EXcon (Automatik till VEX4000)

EXcon

Alla VEX4000 kan levereras med integrerad automatik för styrning av bland annat luftflöden, värme, kylning och befuktning. Hur och när automatiken växlar mellan de inbyggda funktionerna ställs in i driftsprogrammet.

Om så krävs, kan programmet åsidosättas genom tillfällig tvångsstyrning, varefter aggregaten sedan går tillbaka till det aktiva driftsprogrammet. 

Det är naturligtvis även möjligt att beställa VEX4000 utan automatik – detta gäller dock inte för VEX4000 med integrerad kylning.

Introduktion

Alla VEX4000 levereras med integrerad EXcon-automatik som säkrar optimal styrning av inomhusklimatet för i stort sett alla applikationsområden. Dessutom erbjuder vi via EXcon-automatiken speciella lösningar till applikationsområden som kräver särskilda styrningsmöjligheter, t.ex. butikslösningar som säkerställer korrekt inomhusklimat, inklusive områden med befuktning, särskild köldstyrning och exakt temperaturstyrning.

EXcon-automatiken används för styrning av bland annat luftflöden, värme, kylning och befuktning. Hur och när automatiken skiftar mellan de inbyggda funktionerna anges i driftsprogrammet. Om så krävs, kan programmet åsidosättas genom tillfällig tvångsstyrning, varefter aggregaten sedan går tillbaka till det aktiva driftsprogrammet.


Funktioner inbyggda i automatiken

 • Växlar automatiskt mellan sommar- och vintertid
 • Värmespole med frostvakt
 • Konstant drift
 • Veckoprogram styrt efter internt ur
 • Tidsstyrd förlängd eller forcerad drift
 • Externt start eller stopp
 • Programuppdatering med SD-kort
 • Övervakning av 20 anläggningar via portal lösning (tillval)

Inställning och styrning kan utföras med en webbläsare eller med handenheten. De tillgängliga funktionerna i den sistnämnda är begränsad till de mest använda. Webblösningen är integrerad i automatiken.

Nätverkskommunikationen stödjer BACnet via TCP/IP och Modbus via RS485 eller TCP/IP. Som tillval stöds även kommunikation  med LON.


EXcon handenhet

Till VEX4000 medföljer även en manöverpanel med 2 m kabel. Manöverpanelen kan placeras vid själva aggregatet eller i ett kontrollrum i närheten.
  Manöverpanelen är med sitt visuella användargränssnitt lätt och enkelt att betjäna för alla användartyper.

Användarvänlig
 • Inbyggd intelligent webbserver med användaranpassad informationsnivå
Pålitlig
 • Med moduluppdelat BUS-system elimineras potentiella fel
 • Skydd mot obehörig åtkomst
 • Effektiv felsökning och översikt
Omkostnadsoptimal
 • Enkel implementering, inlärning och underhåll, 
 • Många anpassningsmöjligheter,
 • Unik användarvänlighet
 • Energibesparande genom säkring av optimal drift
Flexibel
 • Med plattform som kan kundanpassas
 • Möjlighet till uppgradering
Framtidssäkrad
 • Möjlighet till 
 • Möjlighet till integration i många olika CTS-system
Styrning och reglering

Inställning av driftsparametrar

Fabriksinställning av standard driftsparametrar och inställningspunkter utförs enligt normerna för komfortventilation. Ytterligare anpassning till den slutliga driftssituationen sker genom test och uppstart av aggregatet.


Styrning och reglering:

Styrningsformer

 • Tryck
 • Flöde
 • CO2/VOC

Temperaturreglering

 • Temperaturreglering
 • Konstant tilluftstemperatur
 • Konstant frånluftstemperatur 
 • Konstant rumstemperatur
 • Konstant differens mellan utsugning och inblåsning (frånluft och tilluft)
 • Sommar- och vinterkompensation
 • Cirkulationsluftsuppvärmning (tillval)
 • Sommarnattskylning

WEB-användargränssnitt

Webb-användargränssnittet ger åtkomst till uppställning och styrning av EXcon-automatiken både via Internet och lokala nätverk. Det ger användaren frihet att betjäna anläggningen från den plats och på det sätt som önskas.

De tillgängliga funktionerna bestäms av profilen som används för att logga in på anläggningen. De vanligaste driftsformerna har samlats under profilen Användare. Profilerna Installatör och Service ger tillgång till funktioner som är avsedda för idrifttagningen.

När veckoprogrammet har ställts in kan anläggningen fungera utan översyn eller ingrepp. Eventuella behov av överstyrning, och därmed avvikelser från veckoprogrammet, kan också göras. Den aktuella statusen för aggregatet samt visning av de gjorda inställningarna framgår av ett flödesdiagram.

EXcon, integrerad automatik

EXcon stöder följande nätverk:

 • Integrerad webbserver – TCP/IP
 • Modbus – RS485 / TCP/IP
 • BACnet – TCP/IP
 • LON – FT10 (tilläggsmodul)

EXcon baseras på BUS-teknologi med många externa kommunikationsmöjligheter. All styrning kan ske från central enhet via webbserver.

EXHAUSTO erbjuder speciallösningar till områden som kräver särskilda styrningsmöjligheter, till exempel butiker som har behov av exakt temperaturstyrning, särskild kylstyrning och områden med befuktning.

EXcon Illustration


EXcon , tillbehör till automatik (sensorer)

Följande sensorer kan köpas till som tillbehör till EXcon-automatiken:

PTH-DUCT

Novema tryksensor Tryckgivare för konstanttryckreglering av både tillufts- och frånluftskanalen inklusive ModBus-kommunikation.

