavlopp

Kondensavloppet (DN32) kan ledas ut i samtliga fyra riktningar. EXHAUSTO erbjuder ett komplett vattenlås och värmekablar för avloppet som tillbehör. 
(Avloppsrör för kondensvatten levereras inte av EXHAUSTO)

VEX350H kondensafløb

= = = = Möjlig ledningsdragning
Split-aggregat

Split-aggregat, VEX350H

Om VEX350 ska transporteras in genom smala passager, där det inte är möjligt att få igenom det i sektioner kan aggregatet beställas som SPLIT-modell.

Det innebär att aggregatet levereras monterat, men inte fogat, så att det kan tas isär på platsen, transporteras in i mindre delar och hopmonteras på den plats där det ska placeras.

Arbetet ska utföras av en EXHAUSTO-certifierad servicemontör.

VEX350360 Split

Kyl- och värmebatterier

Kyl- och värmebatterier, VEX350/360

Följande kyl- och värmebatterier passar till VEX350/360

Typ modell
HE elvärmebatteri  HE05x08 - 3 storlekar 9/12/15 kW
HW vattenvärmebatteri HW050x080
HW070x080
CW kylbatteri (vatten)  CW050x080I
CW065x100U
DX kyl-/värmebatteri DX050x080

Samla allt om produktserien VEX350H

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här