Fläkt (FAN) med filter (FX)

PF Chamber fan

Kammarfläkt med totalverkningsgrader på upp till 70 %. För varje aggregatstorlek kan man välja mellan två motorstorlekar, vilket ger möjlighet för optimal drift i hela kapacitetsområdet.

Funktion och användning

Beskrivning

Kammarfläkten byggs ofta in i kompakta enhetsaggregat, eftersom den ger stor flexibilitet i förhållande till inbyggnad inbyggnad och stosplacering.

Fläkttypen är generellt mycket lämplig vid moderata till höga kanaltryckfall. Fläkten skapar ett statiskt tryck i kammaren med utloppsöppningen placerad i gaveln eller i toppen (endast för storlek 4010-4050) på aggregatet. Utvändigt kan det finnas flänsar monterade för kanalmontering.

Driftsekonomi

Totala verkningsgrader på upp till 70 % uppnås genom användning av EC-motorer, varvid drift vid optimala varvtal säkerställs. Därmed erhålls en god driftsekonomi för anläggningen.


Leveransmöjligheter

Anläggningar med kammarfläktar dimensioneras i EXselectPRO.

För varje storlek på aggregatet finns det möjlighet för två motorstorlekar, vilket ger möjlighet för optimal drift i hela kapacitetsområdet.


Konstruktion

VEX4000 fläkt

Kammarfläktarna som erbjuds i VEX4000-aggregat är energioptimerade och direktdrivna centrifugalfläktar utan fläkthus och med bakåtböjda rotorblad. 

Fläkt

Fläkten består av ett fläkthjul monterat direkt på axeltappen. Fläkthjulet består av 100 % återvinningsbart material.

Fläktupphängning

Motor och fläkt är monterad i fläktupphängning med vibrationsdämpare, som via skenprofiler i botten av aggregatet kan dras ut för service och rengöring.

Motor

Motorn är en flänsmotor med anslutning i anslutningsboxen och EC-motorer av klass IE5 har valts som säkrar optimal totalverkningsgrad.

Inga vibrationer

På sugsidan är inloppstratten monterad upp mot sugkammaren. 


Filter (FX) til kammarfläkt

Filterenheterna för aggregaten levereras monterade i speciella ramar och är av påsfiltertypen. Filtren uppfyller kraven i enlighet med EN 779 och ASHRAE52-76. 

Beroende på renhets- och utsläppskraven på ventilationsluften kan filtren levereras i olika klasser:

  •  M5
  •  F7 
  •  F7C ”Pocket City Flow” (kolfilter som tar bort dålig lukt)
  •  F9Mått, måttritning

Fläkt (FAN) med filter (FX)

Måttritning

VEX4000-modell
Höjd 

Längd   Djup

utan spjäll  med spjäll 
 VEX4010 [mm] 1 309 710 809 1 055
 VEX4020 [mm]
 1 309 710 809 1 275
 VEX4030 [mm]  1 499 820 1 019  1 549
 VEX4040 [mm]
 1 599 820 1 019  1 630
 VEX4050 [mm]
 1 744 820  1 019  1 755
 VEX4060 [mm]
 2 069 910 1 109 1 930
 VEX4070 [mm]
2 069 1 000  1 199 2 115
 VEX4080 [mm]
 2 494 1 000 1 199 2 325
 VEX4090 [mm]
2 744 1 000 1 199  2 625
 VEX4100 [mm]
3 024 1 000 1 199 2 895

Angivna mått är mått på sektionen - EXselectPRO ger rätt mått på hela aggregatet inkl. monteringsbeslag och packningar.


Samla till allt om produktserien Fläkt (FAN) med filter (FX)

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här