DX500

DX500

DX500 är dimensionerad för VEX160

Tekniska data

DX500

Data
Antal rader med rör 3 st.
Antal kretsar 12 st.
Frontyta (H x B) 700 x 800 mm
Anslutningsdimension  DN15 (½ tum)
Lamellavstånd  2,5 mm
Vikt (utan vätska)  21 kg
Invändig volym 5,4 l

Kapacitetsdiagram

DX500, funktion som förångare och kondensor

Funktion som förångare

Evaporation_curve_DX500_04X08_05X08

 

Förutsättningar: Utetemperatur 32 °C och 40 % rel.fukt.


Diagrammet visar inblåsningstemperaturen vid förångningstemperatur på 5, 7 och 9 °C, samt vid olika luftflöden (ingen kylåtervinning).


Funktion som förångare

Evaporation_capacity_DX500_04X08_05X08

Förutsättningar: 5 °C förångning/Δ 5 °C överhettning
Diagrammet visar inblåsningstemperatur efter batteriet, vid utetemperatur (lufttemperatur före batteriet) på 32, 28 och 24 °C, vid rel. fukt. på 40 % och 55 %, samt vid olika luftflöden (ingen kylåtervinning).


Funktion som kondensor

Condensator_capacity_DX500_04X08_05X08

 

Diagrammet visar inblåsningstemperaturen efter batteriet, vid lufttemperatur före batteriet (lufttemperatur efter värmeväxlare) på 0, 5, 10 och 15 °C, vid kondenseringstemperatur på 40 °C och 30 °C, samt vid olika luftflöden.


Tryckfall

DX500, tryckfall över DX-batteriet

Pressure_loss_DX500


Samla allt om produktserien DX500

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här