MR Modulo - konstantflödesdon

MR Modulo - konstantflödesdon
Beskrivning

MR Modulo

Konstantflödesdon MR Modulo sörjer för ett konstant luftflöde via tryckutjämning i kanalsystemet i ventilations- och klimatanläggningar. Den monteras lätt i en kanaldel, så den sörjer for ett konstant luftflöde på det stället

 • Konstantflödesdon MR Modulo består av ett plasthölje med ett silikonmembran
 • Dubbeltätningen säkrar tätheten i ventilationskanal eller skjutmuffen
 • Membranet ökar eller minskar beroende på tryckskillnaden mellan in- och utlopp och låter därmed motsvarande mindre eller mer luft att strömma igenom (se teckning)
 • enna princip gör det möjligt at uppnå en konstant luftmängd oberoende av övriga påverkningar i kanalsystemet
 • Konstantflödesdonen MR Modulo möjliggör inställning av luftflödet på plats utan användning av verktyg
 • Noggrannhet - kan ställas in med följande osäkerhet
  - Luftmängd ≤ 14 l/s: Middelflow = Nominelt flow ± 5 l/s 
  - Luftmängd > 14 l/s: Middelflow = Nominelt flow ± 10% (MR Modulo D80, D100 och D125 (Qmax +/-10%))

 MR ModuloMR

Måttritningar och mått

MR Modulo Abmessungen  

Beteckning
[mm]
Ø N
[mm]
 Ø B
[mm]
A
[mm] 
 E
[mm]
 F
[mm]
Flöde
[m³/h]
 80 76 85 65 14 15 20-60
100 92 105 70 14 13 15-90
125 116 132 70 14 13 15-95
125 116 132 110 14 17 100-190
150 147 153 118 14 19 100-240
160 153 167 118 14 19 100-240
200 190 210 144 20 23 225-400
250 238 262 179 20 26 275-650
Användning

Olika tryckförhållande i förgreningar i rören i ventilations- og klimatanläggningar medför skillnader i luftmängd.

Genom att reglera luftmängden till de matematisk beräknade värden säkras hygien (luftmängd) och komfort (temperatur) för de boende samtidigt som kostnader för drift av fläktar och klimatanläggningar begränsas.

Konstantflödesregulatorn MR-Modulo gör det möjligt att hålla luftflödena konstant i hela ventilationssystem:

 • Kan användas till både tillufts- og frånluftsystem
 • Differenstryckintervall: 50 - 250 Pa (D80, D100 och D125: 50-200 Pa)
 • Temperaturintervall: - 10 °C / 60 °C
 • I enlighet med DIN EN 1506 (mått)

  MR Beispiell 

Eksempel 1 : Tilluft

 

MR Kanal 

Eksempel 2 : Kanal

Kapacitet - överblick

Nedan kan man se vilka kapacitetsområden som de enskilda MR-storlekarna täcker.

MR Modulo 80-125

Leistungsdiagramme

Arbetsområde tryck: 50-200 Pa. Tolerans i luftflöde över arbetsområdet::

 • ±5 m³/h för flöden ≤ 50 m³/h,
 • Qmax ± 10 % för flöden > 50 m³/h.

MR Modulo 150-250

Leistungsdiagramme

Arbetsområde tryck: 50-250 Pa. Tolerans i luftflöde över arbetsområdet:

 • ± 5 m³/h för flöden ≤ 50 m³/h,
 • ± 10 % för flöden > 50 m³/h.

MR-Modulo-kapacitetsområden

Akustiska egenskaper

MR MODULO

Akustiska egenskaper 

Ljudeffektsnivåer (Lw) vid luftkanal:
Följande tabeller ger ljudvolymen (Lw) uttryckt I decibel per oktav (dB/okt) samt ljudeffektsnivåerna i dB (A) enligt tryckfallet. Dessa ljudnivåer är resultat på mätningar utförda av det Nederländska oberoende laboratoriet PEUTZ och nivåerna anges vid kanal.

Mätningarna utfördes I enlighet med NF EN ISO 3741 & NF EN ISO 5135 normer, med en MR monterad I en kanal med 3 x diameter på bägge sidor om MR.

MR Modulo Ø80

Tabeller-ljud-MR-Modulo-80


MR Modulo Ø100

Tabeller-ljud-MR-Modulo-100


MR Modulo Ø125 

Tabeller-ljud-MR-Modulo-125

MR Modulo Ø160

Tabeller-ljud-MR-Modulo-160


MR Modulo Ø200

Tabeller-ljud-MR-Modulo-200


MR Modulo Ø250

Tabeller-ljud-MR-Modulo-250

Samla allt om produktserien MR Modulo - konstantflödesdon

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här