EXcon (Automatik till VEX300T)

EXcon

Alla VEX300T kan levereras med integrerad automatik för styrning av bland annat luftflöden, värme och kylning. Hur och när automatiken växlar mellan de inbyggda funktionerna ställs in i driftsprogrammet.

 

 

Introduktion

Alla VEX300T levereras med integrerad EXcon-automatik som säkrar optimal styrning av inomhusklimatet för i stort sett alla applikationsområden. 

EXcon-automatiken används för styrning av bland annat luftflöden, värme och kylning. Hur och när automatiken skiftar mellan de inbyggda funktionerna anges i driftsprogrammet. Om så krävs, kan programmet åsidosättas genom tillfällig tvångsstyrning, varefter aggregaten sedan går tillbaka till det aktiva driftsprogrammet.


Funktioner inbyggda i automatiken

 • Växlar automatiskt mellan sommar- och vintertid
 • Värmespole med frostvakt
 • Konstant drift
 • Veckoprogram styrt efter internt ur
 • Tidsstyrd förlängd eller forcerad drift
 • Externt start eller stopp
 • Programuppdatering med SD-kort
 • Övervakning av 20 anläggningar via portal lösning (tillval)

Inställning och styrning kan utföras med en webbläsare eller med handenheten. De tillgängliga funktionerna i den sistnämnda är begränsad till de mest använda. Webblösningen är integrerad i automatiken.

Nätverkskommunikationen stödjer BACnet via TCP/IP och Modbus via RS485 eller TCP/IP. 


Manövrering av EXcon-automatiken

EXcon-automatiken kan styras från manöverpanel, CTS eller webbserver via nätverk eller via WAP (Wireless Access Point).

WAP (Wireless Access Point)

WAP är en liten WIFI-router som monteras inne vid automatiken i aggregatet. Härmed kan man även komma åt webbservern trådlöst via dator, smartphone eller surfplatta, så att man snabbt och enkelt kan konfigurera aggregatet via mobila plattformar.

EXcon handenhet

Till VEX300T medföljer även en manöverpanel med 2 m kabel. Manöverpanelen kan placeras vid själva aggregatet eller i ett kontrollrum i närheten.
  Manöverpanelen är med sitt visuella användargränssnitt lätt och enkelt att betjäna för alla användartyper.

HMI touch for EXcon  
Användarvänlig
 • Inbyggd intelligent webbserver med användaranpassad informationsnivå
Pålitlig
 • Med moduluppdelat BUS-system elimineras potentiella fel
 • Skydd mot obehörig åtkomst
 • Effektiv felsökning och översikt
Omkostnadsoptimal
 • Enkel implementering, inlärning och underhåll, 
 • Många anpassningsmöjligheter,
 • Unik användarvänlighet
 • Energibesparande genom säkring av optimal drift
Flexibel
 • Med plattform som kan kundanpassas
 • Möjlighet till uppgradering
Framtidssäkrad
 • Möjlighet till 
 • Möjlighet till integration i många olika CTS-system
EXcon-cableplan

VEX300T med EXcon-automatik

Cable plan VEX300T EXcon 

Forkortelse Beskrivelse
 BT40-70 Brandtermostat
 CO2 ROOM/CO-CO2 ROOM CO2 / CO og COgivare för rummontering
 CO2 DUCT/CO-CO2 DUCT
CO2 / CO og CO2 givare för kanalmontering
 HMI20T Manöverpanel - användar
 HMI35T Avancerad manöverpanel - til tekniker eller specialist
 LS Avstängningsspjäll
 LSR Avstängningsspjäll - fjäderretur
PIR-sensor PIR-sensor
PTH DUCT
VOC DUCT
HTH-6202

Tryckgivare för konstanttryckreglering (kanal)
VOC-givare för måtning av luftkvaliteten
Fukt-/temperaturgivare med Modbus (kanal)

 Røgdetektor Røkdetektor
 TS ROOM Temperaturgivare för rum
 TS OUTDOOR Utetemperaturgivare
   
Styrning och reglering

Inställning av driftsparametrar

Fabriksinställning av standard driftsparametrar och inställningspunkter utförs enligt normerna för komfortventilation. Ytterligare anpassning till den slutliga driftssituationen sker genom test och uppstart av aggregatet.


