VEX170CF-H

VEX170CF finns i horisontellt utförande

Tekniska data

Tekniska data, VEX170CF

Aggregatdata
Min. luftflöde
360 l/s
Max. luftflöde
2 310 l/s
Upptagen effekt 9,2 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 17,5 A *
Vikt
Driftklart aggregat
760 kg
För intransport 520 kg **
Data för motor och motorstyrning (MC)
Motortyp EC-motor
Motorklass enligt IEC TS 60034-30-2 IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spänningsingång 3 x 400 V
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering Steglös genom motorstyrning (MC)
Styrsignal  
* (strömförbrukningen är inte sinusformad)
** (exkl. luckor, värmeväxlare och fläktenheter)

 
Värmebatteri
Elvärmebatteri (HCE) 31,2 kW
Total upptagen effekt 40,4 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 62,5 A
Elvärmebatteri (HCE) 46,8 kW
Total upptagen effekt 56,0 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 85,0 A
Vattenvärmebatteri (HCW)

Prøvetryk 3000 kPa
Maks. arbejdstryk 1000 kPa
Antal rørrækker 2 st.
Antal kredse 11 st.
Facemål (H x B) 550 x 1042 mm
Tilslutningsdimension DN25 (1")
Lamelafstand 2 mm
Vægt (uden væske) 16,3 kg
Vandindhold 4,6 l

 

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 60,4 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 66,6N


Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning
Upptagen effekt 4,619 kW
Luftflöde 1996 l/s
Totaltryck 1398 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 2913

Förutsättningar:

– Densitet = 1,2 kg/m3

– Tryckförhållande < 1,11

– övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)

Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad, VEX170CF

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data och därför rekommenderar vi att det alltid görs en beräkning på projektet med hjälp av vårt beräkningsprogram EXselectPRO.

VEX170CF temperature efficiency
Kurvan är vägledande och vi rekommenderar att det görs en beräkning med beräkningsprogrammet EXselectPRO för det enskilda projektet.

stiplet streg
Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft  = 0,8
fed streg Verkningsgrad utan kondensering enligt EN308:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Frånluft = 25 ºC/30 % RH
Uteluft (friskluft) = 5 ºC/50 % RH

Temperaturverkningsgraden anges enligt EN308 vid torr värmeåtervinning och ökas vid kondensation.

Måttritningar Horisontell

Måttritningar Horisontell, VEX170CF

VEX170CF – Horisontell, Left (aggregatets mått i mm)

Dim VEX170 HL

önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

 

VEX170CF – Horisontell, Right (aggregatets mått i mm)

Dim VEX170 HR


1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

Kyl- och värmebatterier

Kyl- och värmebatterier, VEX170/VEX170CF 

Följande kyl- och värmebatterier passar till VEX170/VEX170CF

Typ modell
CW kylbatteri (vatten)  CW050x060I
CW076x125U
DX kyl-/värmebatteri DX050x060

Samla allt om produktserien VEX170CF-H

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här