MAC12 konstanttrycksregulator

MAC12 front
  • Behovsstyrning med hjälp av varvtalsstyrning av fläkten (med FC/EC-motor)
  • Behovsstyrning med hjälp av spänningsreglering via tilläggsmodulen MPR4 eller MPR8
  • Inbyggd larmfunktion
  • Potentialfri kontakt för externt larm
  • Levereras med XTP-sensor (tryckgivare)
Allmänt

MAC12, idealisk tryckregulator för behovsstyrning av energioptimerade ventilationslösningar

MAC12 har utvecklats för tryckreglering av fläktar med EC/-FC-motor. Till enfasmotor används MAC12 tillsammans med tilläggsmodulen MPR4 eller MPR8.

MAC12 uppfyller kravet på låg energiförbrukning och driftssäkerhet, samt önskemålet att kunna anpassa luftväxlingen efter det aktuella ventilationsbehovet.

MAC12 har en display med text på flera språk, vilket gör inställning och övervakning enkel och lättförståelig. Likaså stödjer MAC12 extern kommunikation, vilket ger möjlighet till fjärrövervakning av anläggningen.


Funktion

Konstanttrycksregulator, MAC12

MAC12 styr start/stopp av fläkten och bibehåller önskat tryck. MAC12 kan placeras där det är
lämpligast – i teknikrum eller vid fläkten med signal till teknikrum. MAC12 levereras som standard med XTP-sensor.

MAC12 kan reglera fläkten på tre olika sätt:

1. Två förinställda tryck

MAC12 ger möjlighet till två förinställda tryck (högt/lågt) så att fläkten kan anpassas till behovet i anläggningens
betjäningsområde. Det höga och låga trycket väljs och ställs in individuellt i konstanttrycksregulatorn via den mycket enkla menyn.

Larmfunktion
MAC12 har inbyggd larmfunktion, som aktiveras och visas i displayen när det önskade trycket inte upprätthålls. Det finns dessutom en potentialfri kontakt för externt larm.

I MAC12 ställer man in vilken tryckavvikelse och hur lång tid avvikelsen ska finnas för att ett larm ska utlösas. Konstanttrycksregulatorn fortsätter driften under larmet och kommer även fortsättningsvis försöka hålla det önskade trycket. MAC12 kan anslutas termoskydd i fläktmotorn eller larmsignal från omvandlare. Ett eventuellt larm på den ingången skickas vidare och fläkten stannar.

2. Extern start/stopp

MAC12 har dessutom möjlighet till extern start/stopp.

3. Åsidosättning

MAC12 ger möjlighet till överstyrning till självständig trycknivå eller max. luftflöde.


Styrning av flera kanalsystem

MAC12 kan styra upp till fem parallella ensträngade kanalsystem. Det krävs att systemet uteslutande byggs upp via modbusgränssnitt, så att man kan säkerställa en korrekt anslutning mellan de olika trycksensorerna och tillhörande fläktar. Varje anläggning betraktas som ett självständigt system med egna driftspunkter och regleringsparametrar. För det här syftet ska man använda MXTP trycksensor

Extern kommunikation

MAC12 är utrustad med modbus-gränssnitt för extern uppkoppling till exempelvis BMS/CTS-system. Vid uppkoppling finns det möjlighet att läsa av driftsstatus, samt göra ändring av alla driftsparametrar.


Tekniska data

MAC12

Typ MAC12
Matningsspänning 230 VAC
Säkringar Max 13 A
Egen förbrukning     0,5 W
Arbetsområde 0–5000 Pa, aktuellt driftsområde är beroende av XTP-sensorns arbetsområde
Omgivningstemperatur -30 °C – +50 °C
Inställningsområde för larmtryck 0 – 2 500 Pa
Inställningsområde för larmtid 0 – 1000 s
Inställningstemperatur låg -45 °C till 0 °C
Inställningstemperatur hög -10 °C till 15 °C
Larmkontakt (max. belastning) Potentialfri växlingskontakt 230 VAC/24, 8 A AC1/3A AC3
Kapslingsklass IP54
Mått (HxBxD) 175 x 223 x 55 mm 

MAC12 XTP-SENSOR

Konstanttrycksregulatorn levereras med nipplar, tryckgivare och slang. Konstanttrycksregulatorn placeras lämpligast i förhållande till tryckgivaren och ska vara lättåtkomlig. Om man vill övervaka flera kanaler ska man välja MXTP.

