VEX4000, moduluppbyggda luftbehandlingsaggregat

VEX4000

Aggregaten i VEX4000-serien täcker kapacitetsintervallet från 290 till 10 000 l/s.

Introduktion

VEX4000, introduktion

EXHAUSTO VEX4000 är en serie aggregat som är lämpliga för många former av ventilation. De olika sektionstyperna kan kombineras och konfigureras för i stort sett alla behov. Aggregaten i VEX4000-serien täcker kapacitetsområdet mellan 1 050 och 36 000 m3/h.


Energieffektivitet i världsklass 

Med VEX4000 uppfyller du de internationella energikraven som börjar gälla 2020 genom EC-motorteknologi och en verkningsgrad som ofta överstiger 90 % med kondensation. 

EXHAUSTOs patenterade adaptiva tryckkontroll, som löpande optimerar trycket i aggregatet efter behovet i byggnaden, gör det möjligt att reducera energiförbrukningen ytterligare i förhållande till traditionella metoder för tryckreglering på marknaden (CAV, VAV och DVC).


Kompakt flexibilitet

Alla moduler har inbördes anpassats efter varandra för varje modellstorlek så att det kompletta aggregatet har samma bredd och höjd överallt. Aggregaten finns i utförandena LEFT och RIGHT.


EXHAUSTO erbjuder tre leveransmöjligheter: 

 1. Aggregaten levereras monterade och EXHAUSTO ser till att alla modulerna ansluts korrekt med varandra och monteras på en bottenram. 
 2. Modulerna levereras separat, vilket är en fördel om modulerna ska transporteras genom dörrar. Därför har vi designat VEX4000 så att den är mycket enkel att montera. 
 3. Aggregatet levereras som SPLIT, vilket betyder att aggregatet levereras demonterat i ett så kallat ”Platt paket”, så att även stora aggregat kan transporteras in genom små dörrar och därefter monteras på plats. SPLIT-lösningen innebär extra kostnader eftersom den kräver specialutbildade servicetekniker från EXHAUSTO. 

EXcon-automatik

Alla VEX4000-aggregat levereras med integrerad automatik för avancerad styrning av bl.a. luftflöden, värme, kyla och befuktning. Det är dock även möjligt att beställa VEX4000 utan automatik. Läs mer om EXcon-automatiken under ”EXcon-automatik för VEX4000”.


EXselectPRO

VEX4000 beräknas och konfigureras i kalkyleringsprogrammet EXselectPRO som är Eurovent- och RLT-certifierat.

Programmet används för konfiguration och energiberäkningar i enlighet med projektets krav. Informationen som lämnas är detaljerade tekniska data, måttritningar samt energiberäkningar och tillhörande energimärkning. 


Designad för hygien

VEX4000 har designats för hygien, för att förhindra att sjukdomsalstrande organismer eller skadliga kemikalier släpps ut i luften. Det betyder:

 • att aggregatet är konstruerat så att det är lätt att inspektera och rengöra.
 • att material och komponenter som finns i VEX4000 är hygieniska och certifierade i enlighet med VDI 6022-1.

Certifierad hygien (tillval)

Vi kan erbjuda att leverera VEX4000 som ett hygiencertifierat aggregat i enlighet med VDI 6022-1. Genom att välja tillvalet VDI 6022 i vår produktkonfigurator EXselectPRO, ser vi till att alla aggregatets moduler och delar är lättåtkomliga för inspektion och rengöring för att förhindra uppbyggnad av skadliga bakterier och partiklar.

VEX4000-serien har granskats och certifierats av Synlab, ett tyskt tredjepartslaboratorium. VDI är riktlinjer från det tyska ingenjörsförbundet VDI. Om VDI6022-1-riktlinjerna för hygien i luftbehandlingsaggregat är uppfyllda är det garanti för att produkten uppfyller marknadens strängaste hygienkrav. Läs mer om certifierad hygien här.

Synlab Certifikat EngelskEX4000-serien har granskats och certifierats av Synlab, ett tyskt tredjepartslaboratorium. VDI är riktlinjer från det tyska ingenjörsförbundet VDI.

Om VDI6022-1-riktlinjerna för hygien i luftbehandlingsaggregat är uppfyllda är det garanti för att produkten uppfyller marknadens strängaste hygienkrav. Läs mer om certifierad hygien här.

Hitta certifikatet här (engelsk version) >>

Kapacitetsområden

Nedan visas vilka kapacitetsområden som de enskilda storlekarna VEX4000 kan täcka.

