VAV – Variabelt luftflöde

Styrningsprincip VAV, variabelt luftflöde 

VAV ger möjlighet att styra luftflödet i två steg i varje zon.

Här kan man styra ventilationen beroende av när de olika lokalerna används, men inte beroende av hur mycket de belastas under tiden som de används.

Styrningsprincip VAV

VAV används vanligtvis när:

  • lokaler används tillfälligt
  • det är låg variation i personalbelastningen
  • det är låg variation i värmebelastningen

Exempel: Klassrum, kontor som ligger åt norr.

Egenskaper Fördelar Nackdelar
Timer och veckoschema styr start och avstängning av grundventilationen

Kontakt eller rörelsesensor ökar ventilationen i de enskilda rummen

En regulator håller konstant tryck i kanalsystemet så att luftflödet fördelas korrekt.
Endast ventilation av de lokaler som används. Samma luftflöde i lokalen oberoende av antalet personer

Uppdatering av veckoschema vid ändrat användningsmönster

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här