HWR

HWR

HWR-batteri är specialtillverkad för en så kallad butikslösning, där överskottsvärmen från exempelvis kylmaskiner kan användas till uppvärmning av tilluften.

Funktion och användning

HWR 

Funktion och användning

Detta batteri har tillverkats speciellt för en så kallad butikslösning, där överskottsvärme från till exempel kylmaskiner kan återanvändas. Det betyder att överskottsvärmen från kylmaskiner kan utnyttjas för uppvärmning av tilluften.

Vattnet tillförs genom rör som leds ut genom fronten på aggregatet. Antal rör och kretsar beror på det aktuella värme- eller kylbehovet.

VEX4030HWR
VEX4000 HWR


Konstruktion

HRW-batterier är tillverkade av kopparrör med aluminiumlameller som är inbyggda i ramar av stålplåt.


Anslutning

Röranslutningar och paneler ska demonteras före utdragning.

Leveransmöjligheter

Värmeåtervinningsbatterier finns i olika versioner med flera kombinationer av batterier.


Tekniska data för kanalmonterade HWR-batterier

HWR

Tekniska data för kanalmonterade HWR-batterier 

Kanalmonterade HWR-värmeåtervinningsbatterier

 Data för HWR till VEX41010   HWR1  HWR2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø28 mm 2 x Ø35 mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 2,5 mm
 Vikt (utan vätska) 17 kg 15 kg
 Invändig volym 6,6 liter 6,9 liter
Data för DX till VEX4020   HWR1  HWR2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø28 mm 2 x Ø35 mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 2,5 mm
 Vikt (utan vätska) 22 kg 19 kg
 Invändig volym 8,2 liter 8,5 liter
Data för HWR till VEX4030   HWR1  HWR2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø35 mm 2 x Ø54 mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 2,2 mm
 Vikt (utan vätska) 34,0 kg 31,0 kg
 Invändig volym 13,2 liter 14,7 liter
Data för HWR till VEX4040   HWR1  HWR2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø35 mm 2 x Ø54 mm
 Lamellavstånd 2,0 mm 2,5 mm
 Vikt (utan vätska) 41,0 kg 32,0 kg
 Invändig volym 16,4 liter 15,7 liter
Data för HWR till VEX4050   HWR1  HWR2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø35 mm 2 x Ø54 mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 2,5 mm
 Vikt (utan vätska) 47,0 kg 40,0 kg 
 Invändig volym 17,8 liter 19,4 liter
Data för HWR till VEX4060   HWR1  HWR2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø54 mm 2 x Ø70 mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 2,5 mm
 Vikt (utan vätska) 61 kg 52 kg
 Invändig volym 24,7 liter 27,0 liter
 Data för HWR till VEX4070   HWR1  HWR2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø54 mm 2 x Ø70 mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 2,5 mm
 Vikt (utan vätska) 68 kg 59 kg
 Invändig volym 27,5 liter 29,6 liter
Data för HWR till VEX4080   HWR1  HWR2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø54 mm
2 x Ø102 mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 2,5 mm
 Vikt (utan vätska) 85 kg 85 kg
 Invändig volym 33,9 liter 43,3 liter
Data för HWR till VEX4090   HWR1  HWR2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø54 mm
2 x Ø102 mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 2,5 mm
 Vikt (utan vätska) 104 kg 90 kg
 Invändig volym 40,9 liter 51,4 liter
Data för HWR till VEX4100   HWR1  HWR2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø54 mm
2 x Ø102 mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 2,5 mm
 Vikt (utan vätska) 136 kg 117 kg
 Invändig volym 53,0 liter 65,6 liter

Tekniska data för inbyggda HWRC-batterier

HWR

Tekniska data för inbyggda HWRC-batterier 

Inbyggda värmeåtervinningsbatterier (HWRC)

 Data för HWRC till VEX4010   HWRC1  HWRC2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø22 mm 2 x Ø35 mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 2,5 mm
 Invändig volym 7,4 liter 7,7 liter
 Data för HWRC till VEX4020   HWRC1  HWRC2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø28 mm 2 x Ø35 mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 2,5 mm
 Invändig volym  9,4 liter 9,6 liter
 Data för HWRC till VEX4030   HWRC1  HWRC2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø35 mm 2 x Ø54 mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 2,5 mm
 Invändig volym 14,5 liter 15,9 liter
 Data för HWRC till VEX4040   HWRC1  HWRC2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø35 mm
2 x Ø54 mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 2,5 mm
 Invändig volym 18,3 liter 17,9 liter
 Data för HWRC till VEX4050   HWRC1  HWRC2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø35 mm
2 x Ø54 mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 2,5 mm
 Invändig volym 18,6 liter 20,8 liter
 Data för HWRC till VEX4060   HWRC1  HWRC2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø70 mm 2 x Ø70 mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 2,5 mm
 Invändig volym 29,7 liter 29,6 liter
 Data för HWRC till VEX4070   HWRC1  HWRC2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø70 mm 2 x Ø70 mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 2,5 mm
 Invändig volym 32,3 liter 32,3 liter
 Data för HWRC till VEX4080   HWRC1  HWRC2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø54 mm 2 x Ø102 mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 2,5 mm
 Invändig volym 35,7 liter 46,5 liter
 Data för HWRC till VEX4090   HWRC1  HWRC2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø54 mm 2 x Ø102 mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 2,5 mm
 Invändig volym 46,7 liter 58,3 liter
 Data för HWRC till VEX4100   HWRC1  HWRC2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø70 mm 2 x Ø102 mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 2,5 mm
 Invändig volym 62,1 liter  71,7 liter
Mått, måttritning för sektion med ett batteri

Sektion med inbyggt batteri

Måttritning

VEX4000-modell ½ höjden/höjden  Längd   Djup
VEX4010 [mm] 702/1 309 480 1 055
VEX4020 [mm]
702/1 309 480 1 275
VEX4030 [mm] 797/1 499 480 1 549
VEX4040 [mm]
847/1 599 480 1 630
VEX4050 [mm]
919/1 744 480 1 755
VEX4060 [mm]
1 077/2 069 480 1 930
VEX4070 [mm]  1 077/2 069 480 2 115
VEX4080 [mm]
1 209/2 494 480 2 325
VEX4090 [mm]
1 334/2 744 480 2 625
VEX4100 [mm]
1 474/3 024 480 2 895

Angivna mått är mått på sektionen - använd EXselectPRO för att få rätt mått på hela aggregatet inkl. monteringsbeslag och packningar.


Mått, måttritning för sektion med två batterier

Sektion med två inbyggda batterier

Måttritning

VEX4000-modell ½ höjden/höjden  Längd   Djup
VEX4010 [mm] 702/1 309 1 404 1 055
VEX4020 [mm]
702/1 309 1 404 1 275
VEX4030 [mm] 797/1 499 1 404 1 549
VEX4040 [mm]
847/1 599 1 404 1 630
VEX4050 [mm]
919/1 744 1 404 1 755
VEX4060 [mm]
1 077/2 069 1 404 1 930
VEX4070 [mm]  1 077/2 069 1 404 2 115
VEX4080 [mm]
1 209/2 494 1 404 2 325
VEX4090 [mm]
1 334/2 744 1 404 2 625
VEX4100 [mm]
1 474/3 024 1 404 2 895

Angivna mått är mått på sektionen - använd EXselectPRO för att få rätt mått på hela aggregatet inkl. monteringsbeslag och packningar.


Samla allt om produktserien HWR

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här