RHP, Reversibel värmepump

VEX4000RHP-och-VEX4000RHP-ER

Den miljömässiga lösningen för ventilation, uppvärmning och kylning i ett inbyggt aggregat. 

Funktion och användning

Reversibel värmepump (RHP-ER/RHP)

Funktion och användning

Den miljömässiga lösningen för ventilation, uppvärmning och kylning i ett inbyggt aggregat. 

 • en beräkning inkl. dokumentation och tekniska data via EXselectPRO
 • en fabrikstestad enhet
 • en automatik, den avancerade EXcon-automatiken
 • en leverantör av hela installationen
 • inga behov av extra värme- eller kylinstallationer

Vi erbjuder den reversibla värmepumpen i två versioner:

VEX4000RHP-ER

Har roterande värmeväxlare som är placerad mellan förångaren och kondensor.

Med denna lösning får du:

 • den lägsta energiförbrukningen
 • möjlighet till kylåtervinning 
VEX4000-RHP-EX 

VEX4000RHP

Här är värmeväxlaren och värmepumpen placerade i separata moduler. Denna lösning finns med roterande växlare eller korsväxlare.

Med denna lösning får du:

 • en kompakt lösning, dvs. enklare transport av moduler
 • inget behov för avfrostning
VEX4000-module-rhp 

Mått:

VEX4000-modell
Höjd 

Längd   Djup

RHP  RHP-ER
 VEX4010 [mm] 1 309 820 1 690  1 055
 VEX4020 [mm]
1 309 820 1 690 1 275
 VEX4030 [mm]  1 499 820 1 690  1 549
 VEX4040 [mm]
 1 599 820 1 690  1 630
 VEX4050 [mm]
 1 744 820  1 790  1 755
 VEX4060 [mm]
2 069 1 100 1 790 1 930
 VEX4070 [mm]
2 069 1 200  1 890 2 115
 VEX4080 [mm]
2 494 1 200 1 890 2 325
 VEX4090 [mm]
2 744 1 300  1 990 2 625
 VEX4100 [mm]
3 024 1 300 1 990 2 895

Angivna mått är mått på sektionen - använd EXselectPRO för att få rätt mått på hela aggregatet, inkl. monteringsbeslag och packningar.


Komponenter

Reversibel värmepump (RHP-ER/RHP)

Komponenter 

VEX4000RHP är konstruerad av högkvalitativa komponenter för att garantera driftsäkerhet, lång livslängd och låg energiförbrukning.

Kompressor:

 Schroll kopmpressor

Kompressor Danfoss VTH scrollkompressor

 • Låg energiförbrukning
 • Mycket effektiv i hela kapacitetsområdet
 • Lång livslängd
 • Minimal bullernivå

Expansionsventil:

Danfoss Colibri Ekspansionsventil 

Colibri expansionsventil

 • Driftsäkerhet och lång livslängd
 • Exakt injektion av kylmedel i förångaren
 • Optimal förångning ger lägre energiförbrukning

Suggasväxlare:

 Sugegasveksler-med-pil

Suggasväxlare 4K SC

 • Högre kapacitet med samma upptagna effekt = ökad effektivitet
 • Reducerad risk för vätskeslag

Rotor:

Rotor - surface (VEX200 & VEX4000) Sorption (HUGO)

Sorptionsrotor

Vi rekommenderar att VEX4000RHP-ER/VEX4000RHP konfigureras med sorptionsrotor, om aggregatet ska installeras i ett område med varmt och fuktigt klimat.

Samla till allt om produktserien RHP, Reversibel värmepump

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här