Om www.exhausto.se

Upphovsrätt, ansvar och personlig information

Ansvar:

EXHAUSTO ställer denna hemsida till förfogande som en service och som informationskälla. Informationen utgör inte någon grund till avtal mellan användaren och EXHAUSTO. När du använder information från hemsidan till exempel för anbud till konkreta projekt uppmanar vi dig att söka personlig assistans och rådgivning från EXHAUSTO.

Vi försöker att hålla information, programvara och övrig service på denna hemsida så korrekt som möjligt, men uppmärksammar om att hemsidan kan innehålla fel. EXHAUSTO frånskriver sig allt ansvar för sådana fel. Allt material samt innehåll som offentliggjorts på denna hemsida har ställts till förfogande utan någon form av garanti.

EXHAUSTO ansvarar inte för förlust av maskinvara, programvara eller filer som orsakats av användning av denna hemsida. EXHAUSTO lämnar inte någon garanti om att hemsidan eller den service som ställs till förfogande på denna, antingen av EXHAUSTO eller å EXHAUSTOs vägnar (inkl. gratis nedladdning av programvara), kommer att uppfylla dina behov, kommer att kunna användas utan avbrott, är säker och utan fel eller att hemsidan eller servrarna som används av EXHAUSTO är fria från virus och alltid kommer att kunna användas.

Personlig information:

Nedan beskrivs vilken information som samlas in på EXHAUSTOs webbplats och hur denna används.

EXHAUSTO lämnar under inga omständigheter ut personligt identifierbar information, IP-nummer eller liknande till tredje part om inte lagar, domstolar eller offentlig myndighet tvingar oss till det. EXHAUSTO samlar endast in personligt identifierbar information om våra användare om denna lämnas frivilligt av användaren själv. Till exempel i samband med användarundersökningar och registrering för nyhetsbrev.

Icke-personligt identifierbar information

EXHAUSTO loggar icke-personligt identifierbar information om IP-adresser. Denna information raderas inte och används uteslutande internt för statistik.

Personligt identifierbar information

Så hanterar vi dina uppgifter:

  • Skickar ut nyhetsbrev till mottagare som lämnat sitt samtycke
  • Använder kontaktuppgifter för kontakt per e-post eller per telefon
  • Använder anmälningsuppgifter för registrering 

Uppgifter som lämnas i anmälningsformulär raderas inom tre månader efter användning.

Sekretesspolicy

EXHAUSTO samlar endast in personligt identifierbar information om våra användare om användaren har samtyckt till detta. Det kan t.ex. vara i samband med användarundersökningar och registrering för nyhetsbrev.

Du kan läsa mer detaljerat om hur vi hanterar dina data i vår sekretesspolicy.

Sekretesspolicy - dansk version. Sekretespolicy - Engelsk version.

Cookies

EXHAUSTO använder cookies i begränsad omfattning för att kunna förbättra sina webbplatser. Läs mer om cookies

Upphovsrätt

Allt material på vår webbplats, t.ex. artiklar, nyhetsbrev mm, är upphovsrättsligt skyddat. Materialet får användas fritt med tydlig källangivelse till exempel i samband med anbudsgivning. Vid bildning av produktinformation för användning i sådana tillfällen ansvarar du själv för att den valda mängden information är lämplig. EXHAUSTO kan inte hållas ansvariga för bristande information.

Man får gärna länka till material på EXHAUSTOs webbplats, under förutsättning att det sker i ett positivt syfte och i överensstämmelse med gällande lagstiftning, och under förutsättning att visningen av materialet på EXHAUSTOs webbplats inte sker i en frame.


EXHAUSTO A/S

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här