Styrning och reglering:

Styrningsformer

 • Tryck
 • Flöde
 • CO2/VOC

Temperaturreglering

 • Temperaturreglering
 • Konstant tilluftstemperatur
 • Konstant frånluftstemperatur 
 • Konstant rumstemperatur
 • Konstant differens mellan utsugning och inblåsning (frånluft och tilluft)
 • Sommar- och vinterkompensation
 • Cirkulationsluftsuppvärmning (tillval)
 • Sommarnattskylning

WEB-användargränssnitt

Webb-användargränssnittet ger åtkomst till uppställning och styrning av EXcon-automatiken både via Internet och lokala nätverk. Det ger användaren frihet att betjäna anläggningen från den plats och på det sätt som önskas.

De tillgängliga funktionerna bestäms av profilen som används för att logga in på anläggningen. De vanligaste driftsformerna har samlats under profilen Användare. Profilerna Installatör och Service ger tillgång till funktioner som är avsedda för idrifttagningen.

När veckoprogrammet har ställts in kan anläggningen fungera utan översyn eller ingrepp. Eventuella behov av överstyrning, och därmed avvikelser från veckoprogrammet, kan också göras. Den aktuella statusen för aggregatet samt visning av de gjorda inställningarna framgår av ett flödesdiagram.

EXcon, integrerad automatik

EXcon stöder följande nätverk:

 • Integrerad webbserver – TCP/IP
 • Modbus – RS485 / TCP/IP
 • BACnet – TCP/IP

EXcon baseras på BUS-teknologi med många externa kommunikationsmöjligheter. All styrning kan ske från central enhet via webbserver.

VEX300T Excon uden LON


Principritning

VEX300T med EXcon-automatik

Principritningarna visar de komponenter som kan ingå i ett VEX300T luftbehandlingsaggregat.

Diagram Simplified EXcon SE


Standard- och tillbehörskomponenter

VEX300T-serien levereras med en serie komponenter monterade i aggregatet eller för montering i kanalsystemet och i uppehållsrummet. I nedanstående tabell anges standard- och tillbehörskomponenter för VEX300T-serien. Tillbehör beställs separat.

Förkortning Beteckning + = standard   - = tillbehör
BP1 Spjäll, bypass +
BT40-70 Brandtermostat, steglös inställning
-
CW  Kylbatteri (Cooling Coil Water) **
CP Cirkulationspump* -
DX Kyl-/värmebatteri (kylmedel) **
HE Elvärmebatteri (Heating Coil Electric)** **
HW Vattenvärmebatteri (Heating Coil Water)** **
Touch panel Manöverpanel -
LS Avstängningsspjäll, avluft -
LS Avstängningsspjäll, uteluft
(krävs och ingår i leveransen vid vattenvärmebatteri)
-
(+)
LSR Avstängningsspjäll, avluft/uteluft (med fjäderretur) -
MCCW Vätskekylbatteri (Cooling Coil Water), automatik -
MC1 / M1 Motorstyrning 1 (frånluft) / Fläktmotor 1
+
MC2 / M1 Motorstyrning 2 (tilluft) / Fläktmotor 2
+
CO2-DUCT CO2-givare, kanal -
CO2-ROOM CO2-givare, rum -
PIR PIR-sensor -
RH-ROOM Fuktgivare (RH) -
TS-DUCT Temperaturgivare, frånluftskanal (externt) -
TS-ROOM Temperaturgivare, rum -
PTH-DUCT Tryckgivare för konstanttryckreglering -
DPT1, P1     Luftflödesstyrning, frånluft +
DPT1, P2     Luftflödesstyrning, tilluft +
DPT2, P1     Filtervakt, frånluft +
DPT2, P2     Filtervakt, uteluft +
SPTH, P1     Frostdetektering +
MVM Motorventil, vattenvärmebatteri (HCW) -
SUM ALARM Larmrelä +
TE1,1 Temperaturgivare, frånluft – stuts 1,1 +
TE1,2 Temperaturgivare, avluft – stuts 1,2 +
TE2,1 Temperaturgivare, uteluft – stuts 2,1 +
TE2,2 Temperaturgivare, tilluft – stuts 2,2 +
TE-RPT Temperaturgivare, returledning från vattenvärmebatteri (HW) -
TE-HW SUPPLY Temperaturgivare på tilloppsledningen till vattenvärmebatteriet (HW) +
TSA 60/70/80/90 Överhettningstermostat, 60, 70, 80 och  90 °C + (med HE)
* ingår ej i leveransen från EXHAUSTO.

