VEX200EC (EXact2) kompaktaggregat

VEX200 ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare

 

Allmänt

VEX200-serien

VEX200 är en serie energieffektiva luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare och EC-motor. Välj mellan två rotortyper: standard eller högeffektiv. VEX200-seriens många alternativ ger stor flexibilitet vad gäller installation och placering eftersom stosen kan placeras antingen på aggregatets gavel, topp eller botten Läs mer under Varianter.

Aggregaten levereras med integrerad automatik som nås via anslutningsboxen på aggregatets framsida.

VEX200-aggregaten levereras antingen som ett samlat aggregat (VEX240-250) eller uppdelad i delar (VEX260-270-280).


VEX260 split illustration


ALC™ - automatisk läckagekontroll

ALC™ - automatisk läckagekontroll(EXHAUSTO:s patent)

Läckage i aggregat med roterande värmeväxlare utgör en risk för att tilluften förorenas – vi har lösningen

EXHAUSTOs patenterade automatiska läckagekontroll (ALC™), mäter, kontrollerar och justerar tryckskillnaden mellan tillufts- och frånluftsflödena för att säkerställa att inte förorenad luft återcirkuleras till den rena luften i ventilationsaggregatet.

ALC - printscreen fra animation

Så här fungerar ALC™:

  • En givare mäter tryckskillnaden mellan frånlufts- och tilluftskamrarna i VEX-aggregatet.
  • Baserat på tryckskillnaden reglerar VEX-automatiken ett frånluftsspjäll
  • Detta säkerställer att det alltid är lägre tryck i frånluftskammaren är i tilluften.

Med ALC™ rreduceras överföringen av frånluft (EATR, Exhaust Air Transfer Ratio) till 0 %* och återcirkulation av luftburna partiklar och gaser, inklusive viruspartiklar, förhindras.


ALC-sticker-no-background
 * Tested and validated at Danish Technical University. EATR = 0% based on Eurovent "Air Leakages in Air Handling Units: Guidelines for Improving Indoor Air Quality and Correcting Performance", 2021, EN308 and EN16798-3.

Du kan beställa din nästa VEX200 medALC™, dessutom är det möjligt att eftermontera ALC™ på en VEX200 som redan är i drift.

Läs mer om ALC™ här.

Användningsförhållanden

EXHAUSTOs VEX-aggregat är generellt konstruerade för användning som komfortventilation – dvs. för användning vid vanliga användningsförhållanden.

Vid behov av ventilationslösningar i lokaler med hög luftfuktighet t.ex. på grund av befuktning rekommenderar vi att man genomför en kontrollberäkning i ett av våra beräkningsprogram. Om beräkningen visar att det finns risk att kondens bildas efter värmeväxlaren ska man utvärdera om man antingen kan ändra på användningsförhållandena eller om man ska anpassa aggregatet så att kondensvattnet kan ledas bort. 

Kontakta EXHAUSTO för att få råd om detta.

 
Kapacitet

Kapacitetsområden, VEX200

Nedan kan man se vilka kapacitetsområden som de enskilda VEX-storlekarna täcker.För beräkning av faktiska kapacitetsdata hänvisar vi till våra produktvalsprogram


kapacitetsområden-VEX200


Ljud

VEX200, ljudsvaga aggregat

Samtliga VEX-aggregat i VEX200-serien är tysta och de tillhörande kyl- och värmebatterierna är ljuddämpade.

För beräkning av ljuddata hänvisar vi till våra produktvalsprogram


Konstruktion

VEX200 konstruktion

De kompakta aggregaten är konstruerade i enlighet med den tyska hygienstandarden VDI 6022, som garanterar ett aggregat som det är enkelt att utföra service på, och där det inte bildas svampar eller andra bakterier som kan försämra  luftens kvalitet. Läs mer under certifikat längre ner på sidan. 


Skåp

 
Kabinet_VEX200

Skåpen är tillverkade av aluzink AZ185 klass C4 och är isolerade med 50 mm mineralull. Det medför en låg ljudnivå i omgivningen/uppställningsrummet.

Panelkonstruktionen minimerar bildningen av köldbryggor i aggregatet.


Motorsektioner

 

EC-motor_MC

Motorsektionerna är monterade i vibrationsdämpare, vilket innebär mindre buller och vibrationer i kanalerna och att man inte behöver montera flexibla anslutningar mellan aggregat och kanalsystem.

Motorsektionerna är utdragbara för enklare service.

