EXcon (Automatik till VEX4000)

EXcon automatik - options

Alla VEX4000 kan levereras med integrerad automatik för styrning av bland annat luftflöden, värme och kylning. 

Det är naturligtvis även möjligt att beställa VEX4000 utan automatik – detta gäller dock inte för VEX4000 med integrerad kylning.

Introduktion

EXcon Automatik till VEX4000

Introduktion

Alla VEX4000 levereras med integrerad EXcon-automatik som säkrar optimal styrning av inomhusklimatet för i stort sett alla applikationsområden. Dessutom erbjuder vi via EXcon-automatiken speciella lösningar för användningsområden som kräver särskilda styrningsmöjligheter, t.ex. butikslösningar som säkerställer korrekt inomhusklimat, inklusive områden med befuktning, särskild köldstyrning och exakt temperaturstyrning.

EXcon-automatiken används för styrning av bland annat luftflöden, värme och kyla. Hur och när automatiken skiftar mellan de inbyggda funktionerna anges i driftsprogrammet. Om så krävs, kan programmet åsidosättas genom tillfällig tvångsstyrning, varefter aggregaten sedan går tillbaka till det aktiva driftsprogrammet.

Kort om EXcon-automatiken:

Användarvänlig

 • Inbyggd lättanvänd webbserver med användaranpassad informationsnivå

Pålitlig

 • Med moduluppdelat BUS-system för säker drift
 • Skydd mot obehörig åtkomst
 • Effektiv felsökning och översikt

Omkostnadsoptimal

 • Enkel implementering, inlärning och underhåll
 • Många anpassningsmöjligheter
 • unik användarvänlighet
 • Energibesparande genom säkring av optimal drift

Flexibel

 • Med plattform som kan kundanpassas
 • Möjlighet till uppgradering

Framtidssäkrad

 • Uppdatering av programvara via SD-kort
 • Möjlighet till integration av många olika CTS-system

 


Funktioner inbyggda i automatiken

 • Nattsänkning
 • Larm- och datalogg
 • Styrning efter dags-, vecko- eller årsschema
 • Förlängd drift
 • Extern forcerad drift med efterkörning
 • Larm-epost
 • Sommarnattskylning
 • Utetemperaturkompensering
 • Automatisk växling mellan sommar- och vintertid
 • Statisk och dynamisk tryckövervakning av filter
 • Zonstyrning för 4 zoner (kräver zonmoduler)
 • Portallösning – Samlad övervakning av fem anläggningar med EXcon/EXact2
 • Via CTS – Över 800 register eller objekt tillgängliga (modbus/bacnet)
 • Digitala ingångar till:
  - extern nollställning av larm
  - extern låg, medel eller hög hastighet
  - externt start/stopp
 • Digitala utgångar till
  - A-larm
  - B-larm (kan konfigureras till låg/hög hastighet eller sommarnattskylning)
  - Driftanläggning
  - Brandlarm
  - Larmåterställning

Inställning och styrning sker via webbserver från dator, smartphone eller surfplatta – läs mer under Webserver längre ner på sidan.

Nätverkskommunikation:

Nätverkskommunikationen stöder BacNet via TCP/IP och Modbus via RS485 eller TCP/IP. 


Manövrering av EXcon-automatiken

EXcon-automatiken kan styras från manöverpanel, BMS eller webbserver via nätverk eller via WAP (Wireless Access Point).

Manöverpanel:

Med till VEX4000 följer även en touch manöverpanel och två meter kabel. Manöverpanelen kan placeras vid själva aggregatet eller i ett kontrollrum i närheten.
Manöverpanelen är med sitt visuella användargränssnitt lätt och enkelt att betjäna för alla användartyper.

WAP (Wireless Access Point)

WAP är en liten WIFI-router som monteras inne vid automatiken i aggregatet. Härmed kan man även komma åt webbservern trådlöst via dator, smartphone eller surfplatta, så att man snabbt och enkelt kan konfigurera aggregatet via mobila plattformar.

Webblösning

EXcon Automatik till VEX4000 

Webblösning

VEX4000 levereras med inbyggd, intelligent webbserver med användaranpassade menyer och information.

