VEX350T

Tekniska data

Tekniska data, VEX350T

Aggregatdata
Min. luftflöde
110 l/s
Max. luftflöde
1 135 l/s
Upptagen effekt 2,70 kW
Strömförsörjning 1 x 230 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 13,5 A *
Vikt
Driftklart aggregat 530 kg
För intransport 245 kg**
Data för motor och motorstyrning (MC)
Motortyp EC-motor
Motorklass enligt IEC TS 60034-30-2 IE4 (Super Premium Efficiency)
Spänningsingång 1 x 230 V
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering Steglös genom motorstyrning (MC)
Styrsignal

Med integrerad automatik:
Modbus

För annan automatik:
0–10 V DC

* (strömförbrukningen är inte sinusformad)
** (exkl. luckor, värmeväxlare och fläktenheter)

Informationskrav - ERP

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 67,5 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 76,7N


Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor VSD Integrated
Upptagen effekt 1,34 kW
Luftflöde 1 057 l/s
Totaltryck 777 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 2 400 RPM

Förutsättningar:

– Densitet = 1,2 kg/m3
– Tryckförhållande < 1,11
– övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)

 

Filteralternativ:

Filtrering av tilluft:

Panelfilter
Dim.: 614 x 850 x 96 mm
Tillval: Forfiltrering
Dim.: 614 x 850 x 48 mm
Panelfilter Coarce 65% (G4) Panelfilter Coarce 65% (G4)
Panelfilter ePM10 65% (M5) Panelfilter ePM10 65% (M5)
Panelfilter ePM1 55% (F7) Panelfilter ePM1 55% (F7)
Panelfilter ePM1 80% (F9)  

 

Filtrering av frånluft:

Enkelt panelfilter
Dim.: 614 x 850 x 96 mm

Panelfilter Coarce 65% (G4)

Panelfilter  ePM10 65% (M5)
Panelfilter ePM1 55% (F7)
Panelfilter ePM1 80% (F9)

Data för interna värme- och kylbatterier

VEX350T

Interna värme- och kyl-/värmebatterier

Elvärmebatteri (HE)

Liten Stor
Effekt 12,65 kW 22,76 kW
Lägsta luftflöde 165 l/s (50 % värme)
492 l/s (100 % värme)
165 l/s (0 - 100 % värme)

strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
max. fasström
18,3 A 32,9 A

Vattenvärmebatteri (HW)

1 rad rör 2 rader rör
Provningstryck 900 kPa 900 kPa
Max arbetstryck 800 kPa 800 kPa
Frontyta 645 x 750 mm 645 x 750 mm
Antal rader med rör 1 2
Antal kretsar 4 5
Anslutningsdimension 28 mm 28 mm
Lamellavstånd 1,4 2,0
Vikt (utan vätska) 7,0 kg 9,6 kg
Vatteninnehåll 1,96 liter 3,37 liter

Kyl-/värmebatteri (CW)

2 rader rör
4 rader rör
Provningstryck 900 kPa 900 kPa
Max arbetstryck 800 kPa 800 kPa
Frontyta 645 x 750 mm 645 x 750 mm
Antal rader med rör 2 4
Antal kretsar 8 22
Anslutningsdimension 28 mm 28 mm
Lamellavstånd 2,0 mm 2,5 mm
Vikt (utan vätska) 9,7 kg 15,9 kg
Vatteninnehåll, vätska 3,25 liter 6,02 liter

Kyl-/värmebatteri (DX)


 
Provningstryck 4 500 kPa
Max arbetstryck 4 000 kPa
Frontyta 625 x 740 mm
Antal rader med rör 4 4
Antal kretsar 16
Anslutningsdimension 28 mm
Invändig volym 2,8 liter  

  

Vi rekommenderar att genomföra en exakt beräkning av kyl-/värmebatteriet med hjälp av EXselectPRO beräkningsprogram som finns på www.exhausto.se.


Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad, VEX350T

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data och därför rekommenderar vi att det alltid görs en beräkning på projektet med hjälp av vårt beräkningsprogram EXselectPRO.

Temperature efficiency VEX350T
Kurvan är vägledande och vi rekommenderar att det görs en beräkning med beräkningsprogrammet EXselectPRO för det enskilda projektet.

stiplet streg
Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft  = 0,8
fed streg Verkningsgrad utan kondensering enligt EN308:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:


t2,1
t2,2
t1,1
=
=
=
Temperatur på uteluft (friskluft)
Temperatur på tilluft
Temperatur på frånluft
Frånluft = 25 ºC / 30 % RH
Uteluft (friskluft) = 5 ºC / 50 % RH
Temperaturverkningsgraden anges enligt EN308 vid torr värmeåtervinning och ökas vid kondensation.
Måttritningar VEX350T

Måttritningar, VEX350T

VEX350T, Left (aggregatets mått i mm)

Dimensions VEX350T L

1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft
 

VEX350T, Right (aggregatets mått i mm)

Dimensions VEX350T R

1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

Samla allt om produktserien VEX350T

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här