Brandgasautomatik FTX/FX och fläktar

Brandgasautomatik FTX-aggregat (VEX)

Brandautomatiklösningar FTX-Aggregat (VEX)

FSA303

FSA303 är avsedd för styrning och övervakning av brandgasfunktionen i ett EXHAUSTO luftbehandlingssystem.

FSA303 är en universell automatik som kan användas i frånluftssystem med eller utan återvinnare, FTX-system samt för system med brandgasfläktar.

FSA303 är som standard bestyckad för styrning av upp till 4 brandgasspjäll (ytterligare spjäll kräver FSA303-SM-modul) samt förberedd för styrning av 1 eller 2 brandgasfläktar (kompletteras med BFE/BFE-EC-modul beroende på fläkttyp).

Skåpet kan fås i analog variant eller i MR-utförande försedd med ModBuskommunikation via RS485.

Kompletteras lämpligtvis med rökdetektorer UG3O för kanalplacering. 

 

 

Brandgasautomatik FX-aggregat och fläktar

AS90S

Automatikskåpet AS90S är avsett för reglering av ett EXHAUSTO ventilationssystem med hastighetsreglerad fläktmotor med påbyggd eller separat varvtalsregulator samt med värmeåtervinnare.

AS90S används främst tillsammans med EXHAUSTOs FX-aggregat. 

AS90S innehåller funktioner för konstanttryckreglering av fläkten samt styrning och motionering/funktionskontroll av två brandgasspjäll. Vid signal från rökdetektor eller extern brandenhet öppnar det ena brandgasspjället en bypasskanal förbi återvinningsbatteri och filter. Dessutom finns funktioner för filtervakt, luftflödesmätning samt temperaturmätning före och efter värmeåtervinnaren.

AS90S är avsett för anslutning till överordnat styrsystem via ModBus TCP/IP eller RS485. För lokal manöver finns en operatörspanel samt FRÅN/AUTO-omkopplare för fläkten i automatikskåpets front. 


BRC4 

För mindre avancerat styrbehov kan även automatikmodul BRC4 användas. BRC4 har ingång för rökdetektor och motionerar 2 st brandgasspjäll.

BRC4 används främst tillsammans med EXHAUSTOs brandgasfläktar eller FX-aggregat. 

Motsvarande finns med kommunikationsmöjlighet och heter BRC4MT för Modbus TCP/IP och BRC4MR för Modbus RTU.

Samla allt om produktserien Brandgasautomatik FTX/FX och fläktar

 

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här