Adaptiv, behovsstyrd ventilation

Behovsstyrning vida patenterad adaptiv tryckreglering (aDCV)

 

På så sätt kan konstanttryckreglerad ventilation optimeras ytterligare

Den patenterade adaptiva tryckregleringen har utvecklats av Aldes. Den gör det möjligt att optimera driften med konstanttrycksreglering av ventilationssystem med variabla luftflöden. För närvarande kan ventilationen i ett VEX4000-aggregat styras via aDCV. 

Upp till 43 % besparing

Genom den patenterade adaptiva tryckregleringen kan man uppnå upp till 43 % besparing av energikostnaderna – jämfört med ett system med konstanttrycksreglering (VAV) och upp till 19 % jämfört med ett behovsstyrt system med konstanttrycksreglering (DCV).

Flera fördelar med patenterad adaptiv tryckreglering

Använd aDCV och uppnå energibesparingar genom lägre tryckförluster och lägre ljudnivå

Vid konstanttrycksreglering (VAV) är ett konstant tryck genom ventilationssystemet tillgängligt för alla luftflöden (Fig.: 1 – blå linje). 


Vid variabla volymflödessystem (VAV) – t.ex. zonstyrning via CO2 eller fuktighet kräver ventilationssystemet dock lägre tryckförlust i systemet vid lägre luftflöde (Fig.: 1 – röd linje) – och just det är möjligt med aDCV.

Tryckförlust 

SFP-värde

aDCV – den patenterade adaptiva tryckregleringen sänker ventilationssystemets tryck vid minskande luftflöde och tillhandahåller endast det nödvändiga trycket.

Därmed använder ventilationssystemet avsevärt mindre energi än vid konstanttryckregleringen – särskilt i delbelastningssituationerna (Fig.: 2 – röd linje) 

konstanttrykreglering 

Exempel, skola/kontor

Här visas ett typiskt exempel på ventilationsbehovet. Om natten övergår ventilationssystemet i ”night mode” och ett traditionellt DCV-system sänker trycket till exempelvis 50 Pa. Under denna period är energiförbrukningen för DCV och aDCV lika stor. På dagen, då ventilationsbehovet vanligtvis varierar beroende på aktiviteterna i de olika lokalerna kommer drift med aDCV att reducera trycket och därmed tryckförlusterna och på så sätt spara energi jämfört med DCV

aDCV eksempel

Nedan visas en jämförelse mellandrift med DCV och aDCV, vilket visar på en besparing på ca 16 % på årsbasis. Våra beräkningar har visat att besparingarna med att styra ventilationen med aDCV i stället för DCV är ungefär 15–20 %. 

Jämförelse, aDCV 

Om vi jämför aDCV med CAV och VAV blir besparingarna ännu större.

 

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här