CW Kylbatteri/ HW Värmebatteri

cw-kylbatteri-hw-wärmebatteri-vex4000

CW kylbatteri/HW värmebatteri – visas här som halvsektion. Värme- och kylbatterierna till VEX4000-serien har samma konstruktion och beskrivs därför tillsammans.

Funktion och användning

CW Kylbatteri/ HW Värmebatteri 

Funktion och användning 

Värmebatteri används normalt för uppvärmning av tilluften om temperaturen är för låg efter värmeväxlaren.

Vattenvärme- och vattenkylbatteri fungerar genom att tilluften stryker över värmestavarna i spolen, som har värmts upp eller kylts ner med vatten. Tilluften tar upp värmen/kylan från stavarna, och får därmed en högre eller lägre temperatur. Vattnet i de två batterierna tillförs och leds bort genom rör som leds ut genom fronten på aggregatet.

VEX4000-HW-CW
VEX4000 CW/HW


Konstruktion och anslutning

CW Kylbatteri/ HW Värmebatteri 

Konstruktion och anslutning

Batterierna är tillverkade av kopparrör med aluminiumlameller som är inbyggda i ramar av stålplåt. Antal rör och kretsar beror på det aktuella värme- eller kylbehovet.

I aggregaten har batterier monterats på skenor för utdragning, inspektion och underhåll. Röranslutningar och paneler ska demonteras före utdragning.

Kylfunktionen har utförts med korrosionsbeständigt bottenbricka med avlopp under kylbatteriet och har plats till droppavskiljare som bör installeras vid våt kylning och högre lufthastigheter än 2,5 m/s. 

Kondensbrickan har fall mot utloppet så att det inte samlas stillastående vatten. Avloppen är släta och leds ut genom panelen på manöversidan, där de bör förses med vattenlås.


Anslutning – allmänt för alla batterier

Det är viktigt att genomströmningen genom batterier är korrekt. Därför bör/ska batterier dimensioneras för de faktiska förhållandena, till exempel luftflöde, temperaturinställningar på vattnet i batteriet samt de önskade temperaturer som batteriet ska leverera.


Tekniska data, kanalmonterade kyl-/värmebatterier

CW Kylbatteri/ HW Värmebatteri 

Tekniska data, kanalmonterade kyl-/värmebatterier (HW/CW)

Kyl-/värmebatterier till VEX4010   HW1  HW2  CW2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2x22 mm 2x22 mm
2x35 mm
 Avlopp från droppskål ingen ingen DN20 (¾ tum)
 Lamellavstånd 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Vikt (utan vätska) 3 kg 6 kg 11 kg
 Invändig volym 1,3 liter 1,3 liter 4,9 liter
Kyl-/värmebatterier till VEX4020   HW1  HW2  CW2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2x22 mm
2x22 mm
2x35 mm
 Avlopp från droppskål ingen ingen DN20 (¾ tum)
 Lamellavstånd 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Vikt (utan vätska) 4 kg 7 kg 14 kg
 Invändig volym 1,6 liter 2,9 liter 6,0 liter
Kyl-/värmebatterier till VEX4030   HW1  HW2  CW2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2x22 mm
2x28 mm
2x42 mm
 Avlopp från droppskål ingen ingen DN20 (¾ tum)
 Lamellavstånd 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Vikt (utan vätska) 10 kg 20 kg 38 kg
 Invändig volym 2,5 liter 5,0 liter 8,9 liter
Kyl-/värmebatterier till VEX4040   HW1  HW2  CW2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2x28 mm
2x35 mm
2x42 mm
 Avlopp från droppskål ingen ingen DN20 (¾ tum)
 Lamellavstånd 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Vikt (utan vätska) 42,4 kg 42,4 kg  51,2 kg
 Invändig volym 3,2 liter 5,4 liter 10,2 liter
Kyl-/värmebatterier till VEX4050   HW1  HW2  CW2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2x35 mm
2x35 mm
2x54 mm
 Avlopp från droppskål ingen ingen DN20 (¾ tum)
 Lamellavstånd 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Vikt (utan vätska) 44,9 kg 44,9 kg  58,6 kg
 Invändig volym 4,0 liter 6,7 liter 11,2 liter
Kyl-/värmebatterier till VEX4060   HW1  HW2  CW2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2x35 mm
2x35 mm
2x70 mm
 Avlopp från droppskål ingen ingen DN20 (¾ tum)
 Lamellavstånd 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Vikt (utan vätska) 10 kg 20 kg 38 kg
 Invändig volym 4,9 liter 8,5 liter 19,7 liter
Kyl-/värmebatterier till VEX4070   HW1  HW2  CW2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2x35 mm 2x42 mm 2x70 mm
 Avlopp från droppskål ingen ingen DN20 (¾ tum)
 Lamellavstånd 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Vikt (utan vätska) 11 kg 23 kg 39 kg
 Invändig volym 5,4 liter 10,0 liter 21,5 liter
Kyl-/värmebatterier till VEX4080   HW1  HW2  CW2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2x42 mm 2x42 mm 2x80 mm
 Avlopp från droppskål ingen ingen DN20 (¾ tum)
 Lamellavstånd 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Vikt (utan vätska) 14 kg 28 kg 54 kg
 Invändig volym 7,1 liter 12,1 liter 27,7 liter
Kyl-/värmebatterier till VEX4090   HW1  HW2  CW2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2x54 mm 2x54 mm 2x102 mm
 Avlopp från droppskål ingen ingen DN20 (¾ tum)
 Lamellavstånd 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Vikt (utan vätska) 17 kg 35 kg 66 kg
 Invändig volym 10,2 liter 16,3 liter 39,2 liter
Kyl-/värmebatterier till VEX4100  HW1  HW2  CW2
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2x54 mm 2x54 mm 2x102 mm
 Avlopp från droppskål ingen ingen DN20 (¾ tum)
 Lamellavstånd 3,0 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Vikt (utan vätska) 18 kg 45 kg 86 kg
 Invändig volym 12,9 liter 21,0 liter 49,6 liter