Motorerna är av typ EC med mycket hög verkningsgrad och som uppfyller kraven i Ecodesigndirektivet.Fläkthjul

 
EXstream ventilatorhjul

EXstream prestanda

Aggregatet är försett med EXHAUSTOs EXstream fläkthjul, ett av marknadens ledande fläkthjul gäller låg energiförbrukning och låg ljudnivå.

Fläkthjulets varvtal och antalet rotorblad har optimerats så att buller från ”rotorfrekvensen” ligger i 500 Hz-bandet. Det betyder att det är behov för färre/mindre ljuddämpare än normalt eftersom det är billigare att dämpa bullret vid 500 Hz än vid 125 Hz/250 Hz, där rotorfrekvensen normalt ligger.
 


AHUC – Huvudkort

 
EXact2 Den lättåtkomliga kopplingslådan med inbyggd huvudströmbrytare och automatsäkringar säkerställer enkel åtkomst för anslutning och service.


Filter

 
Pose og kassefiltre

VEX200 serien kan levereras med panelfilter och påsfilter.

Filterklass i enlighet med EN779.
Panelfilter: Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7)
Påsfilter: ePM10 60% (M5) eller påsfilter ePM1 60% (F7). 

Förfiltrering med kassettfilter på tilluftssidan

Double filter for VEX200

Det är nu möjligt att sätta i 2 st. filter på 48 mm istället för 1 på 96 mm på tilluftssidan i VEX200. Genom att sätta ett grövre filter framför ett finare reduceras nedsmutsningen av det finare 
filtret. Detta kan vara en fördel/möjlighet oavsett uteluft och önskad tilluftskvalitet.

48 mm-filter finns i klasserna: Coarse 60% (G4), ePM10 80% (M5), ePM1 50% (F7) och ePM1 80% (F9).

Tryckförlust osv. kan beräknas i produktvalsprogrammet EXselectPRO.Monteringssockel

 
VEX200_sokkel

Monteringssockeln har fötter med justerbar höjd.

Sockeln är tillbehör till VEX240/250, men standard till de övriga modellerna där aggregatet monteras i botten med hjälp av sockeln och med snäpplås i toppen.


Energi

VEX200 Energisparventilation

Vid konstruktionen av aggregatet har man gjort mycket för att luftströmmen genom aggregatet ska ske så smidigt som möjligt för att hålla tryckfallet så lågt som möjligt.


Roterande växlare

 
Roterende veksler 

Roterande värmeväxlare i aluminium med låg tryckförlust och en temperaturverkningsgrad kring 80%. Rotorstyrningen består av en stegmotor med motorstyrning.

Verkningsgrad:

  • Rotor med våghöjd på 1,4 mm – mycket hög verkningsgrad
  • Rotor med våghöjd på 1,8 mm – hög verkningsgrad

Tre rotortyper – målinriktat användningsområde:

Samtliga tre rotortyper har hög verkningsgrad. Vid vissa driftsförhållanden kan det vara meningsfullt att välja en annan rotortyp än den kondenserande rotorn som är standard

Rotortyp: Användning Metod Vinst

Kondenserande rotor:

Rotor - surface (VEX200 & VEX4000) Kondensation

Lämplig för ventilationslösningar utan befuktning och kylning

Fukt överförs endast vid kondensation vid mycket låg utomhustemperatur.

Standardlösning

Hög termisk vinst med lägsta tryckfall av de tre lösningarna

Entalpirotor

Rotor - surface (VEX200 & VEX4000) Entalpi

Lämplig under perioder med torr luft, då befuktning önskas

Fukt från frånluften återvinns och bidrar till uppvärmning och befuktning av tilluften

Förbättrad lösning för att öka fuktnivån under vintern via en förberedd fuktöverföring

Sorptionsrotor*

Rotor - surface (VEX200 & VEX4000) Sorption (HUGO)

Lämplig i områden med hög sommartemperatur kombinerat med hög luftfuktighet

Möjlighet till kylåtervinning och avfuktning av tilluften

Bästa lösningen för att bevara en stabil fuktnivå på vintern genom högre fuktåtervinning. 

* I kombination med kylanläggning kan sorptionsrotorn reducera kylbehovet via dess avfuktande egenskaper

Obs! Vid val av entalpi- eller sorptionsrotor kan leveranstiden vara längre.


EC-Motorer

 
 
EC-motor_MC Genom kombinationen av högteknologiska EC-motorer och EXHAUSTOs motorstyrning erhålls mycket låg strömförbrukning och med EXstream fläkthjul erhålls samtidigt hög effekt.
 

