VEX140CF H+V

VEX140CF finns i horisontellt och vertikalt utförande

Tekniska data

VEX140CF

Aggregatdata
Min. luftflöde
65 l/s
Max. luftflöde
530 l/s
Upptagen effekt 1,6 kW
Strömförsörjning 1 x 230 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 12,5 A **
Vikt
Driftklart aggregat 220 kg
För intransport 129 kg**
Data för motor och motorstyrning (MC)
Motortyp EC-motor
Motorklass enligt IEC TS 60034-30-2 IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spänningsingång 1 x 230 V
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering Steglös genom motorstyrning (MC)
Styrsignal

Med integrerad automatik:
Modbus

För annan automatik:
0–10 V DC

* (strömförbrukningen är inte sinusformad)
** (exkl. luckor, värmeväxlare och fläktenheter)

Värmebatterier
Elvärmebatteri (HCE) 7,2 kW
Total upptagen effekt 8,8 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 15,5 A
Elvärmebatteri (HCE) 14,4 kW
Total upptagen effekt 16,0 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 26,0 A
Vattenvärmebatteri (HCW)
Provningstryck
3000 kPa
Maximalt arbetstryck
1600 kPa
Antal rader med rör
2 st.
Antal kretsar
4 st.
Frontyta (H x B)
325 x 570 mm
Anslutningsdimension
DN15 (½ tum)
Lamellavstånd
2,1 mm
Vikt (utan vätska)
6,5 kg
Vatteninnehåll

1,5 l

 

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 58,1 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 76,2N


Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning
Upptagen effekt 0,674 kW
Luftflöde 635 l/s
Totaltryck 617 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 2886 

Förutsättningar:

– Densitet = 1,2 kg/m3

– Tryckförhållande < 1,11

– övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)

Temperaturverkningsgrad

VEX140CF

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data och därför rekommenderar vi att det alltid görs en beräkning på projektet med hjälp av vårt beräkningsprogram EXselect.

VEX140CF temperature efficiency 
Kurvan är vägledande och vi rekommenderar att det görs en beräkning med beräkningsprogrammet EXselect för det enskilda projektet.

stiplet streg
Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft  = 0,8
fed streg Verkningsgrad utan kondensering enligt EN308:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Frånluft = 25 ºC / 30 % RH
Uteluft (friskluft) = 5 ºC / 50 % RH

Temperaturverkningsgraden anges enligt EN308 vid torr värmeåtervinning och ökas vid kondensation.
Ljuddata

VEX140 Ljuddata

Sugsida (uteluft/frånluft):
LW1 = LWA1 + Kw
LWA1 avläses.

Trycksida (tilluft/avluft):
LW2 = LWA2 + KW
LW2 avläses

Omgivning:
LW3 = LWA1 + KW
LWA1 avläses.
LpA3 = LWA1 + KpA

 

KW (dB) KWA
dB(A)KpA
dB(A)

Hz I-III 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LW1 I 13 11 1 -3 -8 -12 -21 -35
II 13 8 5 -5 -11 -16 -24 -36
III 12 15 1 -8 -13 -25 -29 -25
LW2 I 2 -3 -6 -4 -4 -6 -12 -24
II 2 -4 2 -7 -5 -7 -14 -25
III 6 3 0 -6 -3 -12 -17 -22
LW3 I 9 3 -9 -16 -18 -21 -27 -32 -9 -25
II 9 1 -5 -15 -19 -22 -25 -27 -9 -24
III 12 8 -7 -13 -17 -20 -23 -25 -6 -21

 

Mätuppställningar

VEX100CF Sound

 

VEX100CF Sound Ear

För beräkning av ljuddata hänvisas till vårt produktvalsprogram.


Måttritningar Horisontell

VEX140CF

VEX140CF-H – Horisontell, Left (aggregatets mått i mm)

Dim VEX140CF HL

 önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

 

VEX140CF-H – Horisontell, Right (aggregatets mått i mm)

Dim VEX140CF HR


1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

Måttritningar Vertikal

VEX140CF 

VEX140CF-V – Vertikal, Left (aggregatets mått i mm)

Dim VEX140CF VL

 önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

 

VEX140CF-V – Vertikal, Right (aggregatets mått i mm)

Dim VEX140CF VR


1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft


 önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

Kyl- och värmebatterier

Följande kyl- och värmebatterier passar till VEX140/VEX140CF

Typ modell
CW kylbatteri (vatten)  CW315I
CW315U
DX kyl-/värmebatteri DX315L

Samla till allt om produktserien VEX140CF H+V

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här