DX060x140L

Dimensionerad för VEX280-2

DX060x140L

DX060x140L, dimensionerad för VEX280

Tekniska data

DX060x140 large

Data Large 
Antal rader med rör  3 st.
Antal kretsar  36 st.
Frontyta (H x B) 1100 x 1900 mm
Anslutningsdimension   DN25 (1 tum)
Lamellavstånd  2,5 mm
Vikt (utan vätska)  81,5 kg
Invändig volym  21,2 l

Kapacitetsdiagram

DX060x140 large, funktion som förångare och kondensor

Funktion som förångare

Evaporation_curve_DX06X14L

 

Förutsättningar: Utetemperatur 32 °C och 40 % rel.fukt.
Diagrammet visar inblåsningstemperaturen vid förångningstemperatur på 5, 7 och 9 °C, samt vid olika luftflöden (ingen kylåtervinning).


Funktion som förångare

Evaporation_capacity_DX06X14L

Förutsättningar: 5 °C förångning/Δ 5 °C överhettning
Diagrammet visar inblåsningstemperatur efter batteriet, vid utetemperatur (lufttemperatur före batteriet) på 32, 28 och 24 °C, vid rel. fukt. på 40 % och 55 %, samt vid olika luftflöden (ingen kylåtervinning).


Funktion som kondensor

Condensator_capacity_DX06X14L

 

Diagrammet visar inblåsningstemperaturen efter batteriet, vid lufttemperatur före batteriet (lufttemperatur efter värmeväxlare) på 0, 5, 10 och 15 °C, vid kondenseringstemperatur på 40 °C och 30 °C, samt vid olika luftflöden.


Tryckfall

DX060x140 large, tryckfall över DX-batteriet

Pressure_loss_DX06X14L


Samla allt om produktserien DX060x140L

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här