MR Modulo - konstantflödesdon

MR Modulo - konstantflödesdon
Beskrivning

MR Modulo

Konstantflödesdon MR Modulo sörjer för ett konstant luftflöde via tryckutjämning i kanalsystemet i ventilations- och klimatanläggningar. Den monteras lätt i en kanaldel, så den sörjer for ett konstant luftflöde på det stället

 • Konstantflödesdon MR Modulo består av ett plasthölje med ett silikonmembran
 • Dubbeltätningen säkrar tätheten i ventilationskanal eller skjutmuffen
 • Membranet ökar eller minskar beroende på tryckskillnaden mellan in- och utlopp och låter därmed motsvarande mindre eller mer luft att strömma igenom (se teckning)
 • enna princip gör det möjligt at uppnå en konstant luftmängd oberoende av övriga påverkningar i kanalsystemet
 • Konstantflödesdonen MR Modulo möjliggör inställning av luftflödet på plats utan användning av verktyg
 • Noggrannhet - kan ställas in med följande osäkerhet
  - Luftmängd ≤ 50 m³/h: Middelflow = Nominelt flow ± 5 m³/h 
  - Luftmängd > 50 m³/h: Middelflow = Nominelt flow ± 10% (MR Modulo D80, D100 och D125 (Qmax +/-10%))

 MR ModuloMR

Måttritningar och mått

MR Modulo Abmessungen  

Beteckning
[mm]
Ø N
[mm]
 Ø B
[mm]
A
[mm] 
 E
[mm]
 F
[mm]
Flöde
[m³/h]
 80 76 85 65 13 15 20-60
100 92 105 70 13 13 15-90
125 116 133 70 13 17 15-90
125 116 133 110 13 17 100-180
150 153 166 118 13 19 100-240
160 153 166 118 13 19 100-240
200 190 210 145 19 23 225-400
250 238 258 180 19 26 275-650
Användning

Olika tryckförhållande i förgreningar i rören i ventilations- og klimatanläggningar medför skillnader i luftmängd.

Genom att reglera luftmängden till de matematisk beräknade värden säkras hygien (luftmängd) och komfort (temperatur) för de boende samtidigt som kostnader för drift av fläktar och klimatanläggningar begränsas.

Konstantflödesregulatorn MR-Modulo gör det möjligt att hålla luftflödena konstant i hela ventilationssystem:

 • Kan användas till både tillufts- og frånluftsystem
 • Differenstryckintervall: 50 - 250 Pa (D80, D100 och D125: 50-200 Pa)
 • Temperaturintervall: - 10 °C / 60 °C
 • I enlighet med DIN EN 1506 (mått)

  MR Beispiell 

Eksempel 1 : Tilluft

 

MR Kanal 

Eksempel 2 : Kanal

Samla till allt om produktserien MR Modulo - konstantflödesdon

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här