Motströmsvärmeväxlare (CF)

Växlarsektion till VEX4050 – VEX4100,
luftflöde upp till 7 076 l/s (ERP18)

 • Ingen överföring av lukt och fukt
 • Hög temperaturverkningsgrad
 • Kan kombineras med reversibel värmepump (RHP)
 • Tillgänglig som SPLIT-version om tillfartsvägen kräver det
 • Konstruerad enligt VDI 6022
Funktion och användning

Motströmsvärmeväxlare (CF) 

Motströmsvärmeväxlar-sektion till VEX4050 – VEX4100, luftflöde upp till 7 076 l/s (ERP18)


Ingen överföring av lukt och fukt

Ett VEX-aggregat med motströmsvärmeväxlare är en stor fördel i byggnader där man helt ska undvika överföring av lukt och fukt, t.ex. flerbostadshus, flerfamiljshus och äldreboenden m.m. Motströmsvärmeväxlaren kan även vara den optimala lösningen i byggnader där lokalerna används på olika sätt – t.ex. fabriker med produktionslokaler och kontor osv.


Hög temperaturverkningsgrad

Ett VEX-aggregat med motströmsvärmeväxlare är ofta den mest energieffektiva lösningen med hög värmeåtervinningsgrad. Kapaciteten för VEX4000CF – som går upp till 29 400 m³/h (ERP18) – gör det möjligt att låta ett aggregat klara ett större antal lägenheter.


Motströmsvärmeväxlare kombinerad med värmepump

VEX4000CF kan kombineras med värmepumpssektionen VEX4000RHP. Tillsammans ger de två modulerna en mycket energismart lösning.


Split-lösning

VEX4000CF kan fås som SPLIT-lösning. Det innebär att sektionen levereras i ett platt paket som enkelt kan transporteras in. Sektionen monteras ihop och installeras av EXHAUSTO-personal.

 

VDI 6022

VEX4000CF är konstruerad i enlighet med den tyska hygienstandarden VDI 6022 – precis som övriga sektioner.

Läs mer om under Certifikat, standarder och registreringar


Två typer av motströmsvärmeväxlare

Vi har två olika versioner av motströmsvärmeväxlare:

 • Standard CF – med 3 mm lamellavstånd
 • High efficiency CF – med 2,1 mm lamellavstånd

Se skillnad i prestanda och verkningsgrad under ”Kapacitetsdiagram för CF”.

Kapacitetsdiagram

Motströmsvärmeväxlare (CF) 

Kapacitetsdiagram, VEX4000CF

VEX4000CF finns i två versioner:

 • Standard efficiency motströmsväxlare
 • Högeffektiv motströmsväxlare
Typ Standard Efficiency High Efficiency
Lamellavstånd 3 mm 2,1 mm
Värmeåtervinningsgrad  < 80% > 80%
Luftflöde
Högt luftflöde
Lägre luftflöde

Vilken motströmsvärmeväxlare som är optimal varierar beroende på projektets förutsättningar.

Kapacitetsdiagram för VEX4000 CF high efficiency

Nedan kan man se vilka kapacitetsområden som de enskilda VEX-storlekarna täcker. För beräkning av faktiska kapacitetsdata m.m. hänvisar vi till EXselectPRO.

VEX400CF-capacity

Förutsättningar: beräknat med 250 Pa externt tryckfall, F7-filter i tilluft, M5-filter i frånluft – på ett aggregat med eftervärmningsbatteri (HW). 

Obs!
De angivna temperaturverkningsgraderna har uppmätts som ”torr” verkningsgrad i enlighet med EN308. Vid jämförelse av verkningsgrader är det viktigt att kontrollera att det är värden för torr verkningsgrad som jämförs.

Frostskydd

Motströmsvärmeväxlare (CF) 

Frostskydd för VEX4000CF

I motströmsvärmeväxlare med hög verkningsgrad kan värmeväxlaren isas igen när luften är fuktig och det är kallt ute. Detta är särskilt aktuellt när det gäller bostäder, inklusive äldreboenden och liknande. För att undvika isbildning i motströmsvärmeväxlaren ombesörjer automatiken avfrostning av värmeväxlaren utifrån bestämda förutsättningar.


Så här går avfrostningen till:

 • Tryckfallet över motströmsvärmeväxlaren mäts av tryckgivare på båda sidor av värmeväxlaren.
 • När tryckfallet överstiger ett fördefinierat börvärde ser EXcon-automatiken till att bypass-spjället öppnas och avfrostningen startar. 
 • Den kalla uteluften leds förbi värmeväxlaren och eftervärmningsbatteriet kommer att vara den enda värmekällan. 

Det är därför viktigt att eftervärmningsbatteriet dimensioneras för att leverera den nödvändiga framledningstemperaturen vid dimensionerad lägsta utetemperatur. (I Danmark t.ex. -12 °C) 


Avfrostning vid särskilt kalla klimatförhållanden:

Vid särskilt kalla klimatförhållanden rekommenderar vi att VEX4000 CF kompletteras med ett elektriskt förvärmningselement (PHE).

Förvärmningselementet säkerställer att framledningstemperaturen aldrig faller under ett fördefinierat börvärde för att förhindra att avfrostningen startar.

Förvärmningselementet använder energi, men det säkerställer även att motströmsvärmeväxlaren fortsätter driften och uppnår en hög värmeåtervinningsgrad. Det är totalt sett en bättre lösning än att aggregatet ska vara i konstant avfrostningsläge utan värmeåtervinning, vilket kan hända under vissa perioder av året.

Mått, måttritning för CF-modul

Motströmsvärmeväxlare (CF)

Mått, måttritning för CF-modul

VEX4000-modell Höjd  Längd   Djup
VEX4050 [mm]
1 744 1 800 1 755
VEX4060 [mm]
2 069 2 085 1 930
VEX4070 [mm]
2 069 2 085 2 115
VEX4080 [mm]
2 494 2 365 2 325
VEX4090 [mm]
2 744 2 630 2 625
VEX4100 [mm]
3 024 2 900 2 895

Angivna mått är mått på sektionen – EXselectPRO anger rätt mått på hela aggregatet inkl. monteringsbeslag och packningar.


Samla allt om produktserien Motströmsvärmeväxlare (CF)

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här