VEX350T

Tekniska data

VEX350T

Aggregatdata
Min. luftflöde
110 l/s
Max. luftflöde
1 080 l/s
Upptagen effekt 2,70 kW
Strömförsörjning 1 x 230 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 13,5 A *
Vikt
Driftklart aggregat 530 kg
För intransport 245 kg**
Data för motor och motorstyrning (MC)
Motortyp EC-motor
Motorklass enligt IEC TS 60034-30-2 IE4 (Super Premium Efficiency)
Spänningsingång 1 x 230 V
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering Steglös genom motorstyrning (MC)
Styrsignal

Med integrerad automatik:
Modbus

För annan automatik:
0–10 V DC

* (strömförbrukningen är inte sinusformad)
** (exkl. luckor, värmeväxlare och fläktenheter)

Informationskrav - ERP

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 67,5 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 76,7N


Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor VSD Integrated
Upptagen effekt 1,34 kW
Luftflöde 1 057 l/s
Totaltryck 777 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 2 400 RPM

Förutsättningar:

– Densitet = 1,2 kg/m3
– Tryckförhållande < 1,11
– övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)

 

Filteralternativ:

Filtrering av tilluft:

Panelfilter
Dim.: 471 x 850 x 96 mm
Tillval: Forfiltrering
Dim.: 471 x 850 x 48 mm
Panelfilter Coarce 65% (G4) Panelfilter Coarce 65% (G4)
Panelfilter ePM10 65% (M5) Panelfilter ePM10 65% (M5)
Panelfilter ePM1 55% (F7) Panelfilter ePM1 55% (F7)
Panelfilter ePM1 80% (F9)  

 

Filtrering av frånluft:

Enkelt panelfilter
Dim.: 471 x 850 x 96 mm

Panelfilter Coarce 65% (G4)

Panelfilter  ePM10 65% (M5)
Panelfilter ePM1 55% (F7)
Panelfilter ePM1 80% (F9)

Data för interna värme- och kylbatterier

Interna värme- och kyl-/värmebatterier till VEX350T

Elvärmebatteri (HE)

Liten Stor
Effekt 12,65 kW 22,76 kW
Lägsta luftflöde 165 l/s (50 % värme)
492 l/s (100 % värme)
165 l/s (0 - 100 % värme)

strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
max. fasström
18,3 A 32,9 A

Vattenvärmebatteri (HW)

1 rad rör 2 rader rör
Provningstryck 900 kPa 900 kPa
Max arbetstryck 800 kPa 800 kPa
Frontyta 645 x 750 mm 645 x 750 mm
Antal rader med rör 1 2
Antal kretsar 4 5
Anslutningsdimension 28 mm 28 mm
Lamellavstånd 1,4 2,0
Vikt (utan vätska) 7,0 kg 9,6 kg
Vatteninnehåll 1,96 liter 3,37 liter

Kyl-/värmebatteri (CW)

2 rader rör
4 rader rör
Provningstryck 900 kPa 900 kPa
Max arbetstryck 800 kPa 800 kPa
Frontyta 645 x 750 mm 645 x 750 mm
Antal rader med rör 2 4
Antal kretsar 8 22
Anslutningsdimension 28 mm 28 mm
Lamellavstånd 2,0 mm 2,5 mm
Vikt (utan vätska) 9,7 kg 15,9 kg
Vatteninnehåll, vätska 3,25 liter 6,02 liter

Kyl-/värmebatteri (DX)


 
Provningstryck 4 500 kPa
Max arbetstryck 4 000 kPa
Frontyta 625 x 740 mm
Antal rader med rör 4 4
Antal kretsar 16
Anslutningsdimension 28 mm
Invändig volym 2,8 liter  

  

Vi rekommenderar att genomföra en exakt beräkning av kyl-/värmebatteriet med hjälp av Exselect beräkningsprogram som finns på www.exhausto.se.


Temperaturverkningsgrad

VEX350T - temperaturverkningsgrad

Temperature efficiency VEX350T

stiplet streg
Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft  = 0,8
fed streg Verkningsgrad utan kondensering enligt EN308:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:


t2,1
t2,2
t1,1
=
=
=
Temperatur på uteluft (friskluft)
Temperatur på tilluft
Temperatur på frånluft
Frånluft = 25 ºC / 30 % RH
Uteluft (friskluft) = 5 ºC / 50 % RH

Temperaturverkningsgraden anges enligt EN308 vid torr värmeåtervinning och ökas vid kondensation.
Måttritningar VEX350T

VEX350T, Left (aggregatets mått i mm)

Dimensions VEX350T L

1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft
 

VEX350T, Right (aggregatets mått i mm)

Dimensions VEX350T R

1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

Samla till allt om produktserien VEX350T

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se
Calculation_300W

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här