SEF certifierad brandgasfläkt

Beskrivning

SEF brandgasfläkt

SEF brandgasfläkt med vertikal avluft är godkänd till en temperatur på upp till 400 °C i 120 minuter.

SEF och TGKS takgenomföring har testats och godkänts både som drifts- och evakueringsfläkt i enlighet med EN12101-3:2015, Certifikat: 0402-CPD-453701.

SEF är gjuten i aluminium och ytbehandlad med hammarlack – som gör den både lätt, mekaniskt stark och extremt korrosionsbeständig (Korrosionsklass C4 i enlighet med EN ISO 12944-2).

Motorn är en temperaturtålig, kapslad asynkronmotor med livstidssmorda kullager. Det ger lång livslängd, hög effektivitet och låg ljudnivå.

SEF levereras som standard med vibrationsdämpare, pansarslang, mineralullsplatta och fästskruvar för att fästa fläkten vid takgenomföringen TGKS i alla monteringssituationer.

Regleringsmöjligheter 

OBS! Om SEF ska regleras (frekvensregleras eller tryckregleras) måste externt frekvensomformarskåp och/eller konstantrycksregulator köpas till. Om SEF ska regleras måste fläkten EMC-anpassas och
levereras med skärmad kabel. 1-2 veckors extra leveranstid krävs i detta fall. Vänligen ange vid beställning huruvida SEF ska regleras.  
Observera att endast av Exhausto godkända frekvensomformare får användas!

 
Tekniska data

SEF

Tekniska data

SEF250-4-3 SEF315-4-3 SEF400-4-3 SEF450-4-3
Strömförsörjning 3 x 400V
varv/min 1400 1400 1400 1400
A 0,4 1,1 1,3 3,4
kW 0,10 0,32 0,42 1,5
Vikt kg 26 35 44 66
Korrosionsklass C4 i enlighet med. EN ISO 12944-2
Kapacitet

SEF

 Ljuddata

SEF

SEF250-4-3 SEF315-4-3 SEF400-4-3 SEF450-4-3
125Hz  64 71 76 78
250Hz 68 75 80 86
500Hz 68 70 75 77
1000Hz 85 73 79 81
2000Hz 61 68 74 74
4000Hz 49 57 62 65
8000Hz 45 52 57 58
Lp dB(A) 41 48 53 56

 

Lw = Ljudeffektnivå dB (referens: 1 pW)
Lp = ljudeffektnivå dB (A) på 10 meters avstånd från fläkten vid halvsfärisk utbredning.

Lp = (5 meter) = Lp (10 meter) + 6 dB
Lp = (20 meter) = Lp (10 meter) - 6 dB
Tolerans +/-3 dB

 
Måttritning

SEF 

Måttritning

För DWG-fil på SEF, ladda ner motsvarande storlek i DTV (det är samma mått på höljet till DTV som SEF)

SEF målskitse
 
1. Anslutningskabel
2. Överdel
3. Motor
4. Centrifugalhjul
5. Underdel
6. Fästskruvar
7. Handtag
8. Gångjärn

 

SEF250-4-3 SEF315-4-3 SEF400-4-3 SEF450-4-3
A [mm] 335 380 430 645
B [mm] 485 580 650 650
C [mm] 385 485 525 525
D Ø [mm] 250 315 400 400
E [mm] 100 115 130 220

 

Montering

SEF

Fläkten monteras i takgenomföringen med hjälp av de medföljande vibrationsdämparna. Därmed säkras vibrationsfri drift, samtidigt som mineralullsplattan som sitter i stutsen tätar mellan fläkt och takgenomföring. Fästskruvarna monteras i takgenomföringen.

TGKS är en takgenomföring uppbyggd med ett galvaniserat plåthölje, 50 mm minerallull för isolering/ljuddämpning, väv och invändigt en galvaniserad perforerad plåt.

SEF kan även monteras på befintlig takgenomföring med hjälp av en FPTS monteringsplatta.

SEF montage

 

Samla allt om produktserien SEF certifierad brandgasfläkt

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här