FSB500 brandgasfläkt

BESB500 öppet och stängt
Tekniska data

FSB500-4-1EC 

MODELL     FSB500-4-1EC
Fläktdata
Max. total verkningsgrad  71,5 %
ECO mätuppställning (A–D)  D
Krav på effektivitetsgrad   64, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt  89,6

Motor

Motor 

EC-motor med inbyggd VSD
Optimal driftspunkt:
Upptagen effekt
Luftflöde
Totaltryck
Varvtal

 824 W
1 181 l/s
499 Pa
1 261 varv/min
Nominellt varvtal (N) 1420 varv/min.
Strömförsörjning (U)   1x230 V ~ 50 Hz
Överbelastningsskydd     Inbyggt i motorstyrningen

Max. upptagen ström* (I)

8,5 A 
Max. upptagen effekt (P1)** 1,23 kW
Motoreffekt (P2)** 1,1 kW

Övriga data
Vikt 88 kg
 

Förutsättningar:

  • * I är maximalt upptagen ström i hela regleringsområdet – eller fullastströmmen om denna är störst
  • ** P1 är maximalt upptagen effekt från el-nätet, där P2 är den effekt som motorn är märkt med.
  • Data har angetts vid t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: minst -12° C, max. +80 °C
  • Omgivningstemperatur: max +40°C
  • Tryckförhållande: < 1,11
  • övriga punkter i enlighet med EC327/2011 – se handboken till produkten
Kapacitetsdiagram

FSB500-4-1EC

BESB500-4-1EC kapacitetskurve

 


Ljuddata

FSB500-4-1EC

 

FSB500 sound

 

  K[dB(A)]   Kw[dB]
  KwA KpA 125 250  500 1 k 2 kohm  4 k  8 k 
      I II  I  II  Hz Hz  Hz Hz Hz 
Lw1     1 7 4 00 -3  -4 -12 -15 -24
Lw2 6   1 7 8 4 -1 4 -11 -16 -28
Lw3 -15 -13 -7 -11  -15  -18 -21  -25 -27 -33
LpA3   -25                  

 

Måttritning

FSB500-4-1EC

 

BESB500 målskitse


Rökgasmotstånd

FSB500-4-1EC

Brand

FSB klarar temperaturer på upp till 80 °C vid normal drift och upp till 400 °C under 120 min vid brand.
Samla allt om produktserien FSB500 brandgasfläkt

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här