EVC-PY-DA, rökdetektor för takmontage

EVCPYDA
EVC-PY-DA, rökdetektor för takmontage
Beskrivning EVC-PY-DA

Optisk rökdetektor för ventilationkanaler och takmontering.

Rökdetektorn EVC-PY-DA har försetts med en ny mekanisk optisk kammare samt en ny ljuskälla. Tack vare detta har detektorns förmåga att upptäcka även små partiklar från en begynnande
brand ökat avsevärt. Genom den nya konstruktionen kan EVC-PY-DA ersätta den joniserande rökdetektorn, som hittills har varit överlägset bäst på att upptäcka små partiklar från en begynnande
brand.

Detekteringskammaren innehåller en lys- och foto diod. Normalt träffar inte ljusstrålen fotodioden, men när rök tränger in i kammarlabyrinten reflekteras lysdiodens ljusstråle av röken så att den träffar
fotodioden. Strömmen genom fotodioden ändras och larm erhålles.

Detektorns konstruktion gör den nästan helt immun mot höga lufthastigheter, nedsmutsning och radiofrekvensstörningar. Detektorn är försedd med bajonettfattning, vilken gör den lätt att montera och demontera.
EVC-PY-DA har en intelligent övervakningskrets som kontinuerligt kontrollerar och justerar känsligheten för optimal funktion under detektorns hela livslängd. När detektorn inte längre kan kompensera för miljöpåverkan indikeras ett servicelarm, vilket indikerar att detektorn behöver bytas ut, alternativt rengöras.


Samla allt om produktserien EVC-PY-DA, rökdetektor för takmontage

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här