MAC12 XTP acc

Funktion

Tryckgivaren mäter det aktuella trycket i kanalsystemet och MAC12 reglerar fläktens effekt i förhållande till det inställda trycket.
Det uppmätta trycket i kanalsystemet kan avläsas i displayen till MAC12. Man kan ansluta en tryckgivare med en annan
känslighet än den levererade genom att tryckområdet kan ändras i MAC12.

Två tryckanslutningar

Tryckgivaren har två nipplar. Den ena kan anslutas till kanalsystemet där trycket önskas hållas på en bestämd nivå. Den andra används som referens och kan föras till neutralt referensområde.

Tekniska data

Typ MAC12XTP  MXTP 
Matningsspänning 24 VAC/DC, 50 mA 24 V DC, 50 mA
Effektförbrukning 0,5 W 0,5 W
Arbetsområde -50 – +50 Pa
0 – 100 Pa
0 – 150 Pa
0 – 300 Pa
0 – 500 Pa
0 – 1 000 Pa
0 – 1 600Pa
0 – 2 500 Pa
0–2 500 Pa
Omgivningstemperatur, drift -30 °C – +50 °C  -30 °C – +50 °C
Utsignal 0 – 10 VDC Modbus
Mätnoggrannhet (-20 °C – +40 °C) 1,5 % av mätvärdet + 0,3 % av mätintervallet + 2,5 Pa 0,5 % av mätvärdet + 2,5 Pa
Storlek (H x B x D) 90 x 75 x 36 mm 90 x 75 x 36 mm
Max. kabellängd till MAC12 80 m 150 m
Kapslingsklass IP54 IP54

 


MAC12XTT

Utetemperaturgivare MAC12XTT

Kompensering i enlighet med utetemperatur

MAC12 konstanttrycksregulator kan anslutas till utetemperaturgivare (tillbehör) varvid man kan erhålla utetemperaturkompensering. Detta betyder att det höga inställningsvärdet för tryck sänks vid fallande utetemperatur. Kompenseringen fortsätter linjärt mellan två inställbara temperaturer och tryck (högt/lågt). När kompenseringen är aktiv kan man avläsa detta på displayen till MAC12.

Givarplacering

Utetemperaturgivaren placeras utomhus, där det är lämpligast och där den faktiska utetemperaturen kan mätas. Givaren får inte placeras så att den påverkas av externa faktorer som kan påverka den uppmätta temperaturen (t.ex. sol och vind).


Tekniska data

Typ MAC12XTT 
Typ av givare NTC 10K
Arbetstemperatur -45 °C – +70 °C
Mätnoggrannhet 0 °C – 25 °C ±0,5 °C eller ±1 °C
Storlek (H x B x D) 55 x 52 x 27 mm
Max. kabellängd till MAC12    40 m vid 0,5 mm²
Kapslingsklass IP54
MPR4/MPR8

Spänningsregulator MPR

Konstanttrycksreglering av motorer utan regleringsfunktion kan utföras genom att ansluta en MPR-modul direkt till MAC12. MPR har MAX/MIN-trimmer för inställning av min. och max. utspänning.

Tekniska data

Typ MPR4  MPR8
Matningsspänning 180 – 250 VAC, 50-60 Hz 180 – 250 VAC, 50-60 Hz
Omgivningstemperatur -40 °C – + 40 °C -40 °C – + 40 °C
Maximal belastning max. 4 A      max. 8 A
Insignal 2 – 10 V vid autostop <1,5 V 2 – 10 V vid autostop <1,5 V
Storlek (H x B x D) 130 x 155 x 60 mm 180 x 110 x 75 mm
Kapslingsklass IP54 IP54

Samla allt om produktserien MAC12 konstanttrycksregulator

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här