VEX260

Tekniska data

Tekniska data, VEX260

Aggregatdata:
Min. luftflöde 330 l/s
Max. luftflöde 1 535 l/s
Upptagen effekt 5,0 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ∼ 50 Hz
Max. fasström 18 A (strömförbrukning tas från två faser och är ej sinusformad)
Max nollström  23,5 A (dimensionerande ström)
Vikt driftklart aggregat 525 kg
Aggregatets vikt för transport Fläktsektioner: 2 x 117 kg, rotorsektion: 127,5 kg 

Omgivande temperatur (under drift)

Vid temperaturer under -25˚C (och vid montering utomhus) är rekommendationen att använda en termostatstyrd värmare i automatikboxen.

-30 °C – +50 °C 
 
Rotordrev – stegmotor:
Spänning 230 V
Fasström 0,2 A
Upptagen effekt 45 W
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering (inbyggd rotationsvakt) Steglöst från 0 till 10 varv på rotorn 

 

Data for motor og motorstyring (MC)
Motortyp EC-motor
Motorklass
i enlighet med IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spänningsingång 1 x 230 V
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering Steglös genom motorstyrning (MC)
Styrsignal med automatik Modbus
Styrsignal med annan automatik 0 - 10 V DC
Mediatemperatur (luft) -40°C....+40°C
Omgivande temperatur (under drift) -30°C....+50°C 

Data enligt Ecodesigndirektivet

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 57,1 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 67,2N

 

Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning (VSD)
Upptagen effekt 2,359 kW
Luftflöde 4551 m3/h
Totaltryck 1065 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 3078 

 

 Förutsättningar:
– Densitet = 1,2 kg/m3
– Tryckförhållande < 1,11
– Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)

Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad, VEX260

VEX260 med standardrotor

VEX260_temperaturvirkningsgrad

VEX260 med högeffektiv rotor

VEX260 High efficient rotor

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:

t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Frånluft = 25 ºC
Uteluft (friskluft) = 5 ºC

Temperaturverkningsgraden anges enligt EN308 vid torr värmeåtervinning och ökas vid kondensation.

Måttritningar

Måttritningar, VEX260

VEX260 – Fläktplacering 1, visas här som LEFT

(aggregatets mått i mm)
RD11586_VEX260_V1_FP_dimension

VEX260 – Fläktplacering 2, visas här som LEFT

(aggregatets mått i mm)
RD11587_VEX260_V2_FP_dimension

1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup.
2) Lämna minst 200 mm fri höjd för service.
* Sockelns höjd är fabriksinställd på 200 mm, men kan ställas in i intervallet 150 mm – 240 mm.

Kyl- och värmebatterier

Kyl- och värmebatterier, VEX260 

Följande kyl- och värmebatterier passar till VEX260

Typ modell
HE elvärmebatteri  HCE260
HW vattenvärmebatteri HW040x080
CW kylbatteri (vatten)  CW040x080I
CW065x100U
DX kyl-/värmebatteri DX040x080

Samla allt om produktserien VEX260

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här