EXcon options  

Smartphone/surfplatta via WAP eller VLAN

Styr allt via Internet

En både enkel och överskådlig webbstyrning är standard på alla modulaggregat. Med lösningen visas och styrs luftflödena med enkla bilder i webbstyrningen, precis som när det gäller
status för och styrning av komponenter.

EXcon drift setpunkt
Styrning av aggregat

 

Veckoprogram

Ett överskådligt veckoprogram säkerställer att anläggningen kan fungera utan översyn eller ingrepp. Om det skulle uppstå behov av tvångsstyrd drift är naturligtvis även det möjligt.

EXcon drift veckoprogram
Anpassning av veckoprogram

Driftstatus

Aktuell status för aggregatet framgår av ett flödesdiagram. Genom att klicka på de enskilda komponenterna i diagrammet visas de inställda börvärdena och aktuella värden.

EXcon Driftstatus
Statusvisning – aggregatet och komponenter

 

Larm

Alla larm loggas och kan ställas in att meddela feltillstånd via e-post.

Larmmenyn innehåller flera skärmbilder, bl.a. Larmloggmeny och larmöversiktsmeny, där man kan se utlösta larm.

EXcon_alarmlog DK
Visning av larmlogg

Styrning och reglering

EXcon Automatik till VEX4000 

Styrning och reglering

Inställning av driftsparametrar

Fabriksinställning av standard driftsparametrar och inställningspunkter utförs enligt normerna för komfortventilation. Ytterligare anpassning till den slutliga driftssituationen sker genom test och uppstart av aggregatet.


Styrningsformer

 • Konstant tryck
 • Konstant luftflöde
 • Frånluft slav
 • Tilluft slav
 • Konstant VOC/CO2
 • Fläktoptimiser-
 • Fan Optimizer slav
 • GreenZone
 • GreenZone slav
 • Konstant motorvarvtal
 • Adaptiv tryckkontroll (patenterad lösning för energioptimering av VAV-system)
 • 0–10 V frånluft slav
 • 0–10 V tilluft slav
 • Zonstyrning av upp till fyra zoner – läs mer under zonmodul

Temperaturreglering

 • Konstant tilluftstemperatur
 • Konstant frånluftstemperatur
 • Konstant rumstemperatur
 • Konstant differens mellan frånluft och tilluft
 • Sommar- och vinterkompensation
 • Cirkulationsluftsuppvärmning (tillval)
 • Sommarnattskylning

aDCV, patenterad adaptiv tryckreglering

EXcon Automatik till VEX4000

aDCV – patenterad adaptiv tryckreglering

Den patenterade adaptiva tryckregleringen som har utvecklats av Aldes optimerar energimässiga och styrningstekniska svagheter genom konstanttryckreglering av ventilationssystem med variabla luftflöden. 

Med den patenterade adaptiva tryckregleringen kan man uppnå energibesparing på upp till 43 %. 

*upp till 43 % jämfört med en anläggning med konstanttryckreglering (VAV).
 Upp till 20 % jämfört med en behovsstyrd anläggning med konstanttryckreglering (DCV).


aDCV har flera fördelar

Använd aDCV och spara energi vid lägre tryckförlust och lägre ljudnivå

Vid konstanttryckregleringen tillhandahålls ett konstant tryck genom ventilationsanläggningen i alla luftflödesområdena (Fig.: 1 – blå linje). 

Vid variabla volymflödessystem – t.ex. zonreglering via CO2 eller fukt kräver ventilationsanläggningen dock mindre tryckförlust i systemet vid lägre luftflöde (Fig.:1 – röd linje).

Tryckförlust 

SFP-värde

aDCV – den patenterade adaptiva tryckregleringen sänker ventilationsanläggningens tryck vid minskande luftflöde och tillhandahåller endast nödvändigt luftflöde.

Därmed använder ventilationsanläggningen avsevärt mindre energi än vid konstanttryckregleringen – särskilt i delbelastningszonerna – (Fig.: 2 – röd linje) 

SFP värde

Ljudnivå

På grund av lägre tryckkrav i delbelastningszonerna i ventilationssystemet och därmed lägre motorvarvtal på fläktarna arbetar ventilationsanläggningen mycket tystare. 
Eventuella volymflödesregulatorer behöver därför inte reducera överflödigt tryck och alstrar därmed mindre buller. (Fig.: 3 – röd linje.)

