Kylbatteri CW (vatten)

CCW kylbatteri vatten

CW-kylbatterier är den idealiska kyllösningen för kallvattenssystem och kan användas tillsammans med luftbehandlingsaggregaten VEX100, VEX200 och VEX340-350-360-370. CW/CCW-kylbatterierna levereras med isolerat och oisolerat skåp.

Allmänt

CW-kylbatteri (vatten)

Kylbatteri CW är ett tillbehör till VEX100, VEX200 och VEX340-350-360-370. Batteriet används för att sänka temperaturen på tilluften. Kylbatteriet kan antingen styras via EXact2-automatiken eller levereras beräknat för annan automatik. CW-kylbatterierna ii isolerat skåp kan anpassas för montering utomhus.


Tillbehör

Tillbehör till CCW/CW

Funktion/komponent Beskrivning
Temperaturgivare

1. I tilluftskanalen för mätning/styrning av tilluftstemperaturen
2. I tilloppsledningen till kylbatteriet

Modulerande motorventil Ventil som steglöst styr vattenflödet till kylbatteriet beroende på kylbehovet
Cirkulationspumpsstyrning

1. Styrning av cirkulationspumpar till kylbatteriet
2. Styrning för underhållsdrift av cirkulationspumpen under perioder utan kylbehov

Automatik:
MCCW-modul

MCCW-modul för styrning av kylbatteri


Anslutning av CW-/CCW-batteriet

Vattenanslutning

Det är viktigt att CCW-/CW-batteriet ansluts på rätt sätt. Se nedan ...

Notera: MVM används som en allmän term för en motorventil. 

Blandningskrets 1:
Princip: Variabelt flöde i primärkretsen (försörjning) och konstant flöde i sekundärkretsen (VEX-aggregat):

RD11857, Principskitse CCW100-200-300, type 1

Blandningskrets 2:
Princip: Konstant flöde i såväl primärkretsen (försörjning) som i sekundärkretsen (VEX-aggregat): 

RD11858, Principskitse CCW100-200-300, type 2

Förklaring till principritning


Samla allt om produktserien Kylbatteri CW (vatten)

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här