EHV – Fuktstyrda frånluftsdon

EHV–Fuktstyrda-frånluftsdon

EHV-ventil för behovsstyrd frånluft i exempelvis badrum eller grovkök. EHV-ventilen finns tre olika varianter med olika principer för överstyrning, se nedan.

Allmänt

Frånluftsdonet EHV behovsstyr frånluften på ett intelligent sätt. Detta möjliggör ett energioptimerat system som samtidigt bidrar till ett bättre inomhusklimat.

Användningsområde
EHV är särskilt lämpligt i badrum och andra miljöer där man vill öka luftflödet när det är hög luftfuktighet i rummet.

Produktbeskrivning
EXHAUSTO frånluftsdon EHV har patenterad fuktstyrning, som forcerar luftflödet vid ökad luftfuktighet för att sedan återgå till normalt luftflöde allt eftersom luftfuktigheten sjunker. Den patenterade fuktstyrningsmekanismen är helt mekaniskt och utan behov av elektrisk ström eller batteri. Varianterna med forcerad frånluft, via extern signal eller rörelsesensor, kräver dock försörjning via batteri eller transformator.

Fuktstyrningen är fast inställd på att starta forcerat luftflöde vid 40 % relativ fuktighet. Spjället i frånluftsdonet består av två halvor. Med den ena halvan av spjället kan man ställa in grundluftflödet i sex olika lägen. Den andra halvan av spjället ger extra luftflöde vid forcering. Det totala luftflödet är summan av grundluftflödet och det forcerade luftflödet.

Funktion

EHV

EHV-ventilen finns i fyra varianter med olika principer för överstyrning. Få en överblick över varianterna nedan eller läs den detaljerade beskrivningen under tabellen.

EHV-typer EHV-B EHV-S EHV-P
Fuktstyrd forcerad frånluft X X X
Forcering via extern signal (kontakten ingår inte i leveransen från EXHAUSTO) X
Forcerad frånluft via rörelsesensor  

X

Utsignal vid aktiverad rörelsesensor (digital)    
Batteriförsörjning 2 x 1,5 volt AAA-batterier (livslängd ca 2 år)* X  X 
Inställbart grundluftflöde X X
Material Vit ABS-plast – RAL 9003

* Möjlighet att ersätta batterierna med 12 VAC strömförsörjning, EHV Supply Card

Allmänt för alla tre modellerna:

Alla EHV-ventiler består av två spjällplattor, en fast inställd spjällplatta för grundventilation (kan ställas i pos. 0 till 5) och en variabel spjällplatta som styrs av den relativa fuktigheten. Den fuktstyrda spjällplattan börjar att öppna vid 40 % RH och står helt öppen vid 85 % RH.

Funktionsbeskrivning av de enskilda modellerna:

EHV-B

Fuktstyrd utsugningstemperatur


EHV-S

Fuktstyrd utsugningstemperatur som överstyrs via extern kontakt. De två ledningarna som kommer ut från EHV dras till en enpolig brytare. När kontakten sluts öppnar ventilen fuktdelen till max. efter ca 1 min. När kontakten öppnas stängs spjällplattan igen efter 20 minuter – om inte fuktigheten är så hög att detta spjäll förblir delvis öppet.


EHV-P

Fuktstyrd utsugningstemperatur som överstyrs via inbyggd PIR-sensor. PIR-sensorn ska aktiveras för att sluta kontakten om rörelse detekteras två gånger med max en minuts mellanrum. När kontakten i PIR-sensorn sluts öppnar ventilen fuktdelen till max. När kontakten öppnas stängs spjällplattan igen efter 20 minuter – om inte fuktigheten är så hög att detta spjäll förblir delvis öppet.


Måttritning [mm]

EHV

 

EHV målskitse

 

Kapacitet

EHV-kapacitet

Inställning av grundluftflöde

Det fasta spjället kan ställas in i 6 olika lägen:

  • För att ändra önskat luftflöde
  • För att anpassa efter det tillgängliga trycket

 
Spjället ställs in manuellt och låses fast med medföljande låssprint för att undvika oavsiktlig ändring, t.ex. vid rengöring.

 EHV_damper_positions

Spjället är fabriksinställt till pos. 0 som är minsta luftflöde.

Önskas större luftflöde flyttas spjällpositionen nedåt.
Varje steg ökar luftflödet med ca 10 m3/h (max = 50 m3/h)

 

EHV, luftflöde beroende av % RH vid 30 Pa

EHV, Luftflöde 30 Pa

 Inställningsmöjligheter: (30 Pa)   Min Max 
 Grundluftflöde  m3/h (l/s)  6,5 (1,8) 23 (6,4)
 Fuktkänslig andel  m3/h (l/s)  31,7 (8,8) 42,8 (11,9)
 Forcerat luftflöde  m3/h (l/s)  38,2 (10,6) 65,9 (18,3)
 

EHV, luftflöde beroende av % RH vid 100 Pa

EHV Capacity 100Pa

Inställningsmöjligheter: (100 Pa)     Min  Max
Grundluftflöde m3/h (l/s)   12 (3,3)  42 (11,7)
Fuktkänslig andel m3/h (l/s)  68 (18,9)  88 (24,4)
Forcerat luftflöde m3/h (l/s)  80 (22,2)  130 (36,1)

Ljuddata

Ljuddata för EHV-ventil

 

RD13790SE  

EHV, egen ljuddämpning
Hz 63 125 250 500 1K 2 K 4 K 8 K
dB 22 16 10 5 2 1 0 0

Montering

EHV

EHV-ventilen monteras till kanal (lodrätt i vägg, vågrätt i tak eller i snedtak). Ventilen kan ev. monteras med hjälp av en brandskyddsplatta av metall (FPP).
FPP fungerar samtidigt som brandskydd för kanalsystemet.

FPP100

Platta inklusive stos med gummitätningslist för lufttätt montering i kanal med ø100.

RD12706

FPP125

Platta inklusive stos med gummitätningslist för lufttätt montering i kanal med ø125 mm. 

RD12707

FPP

Platta för montering vid annan kanaldimension:
– Rektangulärt från 67 x 75 mm upp till 75 x 67 mm
– Rund från ø88 upp till ø100 

RD12708 


Injustering

Det är viktigt att injustera ventilen efter önskat luftflöde.

Steg Gör så här Bild 
 1

Ta av den vita låstappen.

Använd den för att låsa fast ”fuktkänsligt luftflöde” i min-position (se bilden).

Tips! Skjut på den fuktkänsliga stången med fingrarna för att stänga det drivna spjället.

 EHV - indregulering
 2

Läs av trycket genom att ansluta en manometer som bilden visar.

Injusteringen finns i instruktionerna 3004060 (länk på höger sida).

Använd det avlästa värdet för att ta reda på tryck och luftflöde i enlighet med den fasta spjällpositionen (0‑5).

 EHV

Databasen för byggprodukter

Databasen för byggprodukter

EHV är registrerad i databasen för byggprodukter och kan därmed användes i Svanenmärkta byggen.

Samla allt om produktserien EHV – Fuktstyrda frånluftsdon

 

 

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här