CAV - konstant luftflöde

Styrningsprincip CAV, konstant luftflöde

CAV är den enklaste typen av styrning av ventilationen.

CAV fungerar som en enkel strömbrytare, som t.ex. startar systemet kl. 07.00 och stänger den igen kl. 17.00.

CAV styrningsmetode

CAV används vanligtvis när:

  • det finns ett jämnt behov av ventilation
  • det är låg variation i personalbelastningen
  • det är låg variation i värmebelastningen

Exempel: Kopieringsrum, korridorer och toaletter

Egenskaper Fördelar Nackdelar
Timer och veckoschema styr start och avstängning av ventilationssystemet

Eventuellt kan timer överstyras via kontakt- eller rörelsesensor
Billig installation

Enkel styrning
Samma luftflöde i alla rum oavsett belastning

Större energiförbrukning

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här