MR Modulo - konstantflödesdon

Mr Modulo Reihe
Beskrivning
 • Volumenstrømsregulator MR Modulo sørger for en konstant volumenstrøm via trykudligning i kanalsystemet i ventilations- og klimaanlæg.
 • Den monteres let i en kanaldel, så den sørger for en konstant volumenstrøm på dette sted
 • Volumenstrømsregulator MR Modulo består af et kunststofkabinet med en silikonemembran
 • Dobbeltlæbetætninger sikrer tætheden i ventilationskanal eller formstykke
 • Membranen udvider eller reducerer sit tværsnit afhængigt af trykforskellen mellem ind- og udløb og lader dermed tilsvarende mindre eller mere luft strømme igennem (se tegning)
 • Dette princip gør det muligt at opnå en konstant luftmængde uafhængigt af øvrige påvirkning fra kanalsystemet
 • Konstantvolumenstrømsregulatoren MR Modulo muliggør indstilling af volumenstrømmen på stedet uden brug af værktøj
 • Nøjagtighed - kan indstilles med følgende usikkerhed
          - Luftmængde ≤ 50 m³/h: Middelflow = Nominelt flow ± 5 m³/h
  - Luftmængde > 50 m³/h: Middelflow = Nominelt flow ± 10%

 MR ModuloMR

 

 

Anvendelse

 Forskellige strømningsforhold i forgreningerne i rørnet i ventilations- og klimaanlæg medfører udsving i luftmængderne.

Ved at regulere luftmængderne til de matematisk beregnede værdier sikres hygiejne (ventilation) og komfort (klima) for beboerne samtidig med, at omkostningerne til drift af ventilatorer og klimacentraler begrænses.

Konstantflödesregulatorn MR-Modulo gör det möjligt att hålla luftflödena konstant i ventilationssystemAnvendelsesområde:

 • Kan anvendes til både tillufts- og fraluftsystemer 
 • Differenstryckintervall: 50 - 250 Pa 
 • Temperaturintervall: - 10 °C / 60 °C

  MR Beispiell 

Eksempel 1 : Tilluft

 

MR Kanal 

Eksempel 2 : Kanal

 

Samla till allt om produktserien MR Modulo - konstantflödesdon

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se
Calculation_300W

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här