Curve-capacity-VEX4000

Vårt beräkningsverktyg ”EXselectPro” kan ge dig exakta effekter och andra data för just ditt projekt, kontakta försäljningsavdelningen för att få gjort en beräkning.


Konstruktion

VEX4000, konstruktion

Skåp

Alla moduler består av skåp som har konstruerats utifrån samma grundprincip med ramprofiler och isolerade paneler. Generellt har stor vikt lagts på lättåtkomlighet och enkel service.


Profiler

Ramprofilerna är tillverkade av aluminium. Dette säkerställer såväl hög styrka som hög grad av korrosionsbeständighet. Ramarna monteras med instickshörn och har mjukt avrundade kanter.


Paneler

Panelerna är tillverkade av aluzink och har isolerats med 50 mm mineralull, som säkerställer såväl god termisk isolering som god ljuddämpning (externt buller).

Sidopanelerna har fästs vid ramprofilen med skruvar så att de är enkla att demontera vid större servicearbeten. Änd-, topp- och bottenpanelerna har fästs invändigt med skruvar och har därefter fogats.


Droppavskiljare och droppskål

CW-/HW-/DX-batterier och IC/ICC kylmodul har utdragbar droppavskiljare och droppskål

Droppskålen är placerad så att den är enkel att rengöra.


Inspektionsdörrar

Dörrarna öppnas 180° och ger enkel åtkomst för inspektion och service. Dörrarna är tätslutande och uppbyggda efter samma princip som panelerna, men försedda med tätningslister.

Välj mellan:

 • Solida handtag som är lätta att använda och som har inbyggda lås
 • Låsanordning till specialnycklar

Hängslena är justerbara och fastgjorda i bakkanten på dörrarna för maximal styrka i upphängningen.


Utomhusaggregat

Aggregaten kan levereras i en speciell utomhusversion med tak och väderskyddande avluftsgaller. De kan dessutom förses med inloppsboxar för intag.


Kombinationsmöjligheter

VEX4000 standardkonfigurationer

Nedan visar vi exempel på kombinationer av sektioner – detta är VEX4000 standardkonfigurationer. I vårt produktvalsprogram, EXselectPRO, kan du konfigurera just det aggregat du behöver för det aktuella projektet.

Exempel 1 – lämpligt för skolor, institutioner och kontor

VEX4030

Aggregatet som visas är ett VEX4000 med rotorvärmeväxlare och inbyggd värmespole, men kan även konfigureras med kanalmonterad värmespole.


Exempel 2 – lämpligt för butiker med överskottsvärme från kylkompressorer

RD13703 Example 2

Denna inomhusanläggning har rotorvärmeväxlare med tillhörande värmeåtervinningsspolar. Det speciella med den här konfigurationen är den specialtillverkade värmeåtervinningsspolen (HWR), som kan användas om affärens kylanläggning har anslutits till en värmeåtervinningsanläggning för vatten.


 

Exempel 3 – lämpligt för kontor och liknande med behov av kylning under sommarhalvåret

VEX4030

Detta aggregat har rotor, integrerat DX-kylsystem samt tomsektioner med ljus före och efter rotorvärmeväxlarsektionen för inspektion av kylspolarna. Aggregatet är dessutom utrustat med ett värmebatteri. Denna konfiguration används vanligtvis till kontor och liknande med behov av kylning under sommarhalvåret.

Den visade konfigurationen kan även beställas som utomhusaggregat. Då flyttas spjällen in i fläktsektionen, vilket innebär att denna sektion blir längre. Tom- och värmesektion kommer att ha full aggregathöjd.


Exempel 4 – lämpligt för stormarknader, idrottshallar och industribyggnader

VEX4030

Den visade konfigurationen har rotorvärmeväxlare och separat integrerad DX-kylning med tomsektioner före och efter rotorvärmeväxlaren för inspektion och rengöring. Bilden visar även en cirkulationssektion, som kan användas om man vill spara på värmekostnaderna genom att låta en del av frånluften cirkulera till tilluften och därmed spara in på uppvärmningen av uteluften. Aggregatet har dessutom konfigurerats med en speciell värmeåtervinningsspole och en vanlig värmespole.

Denna konfiguration är lämplig till en större stormarknad, en idrottshall eller en industribyggnad med ett värmeöverskott på dagen och uppvärmningsbehov på natten, då luftkvaliteten i lokalerna inte behöver ligga på samma nivå som på dagen.