Ljudreduktionen kommer att vara tydligast vid låg belastning.
 

Ljudeffekt

Efter att referensvärden har knappats in beräknar EXcon-styrningen i våra VEX4000-aggregat en tryckkurva till luftflödet för styrning av ventilationen. Vid drift mäter styrningen luftflödet och trycket och korrigerar börvärdena vid avvikelser. 

aDCV ABCD VEX400 

  Tryck (P) Luftflöde (Q)
A  Pmin Qmin
B Pmin + (Pmax - Pmin)/2 Qmin + (Qmax - Qmin)/4
C  Pmin + (Pmax - Pmin) ∗3/4
 Qmin + (Qmax - Qmin)/2
D  Pmax Qmax
Integrerad automatik

EXcon Automatik till VEX4000

Integrerad automatik

EXcon stöder följande nätverk:

 • Integrerad webbserver – TCP/IP
 • Modbus – RS485 / TCP/IP
 • BACnet – TCP/IP

EXcon baseras på BUS-teknologi med många externa kommunikationsmöjligheter. All styrning kan ske från central enhet via webbserver.

EXHAUSTO erbjuder speciallösningar till områden som kräver särskilda styrningsmöjligheter, till exempel butiker som har behov av exakt temperaturstyrning, särskild kylstyrning och områden med befuktning.


Tillbehör till automatik (sensorer)

EXcon Automatik till VEX4000

Tillbehör till automatik (sensorer)

Följande sensorer kan köpas till som tillbehör till EXcon-automatiken:

PTH-DUCT

Novema tryksensor Tryckgivare för konstanttryckreglering av både tillufts- och frånluftskanalen inklusive ModBus-kommunikation.

PTH-DUCT 
Strömförsörjning via Modbus 24 V DC
Mätområde 0 – 2 500 Pa
Noggrannhet
– Drift
– Kortvarigt, dock
 
-20 °C till 40 °C
-30 °C till 50 °C
Kapslingsklass IP54

CO2-DUCT/CO2-ROOM

CO2-givare CO2-givare för rums- eller kanalmontering


CO2-DUCT /CO2-ROOM
Strömförsörjning  24 V AC/DC
Styrsignal, analog utgång 0–10 V DC 
Mätområde
– CO
2:
– CO:

0 – 2 000 ppm
0 – 100 ppm
Noggrannhet. CO2-DUCT
– CO2:
– CO:

±30 ppm @ 25 °C
±10 ppm @ 25 °C
 Noggrannhet: CO2-ROOM
– CO2:

- CO:

±1 % av mätintervallet och
±5 % av uppmätt värde
±10 ppm 
Kapslingsklass IP54

 

VOC-sensor

VOC-givare
VOC-givare med Modbus
VOC-sensorn används för mätning av luftkvaliteten vid behovsstyrning. Sensorn mäter innehållet av flyktiga organiska luftarter som avges från människor, inventarier, rengöringsmedel och byggmaterial.

VOC-koncentrationen omräknas till CO2-ekvivalent. Sensorn kan därför ersätta befintlig CO2-sensorer.


VOC-givare
Strömförsörjning  18 – 30 V DC, nominellt 24 V AC/DC via Modbus
Uppstartstid – reaktionstid 15 min - > 5 min 
Mätområde
450 – 2 000 ppm CO2-ekvivalent
Noggrannhet RH
± 150 ppm

PIR-sensor

Rörelsesensor

Rörelsesensor överstyr aggregatet vid rörelser i rummet där den är installerad. Detektorn har ett täckningsområde på 110°.

För oönskad start och stopp kan man lägga in fördröjning.