Energimärkning

 
 
energilabel
Via våra beräkningsprogram kan man få en energimärkning som anger energiklassen för aggregatet under de definierade driftsförhållandena.

Certifikat

VEX100CF/VEX200/VEX300
 

EXHAUSTO lägger stor vikt på att kunna lämna rätt information. Därför använder vi oss av tredje part för att mäta och kontrollera den information som vi lämnar.

Eurovent-certifikat

Den information som anges på modellerna VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300, är samtliga uppmätta värden.

Aggregaten har genomgått ett stort testprogram på vår utvecklingsavdelning, där samtliga data för kapacitet, verkningsgrader och ljud har tagits fram genom test vid reella driftsituationer.

  Enligt Euroventtest/-godkännande i enlighet med EN1886 och EN13053 uppfyller EXHAUSTO VEX-aggregat följande kravklasser:

Aggregatets styvhet : 
D1(M)
  Täthed ved -400 Pa : 
L1 (M)
  Täthed ved +700 Pa:
L1 (M)
  Filter-bypass-läckage :
F9
  Filter-bypass-läckage :
T2 (M), U1≤1,0
  Köldbryggaklass  :
TB3 (M)

Det betyder att en tredje part kontrollerar att de data som tas fram av vårt beräkningsprogram stämmer överens med den faktiska prestanda som aggregatet ger. Kontrollen sker genom att Eurovent väljer ut ett slumpmässigt aggregat för test hos certifierat laboratorium. När testresultaten visar sig stämma överens med våra angivna data kan vi behålla certifikatet. Det är kundens garanti för giltiga data.


VDI 6022 – tysk hygienstandard

EXHAUSTO har valt att konstruera aggregaten enligt den tyska hygienstandarden VDI 6022.

VDI kräver
Att aggregatet ska vara designat så att det är enkelt att rengöra. Det får inte finnas områden som man inte kan komma åt att rengöra och hålrum som man inte kommer ska förseglas. Skivor ska avgradas så att kanterna inte är vassa och hörnen ska vara avrundade så att man inte skadas vid rengöringen.

 

Dessutom ska kondensbrickan ha fall mot utloppet så att vatten inte blir stående i aggregatet. Det är viktigt att kondensutloppet ansluts till avloppssystemet via ett vattenlås.

Icke metalliska material som packningar, filter, med mera , ska vara testade så att de inte främjar tillväxt av bakterier och svampsporer.

 
Det betyder att aggregat som är konstruerade i enlighet med VDI 6022 både är mer hygieniska och lättare att utföra service på.


Databasen för byggprodukter

VEX100CF, VEX200 och VEX300 är registrerade i i databasen för byggprodukter och kan därmed användas i Svanenmärkta byggen. 

Ekodesign

Ekodesign – EU-krav gällande dokumentation, energiförbrukning och märkning av ventilationssystem.

 

 

Allmän information

Vi har gjort ett sammandrag av riktlinjerna för Ekodesign, läs mer om Ekodesign under Institut.

ECO-design-logo

Ekodesigndata

Länk till ekodesigndata för den enskilda VEX-storleken finns under produkten samt under Ladda ner, där vi har placerat Ekodesigndata under EU-/ECO-intyg.

Obs!

Observera att de värden som anges i intygen har beräknats för en specifik driftpunkt.

Om någon annan driftpunkt önskas hänvisar vi till våra beräkningsprogram – här kan du se om det önskade aggregatet uppfyller kraven för din driftpunkt och hitta tillhörande Ekodesigndata.


Kyl- och värmebatterier

VEX200

Följande kyl- och värmebatterier finns för VEX200-serien:


Vattenvärmebatteri – HW 

HVW vandvarmeflade firkantet studs

Oisolerat externt vattenvärmebatteri. En flexibel lösning där värmebatteriet kan monteras där tillgången till varmt vatten är enklast. Det vill säga att batteriet till exempel kan monteras inomhus även om aggregatet står utomhus.

Mer information om HW-värmebatterier finns under  Kyl- och värmebatterier.


El-batteri – HE 

 
HCE elvarmeflade firkantet studs

Oisolerat externt el-batteri. En flexibel lösning där elvärmebatteriet kan monteras där det är lämpligast. Det vill säga att batteriet till exempel kan monteras inomhus även om aggregatet står utomhus.

IP 43

 
Mer information om HE-värmebatterier finns under Kyl- och värmebatterier. 


Vätskekylbatterier – CW 

 
CCW firkantet studs Vätskekylbatteri finns som isolerade och oisolerade. En flexibel lösning för kylning av ventilationsluften i de lokaler där kylning är nödvändig.

