BRC4 Brandrökcentral med motionering

BRC3
BRC4 Brandrökcentral med motionering.
Beskrivning BRC4

BRC4 är en avsedd för styrning och övervakning av brandgasfunktionen i EXHAUSTO luftbehandlingssystem. BRC4 kan t.ex. användas tillsammans med FTXaggregat, ånluftssystem med värmeåtervinning, eller brandgas evakuering av trapphus/hisschakt.

BRC4 har inbyggd tidur för regelbunden motionering av fläktar och spjäll.

BRC4 kan styra 2 st brandgasspjäll och/eller brand gasfläktar.För styrning av brandgasfläkt kompletteras med en extern enhet BFE alt. BFE-EC (1 st per fläkt).

BRC4 har två huvudfunktioner:

  • Brand: Aktivering av brandgasspjäll och/eller brandgasfläkt. Aktivering av brandfunktion i FTX-aggregat eller forcering av från lufts fläkt vid rökförekomst.Brandfunktionen kan även aktiveras via en extern tryckknapp eller liknande.
  • Motionering: Tidsstyrd motionering och funktionskontroll av brandgasspjäll/brandgasfläkt. Tiderna för motionering ställs in på det inbyggdakopplingsuret. Motioneringen kan även startas via extern signal.

Samla allt om produktserien BRC4 Brandrökcentral med motionering

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här