VEX160CF H-V

VEX160CF finns i horisontellt och vertikalt utförande

Tekniska data

VEX160CF

Aggregatdata
Min. luftflöde
230 l/s
Max. luftflöde
1 330 l/s
Upptagen effekt 4,8 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 15,5 A *
Max nollström 23,5 A
Vikt
Driftklart aggregat
410 kg
För intransport 242 kg **
Data för motor och motorstyrning (MC)
Motortyp EC-motor
Motorklass enligt IEC TS 60034-30-2 IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spänningsingång 1 x 230 V
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering Steglös genom motorstyrning (MC)
Styrsignal Med integrerad automatik:
Modbus
För annan automatik:
0–10 V DC 
* (strömförbrukningen tas från två faser och är inte sinusformad)
** (exkl. luckor, värmeväxlare och fläktenheter)
 
Värmebatterier
Elvärmebatteri (HCE) 14,4 kW
Total upptagen effekt 19,2 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 36,5 A
Elvärmebatteri (HCE) 21,6 kW
Total upptagen effekt 26,4 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 46,7 A
Elvärmebatteri (HCE) 28,8 kW
Total upptagen effekt 33,6 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 57,0 A
Vattenvärmebatteri (HCW)

Provningstryck
3000 kPa
Maximalt arbetstryck
1000 kPa
Antal rader med rör
2 st.
Antal kretsar
5 st.
Frontyta (H x B)
475 x 760 mm
Anslutningsdimension
DN20 (¾")
Lamellavstånd
2,1 mm
Vikt (utan vätska)
9,5 kg
Vatteninnehåll
2,4 l

 

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 57,1 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 67,2N


Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning
Upptagen effekt 2,359 kW
Luftflöde 1264 l/s
Totaltryck 1065 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 3078

Förutsättningar:

– Densitet = 1,2 kg/m3

– Tryckförhållande < 1,11

– övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)

Temperaturverkningsgrad

VEX160CF

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data och därför rekommenderar vi att det alltid görs en beräkning på projektet med hjälp av vårt beräkningsprogram EXselect.

VEX160CF temperature efficiency
Kurvan är vägledande och vi rekommenderar att det görs en beräkning med beräkningsprogrammet EXselect för det enskilda projektet.

stiplet streg
Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft  = 0,8
fed streg Verkningsgrad utan kondensering enligt EN308:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluften
t1,1 = Temperatur på frånluft
Frånluft = 25 ºC/30 % RH
Uteluft (friskluft) = 5 ºC/50 % RH

Temperaturverkningsgraden anges enligt EN308 vid torr värmeåtervinning och ökas vid kondensation.

Ljuddata

VEX160 Ljuddata

Sugsida (uteluft/frånluft):
LW1 = LWA1 + Kw
LWA1 avläses.

Trycksida (tilluft/avluft):
LW2 = LWA2 + KW
LW2 avläses

Omgivning:
LW3 = LWA1 + KW
LWA1 avläses.
LpA3 = LWA1 + KpA

 

  KW (dB) KWA
dB(A)KpA
dB(A)

Hz I-III 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LW1 I  15  7 -2 -1 -5 -14 -26 -37
II 18 6 2 -3 -5 -14 -29 -38
  III 16 10 4  -4  -8 -20  -32  -28
LW2 I -1 -10 -10 -4 -3 -8 -15 -23
II -2 -9 -3 -5 -3 -8 -17 -23
  III 1 -4 -2 -3 -3  -10 -20 -17 
LW3 I 7 1 -7 -17 -19 -25 -33 -39 -11 -28
II 7 0 -4 -17 -19 -25 -29 -27 -10 -27
  III 11 6 -5 -13 -17 -23 -26  -21 -7  -24

 

 

 

Mätuppställningar

VEX100CF Sound

 

VEX100CF Sound Ear

För beräkning av ljuddata hänvisas till vårt produktvalsprogram.


Måttritningar Horisontell

VEX160CF-H

VEX160CF-H – Horisontell, Left (aggregatets mått i mm)

Dim VEX160CF HL

 önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

 

VEX160CF-H – Horisontell,Right (aggregatets mått i mm)

Dim VEX160CF HR


1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

 önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

Måttritningar Vertikal

VEX160CF-V

VEX160CF-V – Vertikal, Left (aggregatets mått i mm)

Dim VEX160CF VL

 önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

 

VEX160CF-V – Vertikal, Right (aggregatets mått i mm)

Dim VEX160CF VR


1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

 önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

Kyl- och värmebatterier

Följande kyl- och värmebatterier passar till VEX160/VEX160CF

Typ modell
CW kylbatteri (vatten)  CW500I
CW065x100U
DX kyl-/värmebatteri DX500

Samla till allt om produktserien VEX160CF H-V

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här