PTH-DUCT 
Strömförsörjning via Modbus 24 V DC
Mätområde 0 – 2 500 Pa
Noggrannhet
– Drift
– Kortvarigt, dock
 
-20 °C till 40 °C
-30 °C till 50 °C
Kapslingsklass IP54

CO2-DUCT/CO2-ROOM

CO2-givare CO2-givare för rums- eller kanalmontering


CO2-DUCT /CO2-ROOM
Strömförsörjning  24 V AC/DC
Styrsignal, analog utgång 0–10 V DC 
Mätområde
– CO
2:
– CO:

0 – 2 000 ppm
0 – 100 ppm
Noggrannhet. CO2-DUCT
– CO2:
– CO:

±30 ppm @ 25 °C
±10 ppm @ 25 °C
 Noggrannhet: CO2-ROOM
– CO2:

- CO:

±1 % av mätintervallet och
±5 % av uppmätt värde
±10 ppm 
Kapslingsklass IP54

 

VOC-sensor

VOC-givare
VOC-givare med Modbus
VOC-sensorn används för mätning av luftkvaliteten vid behovsstyrning. Sensorn mäter innehållet av flyktiga organiska luftarter som avges från människor, inventarier, rengöringsmedel och byggmaterial.

VOC-koncentrationen omräknas till CO2-ekvivalent. Sensorn kan därför ersätta befintlig CO2-sensorer.


VOC-givare
Strömförsörjning  18 – 30 V DC, nominellt 24 V AC/DC via Modbus
Uppstartstid – reaktionstid 15 min - > 5 min 
Mätområde
450 – 2 000 ppm CO2-ekvivalent
Noggrannhet RH
± 150 ppm

PIR-sensor

Rörelsesensor

Rörelsesensor överstyr aggregatet vid rörelser i rummet där den är installerad. Detektorn har ett täckningsområde på 110°.

För oönskad start och stopp kan man lägga in fördröjning.

PIR-sensor
Matningsspänning 24 VAC/DC (18 – 26 V AC/DC) 
Strömförbrukning  Typ: 500 mW, max 1W
Utgång Relä: 24 V AD7DC, 5 A/NO, 3 A/NC
Detekteringsområde
- Täckningsvinkel
– Räckvidd

110°
Ca 15 m 
Temperaturområde -10 till + 60°C
Fördröjning
– Startfördröjning
– Stoppfördröjning
Från 0 till 10 min.
Från 5 sekunder till 30 minuter. 
Mått L x H x B 66 mm x 112 mm x 45 mm
Vikt
56 g

Rumsgivare 

Rumsgivare

Rumsgivare för registrering av rumstemperatur.

Rumsgivaren är avsedd att monteras på vägg eller sättas in i väggbox.

Polarvit

Kapslingsklass: IP20

Rumsgivare
 Strömförsörjning  24 V AC/DC
 Mätområde  -20 °C till +70 °C
 Kapslingsklass IP20

 

Utetemperaturgivare


EXcon accessories TS

För mätning av utetemperaturen, används bland annat i butikslösningar för styrning av cirkulationsluft vid kylning. Kan levereras med manöverpanel för montering i rummet.

Utetemperaturgivare
 Strömförsörjning  24 V AC/DC
 Mätområde  -40 °C till +70 °C

Temperaturgivare, returvatten


EXcon accessories TS


Temperaturgivare för returvatten på HW-/HWR-värmebatterier och CW-kylbatterier. Temperaturgivaren monteras på returvattenröret.

TS RETURN, temperaturgivare för mätning av returvattnets temperatur
 Strömförsörjning  24 V AC/DC
 Mätområde  -50 °C till +70 °C


Fukt- och temperaturføler via Modbus


Duct sensor


HTH6200 är en kombinerad fukt- och temperaturgivare för kanalmontering. Givaren finns i tre versioner, HTH6202, HTH6203 och HTH6204. Det mekaniska utförandet är samma för alla tre, skillnaden är Modbus-adresseringen.

HTH6202/-6203/-6204
Strömförsörjning  24V DC via Modbus
Mätområde, temperatur  -40°C till +120°C
Mätområde, fukt 0 - 100 % RH
EXcon, övrigt tillbehör till automatik

Följande tillbehör kan köpas till EXcon-automatiken:


LON-modul för CTS-anläggning

Via webbservern är det möjligt att ansluta aggregaten till CTS-anläggningar med andra protokoll via en konverter (gate-way). Konvertermodul – LON kan köpas till.


Rökdetektor 


Rökdetektor

Unigard rökdetektor har utvecklats speciellt för mätning av rökgaser i ventilationskanaler. Detektorn kan placeras i aggregatet eller eftermonteras i kanalen.

Vid placering i aggregatets luftintag eller i intagskanalen ska detektor anslutas till ”BRAND”.
Vid placering placering i aggregatets frånluftsutlopp eller i avluftskanalen ska detektorn ansluts till ”EXT”. HÖG".

 

Rökdetektor
Strömförsörjning 24 V AC/DC
Mätområde Optisk
Mätområde temperatur  -10 °C till +55 °C
Kapslingsklass IP54

Brandtermostat

BT brandtermostat

För mätning av höga temperaturer. Rökdetektorer och andra brandlarmskontakter kan anslutas. Välj mellan utkoppling vid 50 °C och 70 °C.

Brandtermostat
Temperaturområde 50 °C
70 °C

Samla till allt om produktserien EXcon (Automatik till VEX4000)

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här