VVR160 väggfläkt

Tekniska data

VVR160

MODELL VVR160-4-1
Motor

Motor 

Enfasmotor
Nominellt varvtal (N)  1 400 varv/min vid 50 Hz
Strömförsörjning (U)  1x230 V
Överbelastningsskydd      Inbyggt termoskydd (TP211) i motorns strömkrets

Max. upptagen ström* (I)

 0,14 A
Max. upptagen effekt (P1)**  0,04 kW
Motoreffekt (P2)**  0,01 kW

Tilledning
Tilledning (strömkabel) 3 x 0,75  mm2
Längd 0,8 m

Övriga data
Vikt 10 kg

 

Förutsättningar:

  • * I är maximalt upptagen ström i hela regleringsområdet – eller fullastströmmen om denna är störst
  • ** P1 är maximalt upptagen effekt från el-nätet, där P2 är den effekt som motorn är märkt med.
  • Data har angetts vid t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: minst -12° C, max. +60 °C
  • Omgivningstemperatur: max +40°C 
  • Tryckförhållande: < 1,11
Kapacitetsdiagram

VVR160-4-1

 

VVR160-4-1 kapacitetskurve
Måttritning

VVR160

 

VVR160 målskitse

Ljuddata

VVR160

 

VVR160 lydkuve

 

  K[dB(A)]   Kw[dB]
  KwA KpA 125 250  500 1 kohm 2 kohm  4 kohm  8 kohm 
      I II I II  Hz Hz  Hz Hz Hz 
Lw1  0   7 11 4 0 -1 -7 -18 -29 -38
Lw3 4 -5 -2 -3 -4 -1 3 -7 -17 -24
LpA3   -23                  

Samla allt om produktserien VVR160 väggfläkt

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här