Det visade aggregatet kan även fås för montering utomhus, dock kommer spjällen att vara monterade invändigt i fläktsektionen, vilket ökar längden på aggregatet och värmesektionen kommer att ha full aggregathöjd.

 

Måttritning

     4 010 4 020 4 030  4 040  4 050 
Standardmått Höjd [mm]
Djup [mm]
 1 309
1 055
1 309
1 275 
1 499
1 549
1 599
1 630
1 744
1 755
Exempel 1 Längd [mm]
Vikt [kg]
 2 751
673
 2 751
755
2 861
963
2 861
1 068
2 861
1 152
Exempel 2 Längd [mm]
Vikt [kg]
 3 675
933
3 675
1 043 
3 785
1 303
3 785
1 437
3 785
1 541
Exempel 3 Längd [mm]
Vikt [kg]
 5 305
1 508
 5 305
1 666
5 525
2 049
5 525
2 220
5 525
2 398
Exempel 4 Längd [mm]
Vikt [kg]
 6 305
1 804
6 305
1 989
6 415
2 390
6 415
2 603
6 415
2 804

     4 060 4 070 4 080 4 090 4 100
Standardmått Höjd [mm]
Djup [mm]
2 069
1 930
2 069
2 115 
2 344
2 325
2 594
2 625
2 874
2 895
Exempel 1 Längd [mm]
Vikt [kg]
 3 151
1 387
 3 331
1 554
3 331
1 736
3 331
1 989
3 331
2 286
Exempel 2 Längd [mm]
Vikt [kg]
 4 075
1 827
 4 255
2 018
4 255
2 260
4 255
2 587
4 255
2 965
Exempel 3 Längd [mm]
Vikt [kg]
 5 805
2 751
6 085
3 039 
6 085
3 289
6 185
3 775
*
Exempel 4 Längd [mm]
Vikt [kg]
7 085
3 697 
 7 365
3 697
7 365
3 986
7 465
4 569
*


Specialanpassade lösningar

SPV – specialanpassade lösningar

Om det inte är möjligt att konfigurera de olika VEX4000-modulerna till en lösning som passar ditt projekt är det möjligt att få konstruerat en specialanpassad lösning.

Kontakta oss på försäljningsavdelningen så hjälper vi dig att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

VEX4000 med folie - Stockholm City

Tillbehör

Tillbehör


Tak till utomhusanläggningar (RF)

Tak erbjuds till aggregat som ska ställas upp utomhus. Taket monteras på varje sektion så det passar exakt till den valda aggregatstorleken.

Taket skyddar anläggningen mot regn, sludd och snö, så att aggregatet alltid hålls torrt och driftredo.

Taket är tillverkade av aluzink som monteras på aggregatet antingen på platsen, om aggregatet levereras i sektioner, eller fabriksmonteras, om aggregatet levereras monterat på en sockel.


Sockel 

Sockel Utomhusaggregat levereras vanligtvis monterade på sockel. Om aggregatet inte kan transporteras eller hissas i ett stycke levereras anläggningen i sektioner och med lös bottenram. 
Till aggregat som ska monteras inomhus kan en sockel levereras som monteringssats. Man kan välja ställskruvar.

Sockelelementen kan förses med ställskruvar med fötter. 

Monterade aggregat levereras på sockel i full längd. Om aggregatet är fyra meter långt eller kortare är sockeln 180 mm hög av bockad plåt. Om anläggningen är längre än fyra meter lång är sockeln 200 mm hög av UPE-profil.

Alla sockelelement är varmförzinkade. 


Spjäll (MS)

Spjäll (MS) Som MS-sektion används spjällen för att blanda tilluften med frånluften för att på så sätt minska energiförbrukningen för uppvärmning.

Konstruktion

Spjällplattorna och ramarna är konstruerade av aluminium och lagrade i ramar av stålplåt med plastbussningar. Spjällen har drivaxlar som är direkt sammankopplade med spjällmotorer.

Leveransmöjligheter:

Inlopp med spjäll
– för avstängning under anläggningsstopp.

Blandningsspjäll
– för blandning av två luftströmmar.

Blandnings- och cirkulationsspjäll
– för avstängning under anläggningsstopp samt blandning av uteluft och cirkulationsluft och motsvarande differentiering av avluften.

Bypass-spjäll till korsvärmeväxlare
– för att leda förbi uteluften vid minskat värmebehov eller vid risk för isbildning i värmeväxlaren.

