Korsvärmeväxlare (EX)

EX module

Den klassiska korsvärmeväxlaren kan vara ett bra val, särskilt eftersom de två luftströmmarna är helt åtskilda så att varken förorenad luft eller fukt från frånluften kan överföras till tilluften.
tilluft.

Funktion och användning

Korsvärmeväxlare (EX)

Funktion och användning 

Beskrivning

Den klassiska korsvärmeväxlaren garanterar stabil, ekonomisk drift och uppfyller önskemålet om åtskilda luftströmmar så att varken förorenad luft eller fukt överförs från frånluft till tilluft.

Med en korsvärmeväxlare erhålls en temperaturverkningsgrad på upp till 73 %, vilket kan vara en fördel i byggnader med för stort värmeöverskott.

Vid låga utomhustemperaturen skiljs kondensen ut från den varma luftströmmen så att en del av den bundna värmen återvinns.

VEX4000-HE-Kreuzstromwärmetauscher
VEX4000 EX 

By-pass

För reglering av effekten från värmeväxlaren finns en inbyggd bypass-kanal så att uteluften helt eller delvis kan ledas förbi värmeväxlaren. Detta utnyttjas till exempel under våren och hösten då det inte är behov av full värmeåtervinning.


Kondensavlopp

Korsväxlarmodulen är försedd med bottenkärl av rostfritt stål med fall mot avloppet så att korsväxlaren kan rengöras medan den sitter i aggregatet. Kondensavloppen har släta rör och leds ut genom panelen på manöversidan där de bör förses med vattenlås.


Leveransmöjligheter

Välj mellan:

  • standard korsväxlare i aluminum –för utsugning och andra uppgifter som inte kräver hög verkningsgrad
  • korsväxlare av high aluminium – för högre verkningsgrad
  • korsväxlare av high aluminium ERP18 – för extra hög verkningsgrad
  • epoxybelagd korsväxlare för extra korrosiv miljö

Mått, måttritning för EX-modul

Korsvärmeväxlare (EX)

Mått, måttritning för EX-modul

VEX4000-modell Höjd  Längd   Djup
VEX4010 [mm] 1 309 1 038 1 055
VEX4020 [mm]
1 309 1 038 1 275
VEX4030 [mm] 1 499 1 180 1 549
VEX4040 [mm]
1 599 1 320 1 630
VEX4050 [mm]
1 744 1 320 1 755
VEX4060 [mm]
2 069 1 468 1 930
VEX4070 [mm]
2 069 1 468 2 115
VEX4080 [mm]
2 494 1 610 2 325
VEX4090 [mm]
2 744 1 893 2 625
VEX4100 [mm]
3 024 1 893 2 895

Angivna mått är mått på sektionen - EXselectPRO ger rätt mått på hela aggregatet inkl. monteringsbeslag och packningar.


Samla allt om produktserien Korsvärmeväxlare (EX)

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här