BRC2 brandrökcentral

BRC2
BRC2 brandrökcentral
Beskrivning BRC2

BRC2 är en brandautomatik innehållande rökdetektorcentral. Den är avsedd för styrning av brandfunktionen i anläggningar där det inte krävs någon motionering av brandspjäll eller brandgasfläktar.

Rökdetektorcentralen övervakar kontinuerligt att signalen från rökdetektorn är normal.

Kontrollenheten är konstruerad för att uppfylla de krav som ställs för att ge ett tillförlitligt brandskydd tillsammans med våra rökdetektorer. Försedd med reläkontakter för styrning av spjäll och fläktar. Förutom röklarm är BRC2 försedd med servicelarm- och fellarmreläer.

Vid röklarm tänds en röd lysdiod och samtidigt faller larmreläerna. Vid servicelarm på rökdetektorn börjar lysdioden för servicelarm blinka snabbt i 1 minut. Därefter drar servicelarmsreläet och dioden lyser med fast sken. 

Om servicelarmet på detektorn återgår, faller reläet och dioden början blinka långsamt: larmminne.

Kortslutning och avbrott förorsakar att felrelä och larmreläer aktiveras samtidigt som respektive diod tänds (avbrott, ca 10sekunder fördröjning). Om kortslutning eller avbrott återgår, faller reläerna och respektive lysdiod börjar blinka långsamt: larmminne. Motionering av reläer: håll resetknappen intryckt i 5 sekunder.


Samla allt om produktserien BRC2 brandrökcentral

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här