Mer information om CW-vätskekylbatterier finns under Kyl- och värmebatterier. 


Kylbatterier – DX

 
DX cooling 150100 Oisolerat externt batteri som kan användas både som förångare (kylbatteri) och kondensator (värmebatteri).

Mer information om DX-kylbatterier finns under Kyl- och värmebatterier. 


SPLIT-version

VEX200 kan beställas som split

Vid vissa projekt kan platsförhållandena göra det svårt eller omöjligt att transportera in aggregatet. VEX200 kan därför beställas som SPLIT. Det betyder att aggregatet tillverkas och testas på fabrik, som vanligt, bara utan fogning. Därför kan aggregatet enkelt tas isär på installationsplatsen, bäras in i mindre delar, monteras, fogas och tas i drift.

I tabellen nedan visas måtten på rotor/rotorsektionen och den största skåpsdelen så att det enkelt går att bedöma om platsförhållandena är tillräckliga för intransport.

Del Mått VEX240 VEX250 VEX260 VEX270  VEX280
Rotorsektion Höjd [mm] - - 1 500 1 800 1 900 
Bredde [mm] - - 400 400 400 
Djup [mm] - - 1 300 1 550 2 003
Rotor Diameter [mm]  790 790  1 065 1 325 1 700
Vikt [kg] 23  32 57 91 141
Största skåpsdel Höjd [mm]  1 490 1 600 1 265 1 475 1 845
Bredde [mm]
 950 1 000  720 825 900
Djup [mm] 50   50 50 50 50
Motordel Vikt [kg]  2 x 16,5 2 x 24 2 x 33  2 x 46 2 x 54

VEX260 split illustration

VEX260 uppdelad i sektioner
Tillbehör

VEX200

Det erbjuds ett brett tillbehörsprogram till VEX200-serien.


ALC™ - automatisk läckagekontroll (EXHAUSTO:s patent)

Läckage i aggregat med roterande värmeväxlare utgör en risk för att tilluften förorenas – vi har lösningen

EXHAUSTOs patenterade automatiska läckagekontroll (ALC™), mäter, kontrollerar och justerar tryckskillnaden mellan tillufts- och frånluftsflödena för att säkerställa att inte förorenad luft återcirkuleras till den rena luften i ventilationsaggregatet.

ALC - printscreen fra animation

Så här fungerar ALC™:

  • En givare mäter tryckskillnaden mellan frånlufts- och tilluftskamrarna i VEX-aggregatet.
  • Baserat på tryckskillnaden reglerar VEX-automatiken ett frånluftsspjäll
  • Detta säkerställer att det alltid är lägre tryck i frånluftskammaren är i tilluften. 

Med ALC™ rreduceras överföringen av frånluft (EATR, Exhaust Air Transfer Ratio) till 0 %* och återcirkulation av luftburna partiklar och gaser, inklusive viruspartiklar, förhindras.

* Tested and validated at Danish Technical University. EATR = 0% based on Eurovent "Air Leakages in Air Handling Units:  Guidelines for Improving Indoor Air Quality and Correcting Performance", 2021, EN308 and EN16798-3.

Du kan beställa din nästa VEX200 med ALC™, dessutom är det möjligt att eftermontera ALC™ på en VEX200 som redan är i drift.ALC-sticker-no-background

Läs mer om ALC™ här.


Avstängningsspjäll – LS

 
Lukkespjæld firkantet studs Avstängningsspjäll kan beställas med eller utan fjäderretur, för montering inomhus eller utomhus.

Uppställning utomhus

 
 
VEX240 med tag

Skåpet är isolerat med 50 mm mineralull och är därför lämpligt för montering utomhus.

För uppställning utomhus levereras aggregatet med tak, som gör det möjligt att föra ut kablar under taket på båda sidorna samt på baksidan av aggregatet.

Vi rekommenderar att aggregat som monteras utomhus görs fast ytterligare enligt beskrivning i Outdoor-handboken.


Varianter

VEX200

Nedan visas möjlig stosplacering beroende på placering av fläkten, L/R och filtertyp.

1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

VEX200 med kompaktfilter

RD11506 VEX240 270 positionsskema med KF

 

VEX200 med påsfilter

RD11506 VEX240 270 positionsskema FB

Obs!

  • Vid val av påsfilter är det endast möjligt att välja stosplacering B för avluft och tilluft.
  • På modellen VEX280 kan stosen inte placeras i aggregatets botten.

Samla allt om produktserien VEX200EC (EXact2) kompaktaggregat

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här