VEX240

Tekniska data

Tekniska data, VEX240

Aggregatdata:
Min. luftflöde 100 l/s
Max. luftflöde 670 l/s
Upptagen effekt 1,8 kW
Strömförsörjning 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz 
Max. fasström 12,5 A (strömförbrukningen är ej sinusformad) 
   
Vikt driftklart aggregat 260 kg 
Aggregatets vikt för transport 200 kg (exkl. luckor och fläktenheter) 

Omgivande temperatur (under drift)

Vid temperaturer under -25˚C (och vid montering utomhus) är rekommendationen att använda en termostatstyrd värmare i automatikboxen.

-30 °C – +50 °C 

Rotordrev – stegmotor:

Spänning 230 V 
Fasström 0,2 A 
Upptagen effekt 45 W 
Överströmsskydd Inbyggd 
Reglering (inbyggd rotationsvakt)   Steglöst från 0 till 10 varv på rotorn 

 

Data for motor og motorstyring (MC)
Motortyp EC-motor
Motorklass
i enlighet med IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spänningsingång 1 x 230 V
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering Steglös genom motorstyrning (MC)
Styrsignal med automatik Modbus
Styrsignal med annan automatik 0 - 10 V DC
Mediatemperatur (luft) -40°C....+40°C
Omgivande temperatur (under drift) -30°C....+50°C 

Data enligt Ecodesigndirektivet

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 58,1 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 76,2N

 

Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning (VSD)
Upptagen effekt 0,674 kW
Luftflöde 2286 m3/h
Totaltryck 617 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 2886

 

 Förutsättningar:
– Densitet = 1,2 kg/m3
– Tryckförhållande < 1,11
– Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)


Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad, VEX240

VEX240 med standardrotor

VEX240 med högeffektiv rotor

VEX240 High efficient rotor

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:

t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Frånluft = 25 ºC
Uteluft (friskluft) = 5 ºC

Temperaturverkningsgraden anges enligt EN308 vid torr värmeåtervinning och ökas vid kondensation.
Måttritningar

Måttritningar, VEX240 

VEX240 – Fläktplacering 1, visas här som LEFT

(aggregatets mått i mm)
RD11584_VEX240_V1_FP_dimension

VEX240 – Fläktplacering 2, visas här som LEFT

(aggregatets mått i mm)
RD11585_VEX240_V2_FP_dimension

Alla mått anges exkl. fötter (12 mm) och sockel (justerbar mellan 105 – 135 mm).
1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup.
2) Lämna minst 200 mm fri höjd för service.

Kyl- och värmebatterier

Kyl- och värmebatterier, VEX240

Följande kyl- och värmebatterier passar till VEX240

Typ modell
HE elvärmebatteri 

HCE240
HE315

HW vattenvärmebatteri HW315
CW kylbatteri (vatten)  CW315I
CW315U
DX kyl-/värmebatteri DX315L

Samla allt om produktserien VEX240

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här