Styrningsprinciper

Principer för styrning av luftflöde

Vad betyder CAV, VAV, DCV och aDCV

I många byggnadstyper används lokalerna i olika omfattning under dagens lopp. På skolan står lärarrummet nästan tomt när undervisningen pågår medan det har hög belastning mitt på dagen. Det omvända gäller för klassrummen där belastningen är hög när undervisningen pågår och låg när eleverna har rast eller befinner sig i ett ämnesklassrum. 

På kontoret är personalen antingen på möten, på kurs, är lediga eller sjuka. Det kan t.ex. vara möteslokaler som inte används hela tiden så ventilationsbehovet kan variera mycket.


Erfarenhet och undersökning av skolor och kontor visar att det nödvändiga luftflödet som behövs oftast är ungefär 50–60 % av det dimensionerade luftflödet.

Under driftstiden används lokalerna endast ca 60 % av tiden och under de perioder då de används är belastningen endast 75 %.

Det bekräftar helt klart behovet av styrning av ventilationen för att undvika onödiga energiförluster.

Styrningsprinciper

Behovsstyrning är ett sätt att minska ventilationssystemets energiförbrukning.

Genom att minska luftflödet när det inte finns några personer i byggnaden/lokalen eller genom att anpassa luftflödet efter belastningen sparar man energi för uppvärmning av uteluft samtidigt som strömförbrukningen för drift av fläktarna minskas.

Man arbetar med fyra olika styrningsprinciper, som kan användas var för sig eller i kombination i ett ventilationssystem:

Princip
Vad står förkortningen för
På svenska 
Länk till mer information
CAV Constant Air Volume Konstant luftflöde Läs mer om CAV här
VAV (Variable Air Volume) Variabelt luftflöde Läs mer om VAV här
DCV Demand Controlled air Volume Behovsstyrt luftflöde  Läs mer om DCV här
aDCV Adaptive Demand Controlled air Volume Patenterad adaptiv behovsstyrt luftflöde  läs mer om aDCV här

Obs! För nuvarande kan VEX4000 och VEX5000 styras med aDCV

Jämförelse av styrningsprinciper

Nedanstående diagram visar energiförbrukningen för varje enskild styrningsprincip 

Årlig energiförbrukning i %
Aarlig energiforbrukning i %

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här