** Välj mellan HW, HE, DX eller CX.

Tillbehör till automatik (sensorer)

EXcon Automatik till VEX4000

Tillbehör till automatik (sensorer)

Följande sensorer kan köpas till som tillbehör till EXcon-automatiken:

PTH-DUCT

Novema tryksensor Tryckgivare för konstanttryckreglering av både tillufts- och frånluftskanalen inklusive ModBus-kommunikation.

PTH-DUCT 
Strömförsörjning via Modbus 24 V DC
Mätområde 0 – 2 500 Pa
Noggrannhet
– Drift
– Kortvarigt, dock
 
-20 °C till 40 °C
-30 °C till 50 °C
Kapslingsklass IP54

CO2-DUCT/CO2-ROOM

CO2-givare CO2-givare för rums- eller kanalmontering


CO2-DUCT /CO2-ROOM
Strömförsörjning  24 V AC/DC
Styrsignal, analog utgång 0–10 V DC 
Mätområde
– CO
2:
– CO:

0 – 2 000 ppm
0 – 100 ppm
Noggrannhet. CO2-DUCT
– CO2:
– CO:

±30 ppm @ 25 °C
±10 ppm @ 25 °C
 Noggrannhet: CO2-ROOM
– CO2:

- CO:

±1 % av mätintervallet och
±5 % av uppmätt värde
±10 ppm 
Kapslingsklass IP54

 

VOC-sensor

VOC-givare
VOC-givare med Modbus
VOC-sensorn används för mätning av luftkvaliteten vid behovsstyrning. Sensorn mäter innehållet av flyktiga organiska luftarter som avges från människor, inventarier, rengöringsmedel och byggmaterial.

VOC-koncentrationen omräknas till CO2-ekvivalent. Sensorn kan därför ersätta befintlig CO2-sensorer.


VOC-givare
Strömförsörjning  18 – 30 V DC, nominellt 24 V AC/DC via Modbus
Uppstartstid – reaktionstid 15 min - > 5 min 
Mätområde
450 – 2 000 ppm CO2-ekvivalent
Noggrannhet RH
± 150 ppm

PIR-sensor

Rörelsesensor

Rörelsesensor överstyr aggregatet vid rörelser i rummet där den är installerad. Detektorn har ett täckningsområde på 110°.

För oönskad start och stopp kan man lägga in fördröjning.

PIR-sensor
Matningsspänning 24 VAC/DC (18 – 26 V AC/DC) 
Strömförbrukning  Typ: 500 mW, max 1W
Utgång Relä: 24 V AD7DC, 5 A/NO, 3 A/NC
Detekteringsområde
- Täckningsvinkel
– Räckvidd

110°
Ca 15 m 
Temperaturområde -10 till + 60°C
Fördröjning
– Startfördröjning
– Stoppfördröjning
Från 0 till 10 min.
Från 5 sekunder till 30 minuter. 
Mått L x H x B 66 mm x 112 mm x 45 mm
Vikt
56 g

Rumsgivare 

Rumsgivare

Rumsgivare för registrering av rumstemperatur.

