VEX330H2

Tekniska data

VEX330H2

Aggregatdata:
Min. luftflöde 30 l/s
Max. luftflöde 435 l/s
Upptagen effekt 1,2 kW
Strömförsörjning 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Max. fasström 5,3 A
Vikt driftklart aggregat 156 kg (utan en avtagbar panel = 146 kg)
Mediatemperatur (luft) -40°C – +40°C
Omgivande temperatur (under drift): -30°C – +50°C

 

Vid temperaturer under -25˚C (och vid montering utomhus) är rekommendationen att använda en termostatstyrd värmare i automatikboxen

 

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 60,1%
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 73,7N

 
Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning
Upptagen effekt 0,50 kW
Luftflöde 1355 m3/h
Totaltryck 733 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 3735

– Densitet = 1,2 kg/m3
– Tryckförhållande < 1,11
– Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)


Kapacitetsdiagram

VEX330H2

 

VEX330H2 kapacitetskurve 

Kapacitetsdiagram med Coarse 85% filter (M5)
SFP-diagram
Arbetslinjer
A: Tryckfallstillägg med ePM1 55% filter (F7)
B: Tryckfallstillägg för värme-/kylyta

 

För beräkning av kapacitetsdata hänvisar vi till produktvalsprogrammen Quickselect och EXselect.

Den totala energiförbrukningen är jämnt fördelad mellan avlufts- och tilluftsfläktarna.

Upptagen effekt för VEX: P1(W) = SFP (J/m3) x qv (m3/s).

Temperaturverkningsgrad

VEX330H2

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data och därför rekommenderar vi att det alltid görs en beräkning på projektet med hjälp av vårt beräkningsprogram EXselect.

VEX330H temperaturvirkningsgrad
Kurvan är vägledande och vi rekommenderar att det görs en beräkning med beräkningsprogrammet EXselect för det enskilda projektet.

stiplet streg
Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft  = 0,8
fed streg Verkningsgrad utan kondensering enligt EN308:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Ljuddata

VEX330H2

VEX330H-2 LWA1 – Sugsida

VEX330H2 lydkurve sugeside

 

VEX330H-2 LWA2 – Trycksida

VEX330H2 lydkurve trykside

VEX330H-2 LWA3 – Omgivningar

VEX330H2 lydkurve omgivelser

 

Ljudeffektnivå
Sugsida (uteluft/avluft):
LW1 = LWA1 + KW
LWA1 avläses

Ljudeffektnivå
Trycksida (tilluft/frånluft):
LW2 = LWA2 + KW
LWA2 avläses

Ljudeffektnivå
Omgivning:
LW3 = LWA3 + KW
LWA3 avläses

Ljudtrycknivå på 1 m avstånd
Omgivning:
LpA3 = LWA3 + KpA
LWA3 avläses

 

KW(dB) KPA
dB(A)Hz Område 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LW1 I 9 4 1 -1 -6 -10 -23 -31
II 10 8 5 -4 -8 -13 -25 -32
LW2 I 2 -2 -5 -4 -5 -6 -15 -14
II 5 2 -2 -5 -5 -6 -17 -19
LW3 I 14 14 2 -10 -14 -18 -20 -23 -15
II 14 14 2 -10 -14 -18 -20 -23 -15

Mätuppställningar

VEX330H skitse lyd


Måttritningar

VEX330H2 

 

RD13079SE

 

VEX330H2 OD – för montering utomhus samt med sockel (tillbehör)

 VEX330H OD målskitse

 

VEX330H tillbehör, vatten- och elvärmebatteri

Utrymmeskrav

VEX330H målskema for varmeflader

Kyl- och värmebatterier

Följande kyl- och värmebatterier passar till VEX320-330

Typ modell
HE elvärmebatteri  HE315 - 2 storlekar 3,9 och 7,8 kW
HW vattenvärmebatteri  HW315S
HW315M
HW315L
DX kyl-/värmebatteri

DX315S (för VEX320 och VEX330C1/330H1)
DX315M (för VEX330C2/330H2)

Samla till allt om produktserien VEX330H2

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här