Guide till val mellan central och decentral ventilation

Vilket alternativ är bäst för mitt projekt

Fyll i nedanstående formulär och få en indikation på vilken lösning som passar bäst för ditt projekt. Du kan också använda formuläret i ditt samtal med byggherren, så att du säkerställer att ni går igenom de viktigaste aspekterna
 
Behovsstyring: Skall de boende ha möjlighet att ställa in ventilationsnivån?

*
Installationen: Är det plats till ett decentralt återvinningsaggregat i bostaden (60x60 cm skåp)

*
Uteluftsintag: Kan uteluften hämtas från fasaden?

Tänk både på luftkvalitet och det arkitektoniska
*
Styrning: Ska ventilationsanläggningen anslutas till CTS/BMS?

*
Underhåll: Kan de boende/fastighetsskötaren ansvara för filterbyte i aggregatet, ca 2 ggr/år?

*
Fastigheten: Har egendomen mer än fyra våningar (om byggnaden ska vara förberedd för framtida BBR krav 2020) eller mer än fem våningar (om byggnaden ska uppfylla nuvarande krav i BBR15)

*
Frostskydd: Kan elvärmebatteri accepteras för frostskydd av värmeväxlaren?

*
Kostnader: Är installationspriset (investeringen) viktigare än totalkostnaderna?

Totalkostnaderna, dvs. investerings- och underhållskostnader under hela anläggningens levslängd, dvs. 15-20 år?
*
Installation: Finns det plats för ett större aggregat på vinden/taket?

*
Ljudnivå: Kan ljudnivå på över 30 dB i accepteras i gångar?

*

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Guide for Designing ventilation

PROJEKTERING AV BOSTADS-
VENTILATION

Få översikt över lagstadgade krav och olika lösningsmöjligheter i LIVING-GUIDEN

Hämta guiden här