VEX150CF H-V

VEX150CF finns i horisontellt och vertikalt utförande

Tekniska data

Tekniska data, VEX150CF

Aggregatdata
Min. luftflöde
200 l/s
Max. luftflöde
875 l/s
Upptagen effekt 2,7 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 8,7 A  *
Max nollström 15,0 A 
Vikt
Driftklart aggregat 330 kg
För intransport 207 kg**
Data för motor och motorstyrning (MC)
Motortyp EC-motor
Motorklass enligt IEC TS 60034-30-2 IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spänningsingång 1 x 230 V
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering Steglös genom motorstyrning (MC)
Styrsignal Med integrerad automatik:

Modbus
För annan automatik:

0–10 V DC
* (strömförbrukningen är inte sinusformad)
** (exkl. luckor, värmeväxlare och fläktenheter)

 
Värmebatterier
Elvärmebatteri (HCE) 12,0 kW
Total upptagen effekt 14,7 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 26,0 A
Elvärmebatteri (HCE) 18,0 kW
Total upptagen effekt 20,7 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 34,7 A
Vattenvärmebatteri (HCW)

Provningstryck
3000 kPa
Maximalt arbetstryck
1000 kPa
Antal rader med rör
2 st.
Antal kretsar
5 st.
Frontyta (H x B)
425 x 655 mm
Anslutningsdimension
DN15 (½")
Lamellavstånd
2,1 mm
Vikt (utan vätska)
8,7 kg
Vatteninnehåll
2,2 l

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 60,0 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 74,4N


Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning
Upptagen effekt 1,253 kW
Luftflöde 911 l/s
Totaltryck 826 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 2902 

Förutsättningar:

– Densitet = 1,2 kg/m3

– Tryckförhållande < 1,11

– övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)

Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad, VEX150CF

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data och därför rekommenderar vi att det alltid görs en beräkning på projektet med hjälp av vårt beräkningsprogram EXselectPRO.

VEX150CF temperature efficiency
Kurvan är vägledande och vi rekommenderar att det görs en beräkning med beräkningsprogrammet EXselectPRO för det enskilda projektet.

stiplet streg
Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft  = 0,8
fed streg Verkningsgrad utan kondensering enligt EN308:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Frånluft = 25 ºC/30 % RH
Uteluft (friskluft) = 5 ºC/50 % RH

Temperaturverkningsgraden anges enligt EN308 vid torr värmeåtervinning och ökas vid kondensation.

Måttritningar Horisontell

Måttritningar, VEX150CF-H 

VEX150CF-H – Horisontell, Left (aggregatets mått i mm)

Dim VEX150CF HL

önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

 

VEX150CF-H – Horisontell,Right (aggregatets mått i mm)

Dim VEX150CF HR


1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

Måttritningar Vertikal

Måttritningar, VEX150CF-V 

VEX150CF-V – Vertikal, Left (aggregatets mått i mm)

Dim VEX150CF VL

önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

 

VEX150CF-V – Vertikal, Right (aggregatets mått i mm)

Dim VEX150CF VR


1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

Kyl- och värmebatterier

Kyl- och värmebatterier, VEX150/VEX150CF

Följande kyl- och värmebatterier passar till VEX150/VEX150CF

Typ modell
CW kylbatteri (vatten)  CW400I
CW400U
DX kyl-/värmebatteri DX400

Samla allt om produktserien VEX150CF H-V

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här