Tekniska data, inbyggda spolar (HWC/CWC)

CW Kylbatteri/ HW Värmebatteri  

Tekniska data, inbyggda spolar (HWC/CWC)

Kyl-/värmebatterier till VEX4010  HWC1  HWC2  CWC
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø22 mm 2 x Ø22 mm 2 x Ø35 mm
 Avlopp från droppskål  Ø32 mm Ø32 mm Ø32mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Invändig volym 1,4 liter 2,7 liter 5,0 liter
Kyl-/värmebatterier till VEX4020  HWC1  HWC2  CWC
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø22 mm 2 x Ø22 mm 2 x Ø35 mm
 Avlopp från droppskål  Ø32 mm Ø32 mm Ø32mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Invändig volym 1,7 liter 3,3 liter 6,2 liter
Kyl-/värmebatterier till VEX4030  HWC1  HWC2  CWC
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø22 mm 2 x Ø28 mm 2 x Ø42 mm
 Avlopp från droppskål  Ø32 mm Ø32 mm Ø32mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Invändig volym 2,5 liter 4,9 liter 8,9 liter
Kyl-/värmebatterier till VEX4040  HWC1 HWC2  CWC
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø28 mm 2 x Ø28 mm 2 x Ø54 mm
 Avlopp från droppskål Ø32mm Ø32 mm Ø32mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Invändig volym 3,0 liter 5,7 liter 12,0 liter
Kyl-/värmebatterier till VEX4050  HWC1  HWC2  CWC
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø28 mm 2 x Ø35 mm
2 x Ø54 mm
 Avlopp från droppskål Ø32mm Ø32mm Ø32mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Invändig volym 3,7 liter 7,0 liter 14,0 liter
Kyl-/värmebatterier till VEX4060  HWC1  HWC2  CWC
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø35 mm 2 x Ø35 mm 2 x Ø70 mm
 Avlopp från droppskål  Ø32 mm Ø32 mm Ø32mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Invändig volym 5,3 liter 9,3 liter 20,2 liter
Kyl-/värmebatterier till VEX4070  HWC1  HWC2  CWC
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø35 mm 2 x Ø42 mm 2 x Ø70 mm
 Avlopp från droppskål  Ø32 mm Ø32 mm Ø32mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Invändig volym 5,8 liter 10,7 liter 21,8 liter
Kyl-/värmebatterier till VEX4080  HWC1  HWC2  CWC
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø42 mm 2 x Ø42 mm 2 x Ø80 mm
 Avlopp från droppskål  Ø32 mm Ø32 mm Ø32mm
 Lamellavstånd 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Invändig volym 7,6 liter 13,1 liter 28,5 liter
Kyl-/värmebatterier till VEX4090  HWC1  HWC2  CWC
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø54 mm 2 x Ø54 mm 2 x Ø102 mm
 Avlopp från droppskål  Ø32 mm Ø32 mm Ø32mm
 Lamellavstånd 2,5 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Invändig volym  11,5 liter 18,5 liter 42,2 liter
Kyl-/värmebatterier till VEX4100  HWC1  HWC2  CWC
 Provningstryck 3 000 kPa 3 000 kPa 3 000 kPa
 Max arbetstryck 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa
 Anslutningsdimension 2 x Ø70 mm 2 x Ø70 mm 2 x Ø120 mm
 Avlopp från droppskål  Ø32 mm Ø32 mm Ø32mm
 Lamellavstånd 3,0 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Invändig volym 17,4 liter 26,3 liter 51,8 liter
Mått, måttritning för sektion med ett batteri

Sektion med inbyggt batteri

Måttritning

VEX4000-modell ½ höjden/höjden  Längd   Djup
VEX4010 [mm] 702/1 309 480 1 055
VEX4020 [mm]
702/1 309 480 1 275
VEX4030 [mm] 797/1 499 480 1 549
VEX4040 [mm]
847/1 599 480 1 630
VEX4050 [mm]
919/1 744 480 1 755
VEX4060 [mm]
1 077/2 069 480 1 930
VEX4070 [mm]  1 077/2 069 480 2 115
VEX4080 [mm]
1 209/2 494 480 2 325
VEX4090 [mm]
1 334/2 744 480 2 625
VEX4100 [mm]
1 474/3 024 480 2 895

Angivna mått är mått på sektionen - använd EXselectPRO för att få rätt mått på hela aggregatet inkl. monteringsbeslag och packningar.


Mått, måttritning för sektion med två batterier

Sektion med två inbyggda batterier

Måttritning

VEX4000-modell ½ höjden/höjden  Längd   Djup
VEX4010 [mm] 702/1 309 1 404 1 055
VEX4020 [mm]
702/1 309 1 404 1 275
VEX4030 [mm] 797/1 499 1 404 1 549
VEX4040 [mm]
847/1 599 1 404 1 630
VEX4050 [mm]
919/1 744 1 404 1 755
VEX4060 [mm]
1 077/2 069 1 404 1 930
VEX4070 [mm]  1 077/2 069 1 404 2 115
VEX4080 [mm]
1 209/2 494 1 404 2 325
VEX4090 [mm]
1 334/2 744 1 404 2 625
VEX4100 [mm]
1 474/3 024 1 404 2 895

Angivna mått är mått på sektionen - använd EXselectPRO för att få rätt mått på hela aggregatet inkl. monteringsbeslag och packningar.


Samla allt om produktserien CW Kylbatteri/ HW Värmebatteri

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här