Rumsgivaren är avsedd att monteras på vägg eller sättas in i väggbox.

Polarvit

Kapslingsklass: IP20

Rumsgivare
 Strömförsörjning  24 V AC/DC
 Mätområde  -20 °C till +70 °C
 Kapslingsklass IP20

 

Utetemperaturgivare


EXcon accessories TS

För mätning av utetemperaturen, används bland annat i butikslösningar för styrning av cirkulationsluft vid kylning. 

Utetemperaturgivare
 Strömförsörjning  24 V AC/DC
 Mätområde  -40 °C till +70 °C

Temperaturgivare, returvatten


EXcon accessories TS


Temperaturgivare för returvatten på HW-/HWR-värmebatterier och CW-kylbatterier. Temperaturgivaren monteras på returvattenröret.

TS RETURN, temperaturgivare för mätning av returvattnets temperatur
 Strömförsörjning  24 V AC/DC
 Mätområde  -50 °C till +70 °C


Fukt- och temperaturføler via Modbus


Duct sensor


HTH6200 är en kombinerad fukt- och temperaturgivare för kanalmontering. Givaren finns i tre versioner, HTH6202, HTH6203 och HTH6204. Det mekaniska utförandet är samma för alla tre, skillnaden är Modbus-adresseringen.

HTH6202/-6203/-6204
Strömförsörjning  24V DC via Modbus
Mätområde, temperatur  -40°C till +120°C
Mätområde, fukt 0 - 100 % RH
Övrigt tillbehör till automatik

EXcon Automatik till VEX4000

Övrigt tillbehör till automatik 

Följande tillbehör kan köpas till EXcon-automatiken:


LON-modul för CTS-anläggning

Via LON-modul är det möjligt att ansluta aggregaten till CTS-anläggning som använderLON-protokoll. 


Rökdetektor 

Novema røkdetektor

Unigard rökdetektor har utvecklats speciellt för mätning av rökgaser i ventilationskanaler. Detektorn kan placeras i aggregatet eller eftermonteras i kanalen.

 

Rökdetektor  
 Försörjning  24 V AC/DC
 Mätområde Optisk
 Mätområde temperatur  -10 °C till +55 °C
 Kapslingsklass IP54

Brandtermostat

BT brandtermostat

För frånkoppling av AHU vid brand. Välj mellan utkoppling vid 50 °C och 70 °C.

Brandtermostat   
Temperaturområde 50 °C
70 °C

Brandtermostat (justerbar)

Brandtermostaten är en temperaturstyrd elektrisk brytare som kan monteras direkt i kanalen. Den har en växlingskontakt (NC/CO). Brandtermostaten levereras med dykrör.

BT40-70 justerbar brandtermostat

Termostaten har en spiralformad bimetallgivare som hålls fast i givarrörets yttersta ände. Om lufttemperaturen överskrider termostatvärdet (justerbar 40 °C – 70 °C) bryter kontaktsetet.

Återinkoppling ska göras manuellt via återställningsknappen på termostathuset och kan inte ske förrän lufttemperaturen har sjunkit 15 °C.

Tekniska data
Bryttemperatur 40 °C –70 °C
Max. omgivningstemperatur, givare 125 °C
Max. omgivningstemperatur, termostathus 80 °C
Mått H x B x L 55 x 156 x 167 mm
Givarlängd 100 mm
Dykrörslängd 240 mm
Kanalurborrning Ø20 mm
Kapslingsklass IP65
Tillåten kontaktspänning/-ström 24 V/ 250 V AC
kontakt 11–12: 16 A/2,5 A
11–13: 2 A/0,4 A

Samla allt om produktserien EXcon (Automatik till VEX300T)

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här