Fläkt (FAN) med filter (FX)

PF Chamber fan

Kammarfläkt med totalverkningsgrader på upp till 70 %. För varje aggregatstorlek kan man välja mellan två motorstorlekar, vilket ger möjlighet för optimal drift i hela kapacitetsområdet.

Funktion och användning

Fläkt (FAN) med filter (FX)

Funktion och användning 

Beskrivning

Kammarfläkten byggs ofta in i kompakta enhetsaggregat, eftersom den ger stor flexibilitet i förhållande till inbyggnad inbyggnad och stosplacering.

Fläkttypen är generellt mycket lämplig vid moderata till höga kanaltryckfall. Fläkten skapar ett statiskt tryck i kammaren med utloppsöppningen placerad i gaveln eller i toppen (endast för storlek 4010-4050) på aggregatet. Utvändigt kan det finnas flänsar monterade för kanalmontering.


VEX4000 FAN/FX 

Driftsekonomi

Totala verkningsgrader på upp till 70 % uppnås genom användning av EC-motorer, varvid drift vid optimala varvtal säkerställs. Därmed erhålls en god driftsekonomi för anläggningen.


Leveransmöjligheter

Anläggningar med kammarfläktar dimensioneras i EXselectPRO.

För varje storlek på aggregatet finns det möjlighet för två motorstorlekar, vilket ger möjlighet för optimal drift i hela kapacitetsområdet.


Konstruktion

Fläkt (FAN) med filter (FX)

Konstruktion

Kammarfläktarna som erbjuds i VEX4000-aggregat är energioptimerade och direktdrivna centrifugalfläktar utan fläkthus och med bakåtböjda rotorblad. 

Fläkt

Fläkten består av ett fläkthjul monterat direkt på axeltappen. Fläkthjulet består av 100 % återvinningsbart material.

Fläktupphängning

Motor och fläkt är monterad i fläktupphängning med vibrationsdämpare, som via skenprofiler i botten av aggregatet kan dras ut för service och rengöring.

Motor

Motorn är en flänsmotor med anslutning i anslutningsboxen och EC-motorer av klass IE5 har valts som säkrar optimal totalverkningsgrad.

Inga vibrationer

På sugsidan är inloppstratten monterad upp mot sugkammaren. 


Filter (FX) til kammarfläkt

Fläkt (FAN) med filter (FX) 

Filter (FX) til kammarfläkt

Filterenheterna för aggregaten levereras monterade i speciella ramar och är av påsfiltertypen. Filtren uppfyller kraven i enlighet med ISO 16850. 

Beroende på renhets- och utsläppskraven på ventilationsluften kan filtren levereras i olika klasser:

  •  ePM10 50 % (M5)
  •  ePM1 65 % (F7) 
  •  ePM1 65 % (FC7) ”Pocket City Flo” (kolfilter som tar bort dålig lukt)
  •  ePM1 85 % (F9)

Förfiltrering på tillufts-/frånluftssidan

 Vid konfiguration av aggregatet finns ett alternativ för förfilter. Om detta alternativ väljs till kan man sätta in 48 mm panelfilter framför påsfiltret – se bild.
Prefiltration panelfilter VEX4000

Genom att sätta ett grövre filter framför ett finare filter minskas nersmutsningen av det finare filtret. Detta kan vara en fördel/möjlighet oavsett uteluft och önskad tilluftskvalitet.

Förfiltren (48 mm) finns i klasserna:

  • Coarse 60 % (G4)
  • ePM10 80 % (M5)
  • ePM1 50 % (F7)

Tryckförlust osv. kan beräknas i produktvalsprogrammet EXselectPRO.

 

 

Mått, måttritning

Fläkt (FAN) med filter (FX)

Mått, måttritning

VEX4000-modell
Höjd 

Längd   Djup

utan spjäll  med spjäll 
VEX4010 [mm] 1 309 710 809 1 055
VEX4020 [mm]
1 309 710 809 1 275
VEX4030 [mm] 1 499 820 1 019 1 549
VEX4040 [mm]
1 599 820 1 019 1 630
VEX4050 [mm]
1 744 820 1 019 1 755
VEX4060 [mm]
2 069 910 1 109 1 930
VEX4070 [mm]
2 069 1 000 1 199 2 115
VEX4080 [mm]
2 494 1 000 1 199 2 325
VEX4090 [mm]
2 744 1 000 1 199 2 625
VEX4100 [mm]
3 024 1 000 1 199 2 895

Angivna mått är mått på sektionen - EXselectPRO ger rätt mått på hela aggregatet inkl. monteringsbeslag och packningar.


Samla allt om produktserien Fläkt (FAN) med filter (FX)

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här