VEX330H2

Tekniska data

VEX330H2

Aggregatdata:
Min. luftflöde 30 l/s
Max. luftflöde 415 l/s
Upptagen effekt 1,2 kW
Strömförsörjning 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Max. fasström 5,3 A
Vikt driftklart aggregat 156 kg (utan en avtagbar panel = 146 kg)
Mediatemperatur (luft) -40°C – +40°C
Omgivande temperatur (under drift): -30°C – +50°C

 

Vid temperaturer under -25˚C (och vid montering utomhus) är rekommendationen att använda en termostatstyrd värmare i automatikboxen

 

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 60,1%
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 73,7N

 
Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning
Upptagen effekt 0,50 kW
Luftflöde 1355 m3/h
Totaltryck 733 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 3735

– Densitet = 1,2 kg/m3
– Tryckförhållande < 1,11
– Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)


Kapacitetsdiagram

VEX330H2

 

VEX330H2 kapacitetskurve 

Kapacitetsdiagram med Coarse 85% filter (M5)
SFP-diagram
Arbetslinjer
A: Tryckfallstillägg med ePM1 55% filter (F7)
B: Tryckfallstillägg för värme-/kylyta

 

För beräkning av kapacitetsdata hänvisar vi till produktvalsprogrammen Quickselect och EXselect.

Den totala energiförbrukningen är jämnt fördelad mellan avlufts- och tilluftsfläktarna.

Upptagen effekt för VEX: P1(W) = SFP (J/m3) x qv (m3/s).

Temperaturverkningsgrad

VEX330H2

 

VEX330H temperaturvirkningsgrad

stiplet streg
Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft  = 0,8
fed streg Verkningsgrad utan kondensering enligt EN308:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Ljuddata

VEX330H2

VEX330H-2 LWA1 – Sugsida

VEX330H2 lydkurve sugeside

 

VEX330H-2 LWA2 – Trycksida

VEX330H2 lydkurve trykside

VEX330H-2 LWA3 – Omgivningar

VEX330H2 lydkurve omgivelser

 

Ljudeffektnivå
Sugsida (uteluft/avluft):
LW1 = LWA1 + KW
LWA1 avläses

Ljudeffektnivå
Trycksida (tilluft/frånluft):
LW2 = LWA2 + KW
LWA2 avläses

Ljudeffektnivå
Omgivning:
LW3 = LWA3 + KW
LWA3 avläses

Ljudtrycknivå på 1 m avstånd
Omgivning:
LpA3 = LWA3 + KpA
LWA3 avläses

 

KW(dB) KPA
dB(A)Hz Område 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LW1 I 9 4 1 -1 -6 -10 -23 -31
II 10 8 5 -4 -8 -13 -25 -32
LW2 I 2 -2 -5 -4 -5 -6 -15 -14
II 5 2 -2 -5 -5 -6 -17 -19
LW3 I 14 14 2 -10 -14 -18 -20 -23 -15
II 14 14 2 -10 -14 -18 -20 -23 -15

Mätuppställningar

VEX330H skitse lyd


Måttritningar

VEX330H2 

 

RD13079SE

 

VEX330H2 OD – för montering utomhus samt med sockel (tillbehör)

 VEX330H OD målskitse

 

VEX330H tillbehör, vatten- och elvärmebatteri

Utrymmeskrav

VEX330H målskema for varmeflader

Kyl- och värmebatterier

Följande kyl- och värmebatterier passar till VEX320-330

Typ modell
HE elvärmebatteri  HE315 - 2 storlekar 3,9 och 7,8 kW
HW vattenvärmebatteri  HW315S
HW315M
HW315L
DX kyl-/värmebatteri

DX315S (för VEX320 och VEX330C1/330H1)
DX315M (för VEX330C2/330H2)

Samla till allt om produktserien VEX330H2

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se
Calculation_300W

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här