Roterande värmeväxlare (ER)

Roterande värmeväxlare

I produktvalsprogrammet EXselectPRO kan man välja mellan olika våghöjder och -bredder på rotorn – dvs. variabel temperaturverkningsgrad.

Välj mellan fyra rotortyper:

 • Kondenserende rotor (standard)
 • Entalpi-rotor
 • Sorptionsrotor 
 • Belagd kondenserande rotor för korrosiv miljö

Vid val av annat än standardrotor måste man räkna med längre leveranstid

Funktion och användning

Roterande Värmeväxlare (ER)

Funktion och användning 

Med den roterande värmeväxlare erhålls en minskad energiförbrukning tack vare värmeväxlarens höga temperaturverkningsgrad på upp till 90 %.

Vidare kan det överföras fukt från frånluft till tilluft och därmed säkras en optimal luftkvalitet för i stort sett alla applikationsområden.

VEX4000-ER-Rotationswärmetauscher
VEX4000 ER

Bostadsbyggnader

När det gäller bostadsbyggen rekommenderar vi att hellre använda en korsväxlare eller en motströmsväxlare (se VEX300-serien) än en rotorväxlare för att undvika risken för överföring av fukt och lukt via rotorn.


Konstruktion

Roterande Värmeväxlare (ER) 

Konstruktion 

Alla ER-moduler levereras med drivenhet och rotationsvakt monterade och är integrerade i EXcon-styrningen.

Rotorstyrningen kan emellertid även användas tillsammans med andra automatiksystem. 

Drivsystemet består av en remdrivning längs rotorperiferin och motorstyrningen säkrar variabelt rotorvarvtal beroende på behovet av värmeåtervinning. Systemet styrs endast med en 0 – 10 V-signal som reglerar motorvarvtalet. Detta innebär att drivsystemet inte är beroende av en bestämd automatik.

Rotorn är stabilt lagrad i ramkonstruktionen och med hjälp av läpp- och borsttätningar säkras minimalt läckage.

EXcon använder ModBus i rotorstyrningen, som omfattar

 • Rotationsövervakning med extern rotationsgivare
 • Larmrelä
 • Avfrostning
 • Köldåtervinning
ALC™, automatisk läckagekontroll

Roterande Värmeväxlare (ER)

EXHAUSTO:s patent 

Läckage i aggregat med roterande värmeväxlare utgör en risk för att tilluften förorenas – vi har lösningen

EXHAUSTOs patenterade automatiska läckagekontroll (ALC™), mäter, kontrollerar och justerar tryckskillnaden mellan tillufts- och frånluftsflödena för att säkerställa att inte förorenad luft återcirkuleras till den rena luften i ventilationsaggregatet.

ALC - printscreen fra animation

Så här fungerar ALC™

 • En givare mäter tryckskillnaden mellan frånlufts- och tilluftsdelarna i VEX-aggregatet. 
 • Baserat på tryckskillnaden reglerar VEX-automatiken ett frånluftsspjäll
 • Detta säkerställer att det alltid är lägre tryck i frånluftskammaren än i tilluften. 

Med det automatiska läckagetestet reduceras överföringen av frånluft (EATR, Exhaust Air Transfer Ratio) till 0 %* och återcirkulation av luftburna partiklar och gaser, inklusive viruspartiklar, förhindras.

* Tested and validated at Danish Technical University. EATR = 0% based on Eurovent "Air Leakages in Air Handling Units:  Guidelines for Improving Indoor Air Quality and Correcting Performance", 2021, EN308 and EN16798-3.
ALC-sticker-no-background

Du kan beställa din nästa VEX4000 med ALC™, dessutom är det möjligt att eftermontera ALC™ på en VEX4000 som redan är i drift.

Läs mer om ALC™ här.

Leveransmöjligheter

Roterande Värmeväxlare (ER)

Leveransmöjligheter

Rotortyper:

Välj mellan fyra olika typer:

 • Kondenserande rotor – lämplig för ventilationssystem utan befuktning och kylning (standard).
 • Entalpi-rotor – lämplig för ventilationssystem med befuktning och utan kylning (tillval).
 • Sorptions-rotor – lämplig för ventilationssystem med befuktning och kylning (tillval).
 • Belagd kondenserande rotor – lämplig för särskilt korrosiva miljöer (tillval).

Ved valg av ikke-standard rotor må det påregnes lengre leveringstid 

Rotorerna kan levereras med en renblåsningssektion som bidrar till att minimera överföringen av förorenad luft från frånluft till tilluft. Om renblåsningsfunktionen väljs till är den inbyggd.

Det är en förutsättning att det statiska trycket på tilluftssidan är högre än på avluftssidan.

Mått, måttritning för ER-modul

Roterande Värmeväxlare (ER)

Mått, måttritning för ER-modul

VEX4000-modell Höjd  Längd   Djup
VEX4010 [mm] 1 309 720 1 055
VEX4020 [mm]
1 309 720 1 275
VEX4030 [mm] 1 499 610 1 549
VEX4040 [mm]
1 599 610 1 630
VEX4050 [mm]
1 744 610 1 755
VEX4060 [mm]
2 069 720 1 930
VEX4070 [mm]
2 069 720 2 115
VEX4080 [mm]
2 494 720 2 325
VEX4090 [mm]
2 744 720 2 625
VEX4100 [mm]
3 024 720 2 895

Angivna mått är mått på sektionen - EXselectPRO ger rätt mått på hela aggregatet inkl. monteringsbeslag och packningar.


Samla allt om produktserien Roterande värmeväxlare (ER)

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här