Automatikskåpet AS90S

Automatiskåp AS90s

Automatikskåpet AS90S

Beskrivning

Beskrivning

Automatikskåpet AS90S är avsett för reglering av ett EXHAUSTO ventilationssystem med hastighetsreglerad fläktmotor med påbyggd eller separat varvtalsregulator samt med värmeåtervinnare.

Funktioner

AS90S innehåller funktioner för konstanttryckreglering av fläkten samt styrning och motionering/funktionskontroll av två brandgasspjäll. Vid signal från rökdetektor eller extern brandenhet öppnar det ena brandgasspjället en bypasskanal förbi återvinningsbatteri och filter. Dessutom finns funktioner för filtervakt, luftflödesmätning samt temperaturmätning före och efter värmeåtervinnaren.

Anslutning

AS90S är avsett för anslutning till överordnat styrsystem via ModBus TCP/IP eller RS485. För lokal manöver finns en operatörspanel samt FRÅN/AUTO-omkopplare för fläkten i automatikskåpets front.

Samla allt om produktserien Automatikskåpet AS90S

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här