DCV – Behovsstyrt luftflöde

Styrningsprincip DCV, behovsstyrt luftflöde

DCV är en steglös reglering av luftflödet individuellt i de enskilda zonerna.

Förutom att man kan styra ventilationen i de enskilda lokalerna beroende på när de används, kan man även styra luftflödet beroende på belastningen med hjälp av CO2- och temperaturmätningar.

Styrningsprincip DCV

 DCV används vanligtvis när:

  • lokaler används tillfälligt
  • det är stor variation i personalbelastningen
  • det är stor variation i värmebelastningen

Exempel:

Skola: Lärarrum, klassrum åt söder, fritidslokaler, gymnastiksal, omklädningsrum och ämnesklassrum.

Kontor: Kontor i söderläge, kontorslandskap, möteslokaler, matsal/kök.

Egenskaper Fördelar Nackdelar

Timer och veckoschema styr start och avstängning v grundventilationen

CO2- och temperatursensor ökar gradvis ventilationen i de enskilda rummen i takt med att belastningen ökar

En regulator håller konstant tryck i kanalerna så att luftflödet fördelas korrekt

Ventilationen följer belastningen i lokalerna

Helautomatisk reglering

Färre uppdateringar av veckoschema

Stora energibesparingar

Dyrare installation

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här