VEX330T

Tekniska data

Tekniska data, VEX330T

Aggregatdata
Min. luftflöde
55 l/s
Max. luftflöde
575 l/s
Upptagen effekt 1,7 kW
Strömförsörjning 1 x 230 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 7,3 A *
Vikt
Driftklart aggregat 265 kg
För intransport 158 kg**
Data för motor och motorstyrning (MC)
Motortyp EC-motor
Motorklass enligt IEC TS 60034-30-2 IE4 (Super Premium Efficiency)
Spänningsingång 1 x 230 V
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering Steglös genom motorstyrning (MC)
Styrsignal

Med integrerad automatik:
Modbus

För annan automatik:
0–10 V DC

* (strömförbrukningen är inte sinusformad)
** (exkl. luckor, värmeväxlare och fläktenheter)

Informationskrav ERP

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 60 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 79,4N

Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning
Upptagen effekt 0,457 kW
Luftflöde 444 l/s
Totaltryck 685 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 3 019 RPM 

Förutsättningar:

– Densitet = 1,2 kg/m3
– Tryckförhållande < 1,11
– övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)

 

Filteralternativ:

Filtrering av tilluft:

Panelfilter
Dim.: 363 x 797 x 96 mm
Tillval: Forfiltrering
Dim.: 363 x 797 x 48 mm
Panelfilter Coarce 65% (G4) Panelfilter Coarce 65% (G4)
Panelfilter ePM10 65% (M5) Panelfilter ePM10 65% (M5)
Panelfilter ePM1 55% (F7) Panelfilter ePM1 55% (F7)
Panelfilter ePM1 80% (F9)  

 

Filtrering av frånluft:

Enkelt panelfilter
Dim.: 363 x 797 x 96 mm

Panelfilter Coarce 65% (G4)

Panelfilter  ePM10 65% (M5)
Panelfilter ePM1 55% (F7)

Data för interna värme- och kylbatterier

VEX330T

Interna värme- och kylbatterier

Elvärmebatteri (HE)


Liten

Stor
Effekt 5,61 kW 10,41 kW
Lägsta luftflöde 84,5 l/s (50 % värme)
84,5 l/s (50 % värme)
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
max. fasström 8,1 A 18,4 A

Vattenvärmebatteri (HW)


1 rad rör

2 rader rör
Provningstryck  880 kPa 880 kPa
Max arbetstryck 800 kPa 800 kPa
Frontyta 702 x 300 mm 702 x 300 mm
Antal rader med rör 1 2
Antal kretsar 2 2
16 mm 16 mm
Lamellavstånd 1,5 mm 2,0 mm
Vikt (utan vätska) 3 kg 4,5 kg
Vatteninnehåll 0,7 liter 1,32 liter

Kyl-/värmebatteri (CW)


2 rader rör

4 rader rör
Provningstryck  880 kPa 880 kPa
Max arbetstryck  800 kPa 800 kPa
Frontyta 714 x 300 mm 702 x 300 mm
Antal rader med rör 2 4
Antal kretsar 6 8
Anslutningsdimension 16 mm 16 mm
Lamellavstånd 2,0 mm 2,5 mm
Vikt (utan vätska) 4 kg 5,8 kg
Vatteninnehåll, vätska 0,79 liter 2,61 liter

Kyl-/värmebatteri (DX)


4 rader rör
 
Provningstryck 4 500 kPa
Max arbetstryck 4 200 kPa
Frontyta 300 x 685 mm
Antal rader med rör 4
Antal kretsar 8
Anslutningsdimension 16 mm
Invändig volym 1,26 liter

Vi rekommenderar att genomföra en exakt beräkning av kyl-/värmebatteriet med hjälp av EXselectPRO beräkningsprogram som finns på www.exhausto.se.


Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkingsgrad, VEX330T

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data och därför rekommenderar vi att det alltid görs en beräkning på projektet med hjälp av vårt beräkningsprogram EXselectPRO.

VEX330T Temperature efficiency
Kurvan är vägledande och vi rekommenderar att det görs en beräkning med beräkningsprogrammet EXselectPRO för det enskilda projektet.

stiplet streg
Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft  = 0,8
fed streg Verkningsgrad utan kondensering enligt EN308:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:


t2,1
t2,2
t1,1
=
=
=
Temperatur på uteluft (friskluft)
Temperatur på tilluft
Temperatur på frånluft
Frånluft = 25 ºC / 30 % RH
Uteluft (friskluft) = 5 ºC / 50 % RH
Temperaturverkningsgraden anges enligt EN308 vid torr värmeåtervinning och ökas vid kondensation.
Måttritningar VEX330T

Måttritningar, VEX330T

VEX330T, Left (aggregatets mått i mm)

VEX330T L Dimension

1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft
 

VEX330T, Right (aggregatets mått i mm)

VEX330T R Dimension

1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

Samla allt om produktserien VEX330T

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här