FSB certifierad brandgasfläkt

FSB certifierad brandgasfläkt 400/2H
Beskrivning

FSB brandgasfläkt

FSB brandgasfläkt är en boxfläkt som är godkänd för temperaturer på upp till 400 °C i 120 min. FSB brandgasfläkt är godkänd både som drifts- och evakueringsfläkt i enlighet med SS-EN12101-3:2015.

Som driftsfläkt är FSB en energiekonomisk boxfläkt eftersom den är utrustad med EC-motor och fläkthjul med bakåtböjda rotorblad. FSB finns i fyra storlekar som täcker kapacitetsområdet 97 - 2 194 l/s.

Kapacitet – överblick

FSB brandgasfläkt

curves capacity FSB

 


Konstruktion

FSB brandgasfläkt


Konstruktion

 
BESB kontruktion

FSB boxfläktar är tillverkade av aluzink AZ185 klass C4 i enlighet med EN/ISO12944-2 och är ljud- och kondensisolerade med 50 mm mineralull.

FSB är testad och godkänd både som drifts- och evakueringsfläkt F400/2h i enlighet med SS-EN12101-3:2015.Fläkthjul

 
BESB ventilatorhjul

Fläkthjulet är ett B-hjul tillverkat av gjuten aluminium.

Det har bakåtböjda rotorblad, vilket garanterar låg energiförbrukning och har dessutom fördelen att smuts inte fastnar så lätt och minskar hjulets effektivitet.Stutsar

 
BESB gummikapning Stutsarna på FSB är försedda med gummitätningar och övergångsstycket på avluftssidan är specialutvecklat för minimalt tryckfall.


Vibrationsdämpare

 
BESB svingningsdæmpere

För att minimera buller och vibration har boxfläkten som standard effektiva vibrationsdämpare monterade på bärvinklar.Split-gångjärn

 
BESB hængsel

Boxfläkten FSB är monterad med splitgångjärn, som gör det möjligt att ta av luckan vid installation och service även om utrymmet är trångt, eller vid transport på svåra ställen.Kondensavlopp

 
BESB kondensafløb FSB boxfläkt är konstruerad för att transportera luft med en fuktighet på under 80 % rel. fukt.

FSB kan levereras som specialmodell med kondensavlopp för luft med över 80 % relativ fuktighet.


Energi

FSB brandgasfläkt

FSB-boxfläkt är en lågenergifläkt, där fläkthus, centrifugalhjul och motor är en del av en högre teknologisk enhet.

Alla FSB-boxfläktar uppfyller kraven för 2015 som anges i Ecodesign-direktivet EC327/2011 samt det som har indikerats som kommande krav för 2020.


Motortyper

FSB brandgasfläkt

FSB-boxfläktar är utrustade med 1-fas EC-motor, som är kopplad direkt till fläkthjulet.

EC-motorn till FSB är en permanentmagnetmotor av klass IE5 utrustad med motorstyrning för anslutning till 1 x 230 V. Motorstyrningen och motorn är skyddad mot överbelastning, blockering, under- och överspänning samt övertemperatur.

Motorstyrningen har förprogrammerats av EXHAUSTO för optimal drift av fläkten och kräver endast nätanslutning och styrsignal från EXHAUSTO-automatik EFC1P och MAC12 eller 0–10 V-signal.

Motorstyrningen erbjuder dessutom Modbus-gränssnitt, vilket möjliggör styrning av fläkten samt utläsning av larm, med mera.


Montering

FSB brandgasfläkt

Se EXHAUSTOS installationsanvisningar för exakta montageanvisningar för boxfläktarna. Boxfläkten kan monteras i olika positioner. Dock får fläkten inte placeras med motorn vänd nedåt.

Standardmontering: A

Alternativa monteringsmöjligheter B/C/D:

BESB monteringsmuligheder

 

 

Vid monteringen ska man ta hänsyn till att luckan kan öppnas för service och att man kan komma åt skruvarna i luckan (se måttabell sidan 7 och 15 i handboken till produkten med information om öppningsradie R). Dessutom ska man se till att det finns plats att isolera kanalerna.

Vid monteringssätt B eller D, med luckan uppåt ska man använda specialbeslag till luckan (tillbehör).

Boxfläkten ska inte spännas fast i underlaget. Underlaget ska alltid vara vibrationsfritt och stabilt så att det inte kan vibrera eller böjas ner. Utomhusmodell kan monteras efter möjlighet A och B.

Tillbehör

FSB brandgasfläkt

THA/THAV Takhuv

 
THA THAV afkasttaghætter 150 x 100 Takhuvar THA och THAV är avsedda för avluft i samband med EXHAUSTO boxfläktar FSB, BESB och BESF.

THA är kondensisolerad med horisontell avluft, medan THAV är ljud– och kondensisolerad med vertikal avluft.

Mer information om takhuvar.
Databasen för byggprodukter

Databasen för byggprodukter

FSB är registrerad i databasen för byggprodukter och kan därmed användes i Svanenmärkta byggen.

Samla allt om produktserien FSB certifierad brandgasfläkt

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här