VEX280

Tekniska data

Tekniska data, VEX280

Aggregatdata:
Min. luftflöde 775 l/s
Max. luftflöde 5 097 l/s
Upptagen effekt 17,6 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ∼ 50 Hz
Max. fasström 30,5 A (strömförbrukning är ej sinusformad)
 
Vikt driftklart aggregat 1 102 kg
Aggregatets vikt för transport Fläktsektioner: 2 x 236 kg, rotorsektion: 221 kg

Omgivande temperatur (under drift)

Vid temperaturer under -25˚C (och vid montering utomhus) är rekommendationen att använda en termostatstyrd värmare i automatikboxen.

-30 °C – +50 °C 
Rotordrev – stegmotor:
Spänning 230 V
Fasström 0,2 A
Upptagen effekt 45 W
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering (inbyggd rotationsvakt) Steglöst från 0 till 10 varv på rotorn 

Data for motor og motorstyring (MC)
Motortyp EC-motor
Motorklass
i enlighet med IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spänningsingång 3 x 400 V
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering Steglös genom motorstyrning (MC)
Styrsignal med automatik Modbus
Styrsignal med annan automatik 0 - 10 V DC
Mediatemperatur (luft) -40°C....+40°C
Omgivande temperatur (under drift) -30°C....+50°C 
 

Data enligt Ecodesigndirektivet

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 60,4 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 66,6N
Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning (VSD)
Upptagen effekt 4,619 kW
Luftflöde 7186 m3/h
Totaltryck 1396 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 2913 

 

Vid temperaturer under -25˚C (och vid montering utomhus) är rekommendationen att använda en termostatstyrd värmare i automatikboxen.

 

 Förutsättningar:
– Densitet = 1,2 kg/m3
– Tryckförhållande < 1,11
– Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)


Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad, VEX280

VEX280 med standard rotor

RD13866

VEX280 med högeffektiv rotor

RD13865 

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:

t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Frånluft = 25 ºC
Uteluft (friskluft) = 5 ºC

Temperaturverkningsgraden anges enligt EN308 vid torr värmeåtervinning och ökas vid kondensation.

Måttritningar

Måttritningar, VEX280

Fläktplacering 1, visas här som LEFT

(aggregatets mått i mm)
RD12167DE_VEX280_V1_FP_dimension

Fläktplacering 2, visas här som LEFT

(aggregatets mått i mm)
RD12201DE_VEX280_V2_FP_dimension

1) Lämna minst 1000 mm avstånd framför aggregatet för service.
2) Lämna minst 200 mm fri höjd för service.
* Sockelns höjd är fabriksinställd på 200 mm, men kan ställas in i intervallet 150 mm – 240 mm.


Kyl- och värmebatterier

Kyl- och värmebatterier, VEX280 

Följande kyl- och värmebatterier passar till VEX280

Typ modell
HE elvärmebatteri  HCE280
HW vattenvärmebatteri HW060x140
CW kylbatteri (vatten)  CW060x140I
CW100x160U
DX kyl-/värmebatteri DX060x140S
DX060x140L

Samla allt om produktserien VEX280

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här