Guide till val mellan central och decentral ventilation

Vilket alternativ är bäst för mitt projekt

Fyll i nedanstående formulär och få en indikation på vilken lösning som passar bäst för ditt projekt. Du kan också använda formuläret i ditt samtal med byggherren, så att du säkerställer att ni går igenom de viktigaste aspekterna
 
Behovsstyring: Skall de boende ha möjlighet att ställa in ventilationsnivån?

*
Installationen: Är det plats till ett decentralt återvinningsaggregat i bostaden (60x60 cm skåp)

*
Uteluftsintag: Kan uteluften hämtas från fasaden?

Tänk både på luftkvalitet och det arkitektoniska
*
Styrning: Ska ventilationsanläggningen anslutas till CTS/BMS?

*
Underhåll: Kan de boende/fastighetsskötaren ansvara för filterbyte i aggregatet, ca 2 ggr/år?

*
Fastigheten: Har egendomen mer än fyra våningar (om byggnaden ska vara förberedd för framtida BBR krav 2020) eller mer än fem våningar (om byggnaden ska uppfylla nuvarande krav i BBR15)

*
Frostskydd: Kan elvärmebatteri accepteras för frostskydd av värmeväxlaren?

*
Kostnader: Är installationspriset (investeringen) viktigare än totalkostnaderna?

Totalkostnaderna, dvs. investerings- och underhållskostnader under hela anläggningens levslängd, dvs. 15-20 år?
*
Installation: Finns det plats för ett större aggregat på vinden/taket?

*
Ljudnivå: Kan ljudnivå på över 30 dB i accepteras i gångar?

*

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se
LIVING

Living 2.0 för beräkning av bostads-
ventilation

Beräkna ditt nästa bostadsventilations-
projekt i 5 enkla steg. Du får den optimala lösningen presenterad utifrån energiförbrukning och gällande krav, samt från tillhörande dokumentation. Online och enkelt!

Hitta Living 2.0 här
Guide for Designing ventilation

PROJEKTERING AV BOSTADS-
VENTILATION

Få översikt över lagstadgade krav och olika lösningsmöjligheter i LIVING-GUIDEN

Hämta guiden här