Alle spjäll är klass 3 spjäll.


Belysning och inspektionsfönster

Till tomma sektioner och fläktsektioner erbjuds belysning och inspektionsfönster. Invändiga delar av aggregatet kan därmed inspekteras utifrån.


Filtervakt

Manometer til VEX4000  Filtervagt _ manometer
För aggregat utan integrerad automatik kan man välja manometer för visuell kontroll av filternedsmutsningen.

Vattenlås för våta funktioner – se även nedan


 
Kondensavloppet från våta funktioner (kylspolar och korsvärmeväxlare) ska förses med vattenlås.

Som tillbehör kan man leverera ett vattenlås i plast. Vattenlåsen är beräknade för undertryck och försedda med en kula så att den är tät utan att vara vattenfylld.
Vattenlåsen ansluts till avloppet från bottenkärlet i aggregatet. Alla avlopp har släta rör utvändigt.


Övriga tillbehör:

 • Vattenlås för övertryck
 • Vattenlås för undertryck
 • Extra filtersats
 • Inloppshätta med galler till utomhusaggregat
 • Avluftshätta med galler till utomhusaggregat
 • Låsanordning till specialnycklar

Certifikat och standarder

VEX4000, certifierad kvalitet och prestanda

VEX4000-serien har konstruerats och tillverkats med hänsyn till en serie viktiga normer och standarder.


Standarder

Klassifikation
Mekanisk prestanda: I enlighet med SS/EN 1886 
Aggregathusets styrka: Klass D2 (M)
Täthet vid undertryck på -400 Pa: L1 (M)
Täthet vid övertryck på +700 Pa: L1 (M)
Filter-bypass-läckage: F9 vid under- och övertryck
Termisk transmission: T2 (M)
Termisk isoleringsklass: Klass TB3 (M)
Norm: SS/EN ISO 12944-2
Korrosionskategori: C4


Certificering

EUROVENT
Eurovent logo VEX4000-VEX5000 VEX4000 är Eurovent-certifierad. Som ett led i denna certifiering verifieras de data som lämnas i EXselectPRO. 

RLT
logo RLT VEX4000 är certifierad i enlighet med det tyska certifieringsprogrammet RLT. Som ett led i denna certifiering verifieras de data som lämnas i EXselectPRO.

VDI 6022

VDI logo 


VEX4000 har designats i enlighet med den tyska hygienstandarden VDI 6022.

Vi kan ge dig råd om hur du säkerställer optimal åtkomst för inspektion och rengöring av ventilationsaggregatets delkomponenter och därmed förhindrar att det uppstår hälsoskadliga mikroorganismer i ventilationssystemets luftströmmar. 

Du kan även beställa VEX4000 som ett hygiencertifierat aggregat i enlighet med VDI 6022-1 (mot tillägg). Det betyder att samtliga av aggregatets moduler och delar är lättåtkomliga för inspektion och rengöring för att förhindra skadliga bakterier och partiklar samt att detta har certifierats av ett oberoende laboratorium (Synlab). Läs mer om certifierad hygien här.

Databasen för byggprodukter

VEX4000 är registrerad i databasen för byggprodukter och kan användas i Svanenmärkta byggen.

VEX4000-funktioner

VEX4000-funktioner

Ett VEX4000-aggregat sätts samman av en serie moduler med var sin funktion. Den individuella anpassningen sker i nära dialog med kunden och i praktiken utförs konfigurationen med hjälp av produktvalsprogrammet EXselectPRO. är visas en översikt över de enskilda funktionerna. Nedan följer en närmare beskrivning av de enskilda VEX4000-sektionerna.

Beteckning Funktion
ER Roterande värmeväxlare
CF Motströmsvärmeväxlare
EX Korsströmsvärmeväxlare
FAN/FX Fläktsektion med filter
RHP
RHP-ER
Reversibel värmepump
Reversibel värmepump med roterande värmeväxlare
HW Vattenvärmebatteri
CW Vattenkylbatteri
DX  Kylbatteri för direkt expansion
HWR Värmeåtervinningsbatteri (speciallösning till butiker)
HE  Elvärmebatteri 
IC Inbyggd DX-kylning 
ICC Integrerad DK-kylning tillsammans med rotor och kylåtervinning 
MR Blandar- och cirkulationssektion
MS Spjäll
SP Tom sektion
RF Tak till utomhusanläggning

Samla allt om produktserien VEX4000, moduluppbyggda luftbehandlingsaggregat

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se