BESÖK
EXHAUSTO CITY

Välkommen till vår stad, en stad med massor av frisk luft i form av ventilationslösningar för alla användningsområden – från bostäder, kontor, skolor och institutioner till butiker, industribyggnader, hotell och sjukhus.

För musen till det vänstra eller högra hörnet på bilden och välj den typ av byggnad som passar till ditt projekt och låt oss guida dig genom utmaningar och lösningar, lagar och goda råd.
Icon Living

Fukt är bostadens största fiende. Med fukt kommer mögelsvamp, som inte bara orsakar skador på byggnaden utan även utgör en allvarlig risk för vår hälsa. Se hur du bekämpar fukt med effektiva ventilationslösningar, som uppfyller kraven som gäller för såväl nya som äldre bostäder.

Icon Learning

På mindre än en timme uppnår de danska grundskoleeleverna CO2-gränsen. Ta reda på mer om hur du säkrar ett optimalt inomhusklimat i en byggnad, där den mest komplexa lokalsammansättningen gör det till en stor utmaning.

Icon Working

Människor, elektronik, belysning och stora glaspartier. Det är receptet på ett varmt och tungt inomhusklimat och verkligheten för många moderna kontor. Det ger försämrat välmående och sämre produktivitet. Här kan du ta reda på hur du optimerar dina medarbetares prestanda.