PIR-sensor
Matningsspänning 24 VAC/DC (18 – 26 V AC/DC) 
Strömförbrukning  Typ: 500 mW, max 1W
Utgång Relä: 24 V AD7DC, 5 A/NO, 3 A/NC
Detekteringsområde
- Täckningsvinkel
– Räckvidd

110°
Ca 15 m 
Temperaturområde -10 till + 60°C
Fördröjning
– Startfördröjning
– Stoppfördröjning
Från 0 till 10 min.
Från 5 sekunder till 30 minuter. 
Mått L x H x B 66 mm x 112 mm x 45 mm
Vikt
56 g

Rumsgivare 

Rumsgivare

Rumsgivare för registrering av rumstemperatur.

Rumsgivaren är avsedd att monteras på vägg eller sättas in i väggbox.

Polarvit

Kapslingsklass: IP20

Rumsgivare
 Strömförsörjning  24 V AC/DC
 Mätområde  -20 °C till +70 °C
 Kapslingsklass IP20

 

Utetemperaturgivare


EXcon accessories TS

För mätning av utetemperaturen, används bland annat i butikslösningar för styrning av cirkulationsluft vid kylning. 

Utetemperaturgivare
 Strömförsörjning  24 V AC/DC
 Mätområde  -40 °C till +70 °C

Temperaturgivare, returvatten


EXcon accessories TS


Temperaturgivare för returvatten på HW-/HWR-värmebatterier och CW-kylbatterier. Temperaturgivaren monteras på returvattenröret.

TS RETURN, temperaturgivare för mätning av returvattnets temperatur
 Strömförsörjning  24 V AC/DC
 Mätområde  -50 °C till +70 °C


Fukt- och temperaturføler via Modbus


Duct sensor


HTH6200 är en kombinerad fukt- och temperaturgivare för kanalmontering. Givaren finns i tre versioner, HTH6202, HTH6203 och HTH6204. Det mekaniska utförandet är samma för alla tre, skillnaden är Modbus-adresseringen.

HTH6202/-6203/-6204
Strömförsörjning  24V DC via Modbus
Mätområde, temperatur  -40°C till +120°C
Mätområde, fukt 0 - 100 % RH
Övrigt tillbehör till automatik

EXcon Automatik till VEX4000

Övrigt tillbehör till automatik 

Följande tillbehör kan köpas till EXcon-automatiken:


LON-modul för CTS-anläggning

Via LON-modul är det möjligt att ansluta aggregaten till CTS-anläggning som använderLON-protokoll. 


Rökdetektor 

Novema røkdetektor

Unigard rökdetektor har utvecklats speciellt för mätning av rökgaser i ventilationskanaler. Detektorn kan placeras i aggregatet eller eftermonteras i kanalen.

 

Rökdetektor  
 Försörjning  24 V AC/DC
 Mätområde Optisk
 Mätområde temperatur  -10 °C till +55 °C
 Kapslingsklass IP54

Brandtermostat

BT brandtermostat

För frånkoppling av AHU vid brand. Välj mellan utkoppling vid 50 °C och 70 °C.

Brandtermostat   
Temperaturområde 50 °C
70 °C

Brandtermostat (justerbar)

Brandtermostaten är en temperaturstyrd elektrisk brytare som kan monteras direkt i kanalen. Den har en växlingskontakt (NC/CO). Brandtermostaten levereras med dykrör.

BT40-70 justerbar brandtermostat

Termostaten har en spiralformad bimetallgivare som hålls fast i givarrörets yttersta ände. Om lufttemperaturen överskrider termostatvärdet (justerbar 40 °C – 70 °C) bryter kontaktsetet.

Återinkoppling ska göras manuellt via återställningsknappen på termostathuset och kan inte ske förrän lufttemperaturen har sjunkit 15 °C.

Tekniska data
Bryttemperatur 40 °C –70 °C
Max. omgivningstemperatur, givare 125 °C
Max. omgivningstemperatur, termostathus 80 °C
Mått H x B x L 55 x 156 x 167 mm
Givarlängd 100 mm
Dykrörslängd 240 mm
Kanalurborrning Ø20 mm
Kapslingsklass IP65
Tillåten kontaktspänning/-ström 24 V/ 250 V AC
kontakt 11–12: 16 A/2,5 A
11–13: 2 A/0,4 A

Samla allt om produktserien EXcon (Automatik till VEX4000)

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här