HW, eftervärmningsbatteri (vatten)

HCW vattenbatteri
Allmänt

HCW-/HW-eftervärmningsbatteri (vatten)

Eftervärmningsbatteriet HCW/HW är tillbehör till VEX200- och VEX300-serien. Batteriet används för att öka temperaturen på tilluften. Batteriet kan antingen styras via EXact-/EXact2-automatiken eller levereras beräknat för annan automatik. Batteriet levereras oisolerat.

Rekommendation

Användning av eftervärmningsbatteri rekommenderas alltid eftersom det ingår i värmeväxlarens frostskydd och säkerställer kontinuerlig drift, även när det är mycket kallt ute. För att uppnå bästa möjliga förutsättningar för anläggningens drift rekommenderas att man genomför en beräkning med hjälp av EXHAUSTO’s produktvalsprogram EXselectPRO.


 

Tillbehör

Tillbehör till HCW/HW

Funktion/komponent Beskrivning
Temperaturgivare, 4 olika

TE22: I tilluftskanalen för mätning/styrning av tilluftstemperaturen
TE-RPT: På returröret från värmebatteriet för att hålla batteriet varmt och frostskydda det
TS-RPT-X: För frostskydd av externa rörledningar för värmebatteriet (tillval vid behov)
TE-SPT: Temperaturgivare på tilloppsledningen till värmebatteriet

Modulerande motorventil Ventil som steglöst styr vattenflödet till värmebatteriet beroende på värmebehovet
Cirkulationspumpsstyrning

Styrning av cirkulationspump till vattenvärmebatteriet 
Varmhållningsfunktion (håller värmebatteriet frostfritt) 
inbyggd styrning för underhållsdrift av cirkulationspumpen under perioder utan värmebehov

Automatik:
MHCW-modul

VEX med EXact-styrning:
MHCW-modul för styrning av värmebattteri

VEX med EXact2-styrning:
Om avståndet mellan VEX och HCW-batteriet är mindre än 10 m kan värmebatteriet anslutas direkt till kretskortet (IHCW)
Om avståndet mellan VEX och HCW-batteriet är mer än 10 m ska värmebatteriet anslutas till en MHCW-modul

Anslutning av HCW-batteriet

Vattenanslutning

Det är viktigt att HCW-batteriet ansluts på rätt sätt. Se nedan ...

Notera: MVM används som en allmän term för en motorventil. 

Blandningskrets 1:
Princip: Variabelt flöde i primärkretsen (försörjning) och konstant flöde i sekundärkretsen (VEX-aggregat):

RD12541_VEX200_300_Principle_connection_HCW_type_1

Blandningskrets 2:
Princip: Konstant flöde i såväl primärkretsen (försörjning) som i sekundärkretsen (VEX-aggregat):

RD12542_VEX200_300_Principle_connection_HCW_type_2

 

Så får inte värmebatteriet anslutas!
Anslutning utan cirkulationspump leder till risk för frostsprängning!

rd12900, DO NOT

Förklaring till principritning:

RD12642SE

 


Samla allt om produktserien HW, eftervärmningsbatteri (vatten)

 

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här