RHP, Reversibel värmepump

VEX4000RHP-och-VEX4000RHP-ER

Den miljömässiga lösningen för ventilation, uppvärmning och kylning i ett inbyggt aggregat. 

Funktion och användning

Reversibel värmepump (RHP-ER/RHP)

Funktion och användning

Den miljömässiga lösningen för ventilation, uppvärmning och kylning i ett inbyggt aggregat. 

 • en beräkning inkl. dokumentation och tekniska data via EXselectPRO
 • en fabrikstestad enhet
 • en automatik, den avancerade EXcon-automatiken
 • en leverantör av hela installationen
 • inga behov av extra värme- eller kylinstallationer

Vi erbjuder den reversibla värmepumpen i två versioner:

VEX4000RHP-ER

Har roterande värmeväxlare som är placerad mellan förångaren och kondensor.

Med denna lösning får du:

 • den lägsta energiförbrukningen
 • möjlighet till kylåtervinning 
VEX4000-RHP-EX 

VEX4000RHP

Här är värmeväxlaren och värmepumpen placerade i separata moduler. Denna lösning finns med roterande växlare eller plattväxlare (korsväxlare eller motrströmsväxlare).

Med denna lösning får du:

 • en kompakt lösning, dvs. enklare transport av moduler
 • inget behov för avfrostning
VEX4000-module-rhp 
Komponenter

Reversibel värmepump (RHP-ER/RHP)

Komponenter 

VEX4000RHP är konstruerad av högkvalitativa komponenter för att garantera driftsäkerhet, lång livslängd och låg energiförbrukning.

Kompressor:

 Schroll kopmpressor

Kompressor Danfoss VTH scrollkompressor

 • Låg energiförbrukning
 • Mycket effektiv i hela kapacitetsområdet
 • Lång livslängd
 • Minimal bullernivå

Expansionsventil:

Danfoss Colibri Ekspansionsventil 

Colibri expansionsventil

 • Driftsäkerhet och lång livslängd
 • Exakt injektion av kylmedel i förångaren
 • Optimal förångning ger lägre energiförbrukning

Suggasväxlare:

 Sugegasveksler-med-pil

Suggasväxlare 4K SC

 • Högre kapacitet med samma upptagna effekt = ökad effektivitet
 • Reducerad risk för vätskeslag

Rotor:

Rotor - surface (VEX200 & VEX4000) Sorption (HUGO)

Sorptionsrotor

Vi rekommenderar att VEX4000RHP-ER/VEX4000RHP konfigureras med sorptionsrotor, om aggregatet ska installeras i ett område med varmt och fuktigt klimat.

Mått, måttritning

Reversibel värmepump (RHP-ER/RHP)

Mått, måttritning

VEX4000-modell
Höjd 

Längd   Djup

RHP RHP-ER
 VEX4010 1309 820 1690  1055
 VEX4020 
1309 820 1690 1275
 VEX4030   1499 820 1690  1549
 VEX4040 
 1599 820 1690  1630
 VEX4050   1744 820  1790  1755
 VEX4060 
2069 1100 1790 1930
 VEX4070 
2069 1200  1890 2115
 VEX4080 
2494 1200 1890 2325
 VEX4090 
2744 1300  1990 2625
 VEX4100 
3024 1300 1990 2895

Angivna mått är mått på sektionen - EXselectPRO ger rätt mått på hela aggregatet inkl. monteringsbeslag och packningar.


Samla allt om produktserien RHP, Reversibel värmepump

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här