CAD-modeller från EXselectPRO

CAD-modeller från EXselectPRO till AutoCAD och Revit

 

Beräkningsprogrammet EXselectPRO kan levere CAD-modeller till VEX4000-serien på tre sätt:

  1. AutoCAD 3D-modeller i DXF-format
  2. MagiCAD-plugin till AutoCAD
  3. MagiCAD-plugin til Revit

1. AutoCAD 3D-modeller i DXF-format

Hur?


Du kan hämta modeller i DXF-format till AutoCAD (eller andra program som stödjer DXF-formatet) direkt i EXselectPROs exportmeny.

 

Utgång
Här levereras en "enkel" 3D-geometri.

printscreen magiCAD DXF


 

2. MagiCAD-plugin till AutoCAD

Hur?


Om du använder AutoCAD med MagiCAD (MagiCAD är nödvändigt), kan du hämta en plugin som gör det möjligt att hämta en avancerad 3D-modell som har åtkomst till EXselectPROs beräkningar.

Du kan hämta installationsanvisningarna "EXselectPRO MagiCAD-plugin för AutoCAD" här.

I anvisningarna ges de nödvändiga instruktionerna för installation av MagiCad-plugin, som laddas ner från MagiCADs hemsida.

Utgång:
När plugin har installerats kan du exportera en ".mah-fil" som kan läsas in i din AutoCAD-byggnadsmodell.
printscreen magiCAD magiCAD
 

3. MagiCAD-plugin till Revit

Hur?

Med denna plugin är det inte nödvändigt att MagiCAD först installeras.

Du kan hämta installationsanvisningarna "EXselectPRO MagoCAD-plugin för Revit" här.

I anvisningarna ges de nödvändiga instruktionerna för installation av MagiCad-plugin, som laddas ner från MagiCADs hemsida.

Utgång:
När plugin har installerats kan du exportera en ".mah-fil" som kan läsas in i din Revit-byggnadsmodell.
printscreen magiCAD magiCAD
 

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se