Flerstegsregulatorer

TVR10, TVR50, MVR1, MVR2FC, EFC1P

Välj mellan flerstegs, steglös eller temperaturkompenserad reglering.

EFC1P

EFC1P Elektronisk varvtalsreglering

 

Till fläktar med FC- eller EC-motor
Elektronisk hastighetsregulator till FC-motorer som kräver 0–10 V styrsignal. Används för manuell steglös inställning av varvtalet för alla fläktar från EXHAUSTO, som har en monterad FC- eller EC-motor. Med EFC1P kan varvtalet ställas in steglöst i intervallet 25–100 %.

Manöverpanelen innehåller en potentiometer med inbyggd strömbrytare i vredet. 


Installation av EFC1P

Dimensionering av matarkabeln ska göras i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Man ska ta hänsyn till förhållandena på installationsplatsen, häribland temperatur och kabelns dragning.

EC-/FC-motorn är skyddad mot överhettning och överström. Motorn ska inte ha ytterligare skydd. Felutgången på motorn kan inte användas för externa felmeddelanden om den används tillsammans med EFC1P.

Vid installation av flera enfas-fläktar med EC/FC-motorer på samma nät med gemensam nolledare ställs särskilda krav på dimensioneringen av nolledaren, eftersom den upptagna strömmen inte är sinusformad. Om t.ex. tre enfasfläktar med EC-/FC-motorer installeras fördelat på tre faser är strömmen i nolledaren lika med summan av de tre fläktarnas strömförbrukning.

Om fläktarna ansluts till befintlig installation är det viktigt att undersöka om nolledaren kan klara denna belastning.


Jordfelsbrytare

 Om jordfelsbrytare används tillsammans med enfasfläktar med EC-/FC-motor ska dessa vara av typ A som även bryter när en felström registreras med likströmskomponent (pulserande likström).
 Dessa jordfelsbrytare är märkta med:  RD10662
 Om jordfelsbrytare används tillsamman med trefasfläktar med EC-/FC-motor ska dessa vara av typ B.
 Dessa jordfelsbrytare är märkta med:

 RD10662 / RD10663 begge symboler


Måttritning

EFC1P Dimensions

EFC1P varvtalsregulator består av en manöverpanel i svagström som styr motorstyrningen i EC-/FC-motorn. På den linjära skalan från 0–10 ställs fläktens varvtal in.

Manöverpanelen innehåller en potentiometer med inbyggd strömbrytare i vredet. 


Funktioner

  1. Start/stopp samt varvtalsinställning av fläkten (potentiometer med inbyggd strömbrytare).
  2. Driftslampa (grön) för fläktmotorn.
  3. Larmlampa (röd) för indikering av överhettning i motor eller överström.

För ytterligare information angående elanslutning hänvisas till produkthandboken för EFC1P.


Teniska data

Typ  EFC1P
 Omgivningstemperatur  -20 °C – +40 °C
 Lägsta utgående spänning  Inbyggd potentiometer
 Kapslingsklass  IP20
 Material  ABS-termoplast
 Färg      Vit
 Minsta öppning vid inbyggnad HxBxD  53 x 53 x 56

MVR1

MVR1 Manuell varvtalsregulator

MVR1 regulator för fläktar

EXHAUSTO varvtalsregulator MVR1 är avsedd för manuell styrning av EXHAUSTO reglerbara fläktar, via en 0-10V signal.

 

Varvtalsstyrning

Fläktens varvtal ställs in på potentiometern på fronten.

Varvtalet kan max- och minbegränsas på potentiometrar inuti MVR1.
På potentiometer 5 ställs fläktens maxvarvtal (0-100%).
På potentiometer 4 ställs fläktens minvarvtal (0-30% av maxvarvtalet).

Täthetsklass: IP54


MVR2FC

MVR2FC Manuell varvtalsregulator 3steg

MVR2FC 

Produktinformation

EXHAUSTO varvtalsregulator MVR2FC är avsedd för manuell styrning av EXHAUSTO reglerbara fläktar, via en 0-10V signal.
MVR2FC kan användas för 2-hastighetsdrift via en extern kontakt i t.ex. en timer eller en DUC.

Funktion


Start:

Fläkten startas via startingången (plint 22 och 23). Sluten ingång ger fläktdrift.


Varvtalsstyrning

Via kontaktingången på MVR2FC (plint 11 och 13) skiftas mellan två steglöst inställbara hastigheter (A resp. B).
Sluten ingång ger hastighet B.
På potentiometern 1 inställs hastighet A. På potentiometern 2 inställs hastighet B.
Forcering
Via en forceringsingång (plint 12 och 13) kan fl äkten överstyras till full hastighet, oberoende av potentiometerinställningarna.
Alarm
Vid fel på fläktmotorn eller motorstytrningen tänds den röda lysdioden 7 och den potentialfria larmutgången bryter (plint 20 och 21).

TVR10FC

TVR10FC Temperaturstyrd varvtalsregulator

TVR10FC 

TVR10FC är avsedd för styrning av EXHAUSTO steglöst reglerbara fl äktar. Regulatorn reglerar fläktens hastighet efter rumstemperaturen enligt en inställd kurva, via en 0-10V utgång.

På så sätt kan fläktens kapacitet sänkas vidsjunkande rumstemperatur för att bl.a. kompensera för varierande värmebelastning i lokalen.


TVR50FC

TVR50FC Temperaturstyrd varvtalsregulator

TVR50C 

TVR50FC är avsedd för styrning av EXHAUSTO steglöst reglerbara fläktar.

Regulatorn reglerar fläktens hastighet efter utetemperaturen enligt en inställd kurva, via en 0-10V utgång.

Genom att reglera ner fläkthastigheten vid sjunkande utetemperatur kan man kompensera för termiska stigkrafter och spara energi.


Samla allt om produktserien Flerstegsregulatorer

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här